Аспірантура

Інститут готує фахівців через аспірантуру з відривом і без відриву від виробництва за спеціальністю 203 - садівництво та виноградарство

Навчання проходить за напрямами: селекція і сортовивчення, розсадництво, агротехніка, зберігання та переробка плодів і ягід.

При інституті працює Спецрада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 06.01.07 - плодівництво


ВІДОМОСТІ  про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Оголошення

Інститут садівництва НААН України оголошує прийом на навчання до аспірантури Інституту за спеціальністю 203 - садівництво та виноградарство.

Умови вступу до аспірантури Інституту садівництва НААН, перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, а також строки вступної кампанії визначені Правилами прийому до аспірантури Інституту садівництва НААН України, з якими можна ознайомитися тут

Підставою для оголошення прийому в аспірантуру Інституту садівництва НААН України для здобуття ступеня доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року №816.Етапи та строки вступної кампанії  2017 р.
Початок прийому заяв і документів:     1 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв і документів:     20 серпня 2017 року
Терміни проведення вступних іспитів: 21 серпня – 10 вересня 2017 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету: до 15 вересня 2017 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб: до 15 вересня 2017 року
Початок навчання в аспірантурі: 15 вересня 2017 року


Документи подавати за адресою:
Інститут садівництва НААН, вул. Садова, 23, Новосілки, Київ - 27  (
кабінет № 47)

З приводу вступу до аспірантури звертатись до завідувача аспірантури Чепелюк Ольги Володимирівни, канд. юрид. наук

Тел./факс: (044) 526-65-49Аспіранти денної форми навчання:

- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом на денну форму навчання у відповідності з чинним законодавством України;

- іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім’я директора Інституту садівництва НААН України;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- 2 фотокартки 3x4;                                  

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2

(за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.