ЛАБОРАТОРІЯ післязбиральної якості плодово-ягідної продукції

Головний напрям досліджень:

ВІДДІЛ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПЛОДІВ
 • створення нових, екологічно безпечних малоенергоємних технологій тривалого зберігання плодів:
  • добір диференційованих температурних та газових режимів зберігання;
  • вивчення сировинних властивостей плодів нових та інтродукованих сортів зерняткових, кісточкових та ягідних культур;
  • вивчення впливу агротехнічних прийомів вирощування на формування якості плодів плодових та ягідних культур;
  • пошук нутрієнтів, які поліпшують якість плодової продукції, залишаючи її екологічність на належному рівні.

  Основні досягнення:

  • режими зберігання для 32 сортів яблуні та 14 – грушіпідібрані оптимальні газові режими зберігання для 32 сортів яблуні та 14 – груші;
  • визначено придатність до консервування методом швидкого замороження плодів 25 сортів ягідних культур;
  • розроблено рекомендації щодо створення насаджень цільового призначення (десертного, сировинного) ягідних культур в різних регіонах України;
  • сумісно із зарубіжними вченими розроблено екологічно безпечну технологію зберігання плодів яблуні;
  • розроблено 10 галузевих, 9 стандартів ISO ДСТУ та 4 національних стандарти України. 

  Пропозиції виробництву: 

  • Вивчення нових культуроцінка якості свіжих плодів та продуктів їх переробки за фізичними, органолептичними, біохімічними показниками;
  • підбір температурних, газових режимів, а також способів зберігання плодів;
  • створення на замовлення технологій і рецептур для плодопереробної галузі;
  • Вивчення, розробка нових культурнадання інформаційно-консультативних послуг в галузі зберігання та переробки плодово-ягідної продукції;      
  • розробка на замовлення нормативної та нормативно-технічної документації;
  • аналітичні дослідження з  визначення вмісту сухих та сухих розчинних речовин, цукрів, органічних титрованих кислот, аскорбінової кислоти, пектинових речовин, фенольних сполук. 
  Для довідок:     e-mail: yuliyavintskovskaya@gmail.com – Вінцковська Юлія Юріївна, зав. лабораторії, канд. с.-г. наук

  Вивчення, розробка, виведення нових культур Розробка, виведення нових культур Виведення нових культур