Програма підготовки доктора філософії (PhD)Рецензії на ОНП "Садівництво та виноградарство":

Результати опитування аспірантів:
Звiт про опитування аспiрантiв за I семестр навчання 2019-2020 рр.Обов'язкові навчальні дисципліни
Комплексний іспит зі спеціальності 203:

Положення про комплексний іспит зі спеціальності

 Програма комплексного іспиту

Круглий стіл "Новітня підготовка кадрів вищої кваліфікації"

Кадровий потенціал:

Інформація про наукових та науково-педагогічних працівників, задіяних в освітньому процесі

Забезпечення наукового керівництва за спеціальності 203 Садівництво та виноградарство


Неформальна освіта: