Лабораторія квітково-декоративних і лікарських рослин

Головний напрям досліджень:
-
комплексне агробіологічне дослідження малопоширених та нових сортів, видів і форм квітково-декоративних та лікарських рослин з метою їх ефективного промислового розмноження в різних грунтово-кліматичних зонах України.

Основні досягнення:
-
виведено 20 сортів айстри китайської (калістефуса); зібрано найбільшу базову колекцію цього виду в Україні (понад 100 сортозразків);
- створено та адаптовано для умов півночі України колекцію з 77 видів декоративних рослин;
- формується розширена колекція лікарських та ефіроолійних культур, проводиться їх всебічне агробіологічне вивчення;
- здійснено аналіз ринку лікарських та ефіроолійних культур, визначені перспективні напрямки розвитку сегменту аграрного виробництва на найближчі роки;
- здійснено аналіз ринку квітково-декоративних рослин, визначені перспективні напрями розвитку сегменту  аграрного виробництва.

Пропозиції виробництву:
-
нові сорти айстри з підвищеними декоративними властивостями та стійкістю до біотичних та абіотичних факторів;
- науково-методичне забезпечення створення промислових насаджень ефіроолійних та лікарських рослин, розсадників з виробництва квітково-декоративних культур;
- надання рекомендацій і практичної допомоги при озелененні комунальних та приватних територій;
- проведення науково-практичних семінарів, лекцій з питань вирощування та використання лікарських, ефіроолійних та квітково-декоративних культур.

Для довідок: e-mail: ezhov.valeriy@gmail.com  –   Єжов Валерій Микитович, зав. лабораторії, доктор техн. наук;
                                 rudnik2015@ukr.net – Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, доктор с-г. наук