СЕКТОР АГРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Головні напрями досліджень:
- фундаментальні дослідження з проблеми збереження, відтворення, оцінки та контролю за родючістю грунтів під плодовими насадженнями;
- вивчення ґрунтотворчих процесів у садових ценозах під впливом різних меліоративних і поточних прийомів окультурення ґрунтів;
- розробка альтернативних систем удобрення садів і розсадників.

Основні досягнення:
- розроблено:
  - наукові основи бонітування грунтів Лісостепу та Полісся для яблуні;
  - системи удобрення плодових і ягідних культур на основі створення оптимального рівня поживних речовин у грунті;
  - способи оптимізації агрофізичних властивостей темно-сірих опідзолених грунтів у садівництві;
  - методи контролю за станом грунтів та оцінки їх родючості;
  - технології ефективного використання дерново-підзолистих піщаних грунтів під плодові та ягідні культури;
  - прийоми вирощування плодових і ягідних культур з гранично обмеженим надходженням радіонуклідів у продукцію в зоні посиленого радіоекологічного контролю;
- економічно та екологічно обґрунтувано мінімальні дози мінеральних добрив і тривалого задерніння міжрядь саду.

                                           

                                                          Перлина Києва                                          Радогость

Пропозиції виробництву:
- способи окультурення дерново-підзолистих піщаних грунтів під насадження яблуні;
- органо-мінеральна система удобрення суниці;
- способи вирощування саджанців яблуні із закритою кореневою системою;
- система утримання рядів дерев яблуні з застосування різних видів мульчувальних матеріалів;
- система позакореневого внесення макро- та мікроелементів в садах яблуні;
- визначення придатності грунтів для ведення садівництва;
- агрохімічний аналіз грунту та розробка на його основі рекомендацій по доведенню вмісту основних макроелементів до оптимального рівня;
- аналіз рослинних зразків на вміст макро- та мікроелементів.

Для довідок: e-mail: agrochim@i.ua – Гречковський Дмитро Іванович, зав.сектором