Аспірантура

Інститут готує фахівців через аспірантуру з відривом і без відриву від виробництва за спеціальністю 203 - садівництво та виноградарство

Навчання проходить за напрямами: селекція і сортовивчення, розсадництво, агротехніка, зберігання та переробка плодів і ягід.

При інституті працює Спецрада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 06.01.07 - плодівництво


ВІДОМОСТІ  про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Оголошення

Інститут садівництва НААН України оголошує прийом на навчання до аспірантури за спеціальністю 203 - садівництво та виноградарство.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра.

Умови вступу до аспірантури Інституту садівництва НААН, перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, а також строки вступної кампанії визначені Правилами прийому до аспірантури Інституту садівництва НААН України, з якими можна ознайомитися тут

Підставою для оголошення прийому в аспірантуру Інституту садівництва НААН України для здобуття ступеня доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року №816.
             
              Етапи та строки вступної кампанії  2018 р.

Початок прийому заяв і документів:     1 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів:     20 серпня 2018 року
Терміни проведення вступних іспитів: 21 серпня – 10 вересня 2018 року
Термін зарахування вступників: до 15 вересня 2018 року
Початок навчання в аспірантурі: 15 вересня 2018 року              Документи подавати за адресою:
Інститут садівництва НААН, вул. Садова, 23, Новосілки, Київ-27, Сектор підготовки наукових кадрів та аспірантури ІС НААН (
кабінет № 47)

З приводу вступу до аспірантури звертатись за тел.: (044) 526-65-49, e-mail: sad-institut@ukr.netАспіранти денної форми навчання:

- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом на денну форму навчання у відповідності з чинним законодавством України;

- іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.Для абітурієнтів з наукових установ мережі НААН - цільове (стаціонарне) навчання з наступним направленням до установи після закінчення аспірантури.Вступники до аспірантури подають такі документи:


- заяву на ім’я директора Інституту садівництва НААН України;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- 2 фотокартки 3x4;  

- характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи;

- автобіографію;                        

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням кваліфікації магістра;

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.


Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).


Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.