ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І МІКРОБІОЛОГІЇ

Головні напрями досліджень:

 • удосконалення та розробка нових фізіологічних методів моніторингу, формування банку даних та прогнозування стану насаджень в різних агроекологічних зонах України;
 • науково-методичне забезпечення проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень з діагностики стійкості плодових та ягідних культур до абіотичних чинників довкілля, вивчення природних ресурсів ентомопатогенів з метою використання їх в сучасних фітосанітарних технологіях;
 • розробка науково-практичних основ систем мікробіологічного контролю шкідливих організмів, спрямованих на відновлення та підтримку біоценотичної рівноваги садових агроценозів.

Лабораторні умови підтримки робочої колекції штамів мікроорганізмів-біоагентів препаратів
(штами Bt та референтні культури)

Основні досягнення:

розроблено:

 • експресні, інформативні інструментальні методи визначення впливу стресових факторів навколишнього середовища, а також методи моніторингу стану насаджень плодових та ягідних культур, що дозволяють прогнозувати потенційну продуктивність рослин у залежності від впливу погодно-кліматичних і біотичних чинників, прискорювати визначення стану насаджень і підвищувати ефективність технологічних прийомів вирощування, введення у виробництво перспективних сортів плодових культур з високою екологостабільністю;
 • науково-методологічні та практичні принципи і підходи щодо скринінгу та багатоступінчастої аналітичної селекції перспективних штамів-продуцентів мікробних препаратів фітозахисної дії з аналізом біологічних, функціональних і господарсько-цінних властивостей ентомопатогенних культур;
 • методи оцінки результативності дії, післядії біоагентів в агроценозах; біотестування та оцінку ентомоцидної активності штамів;
 • технології одержання мікробних препаратів на основі перспективних штамів Bacillus thuringiensis з виробничо-цінними властивостями і з врахуванням особливостей мікроорганізмів-продуцентів, а також цільових призначень;
 • принципи і технології застосування мікробних препаратів на основі ентомопатогенних бактерій для контролю чисельності комах-шкідників, як екологічно пріоритетних засобів та альтернатив інсектицидів хімічного синтезу;
 • створено банк даних моніторингу погодних умов і стану насаджень;

розроблено та оптимізовано:

 • методи визначення функціонального стану рослин за фотоіндукцією флуоресценції хлорофілу;
 • діагностику вологозабезпеченості та посухостійкості рослин;
 • методи визначення вологості, температури повітря та грунту.   
   

Багатоканальний прилад для визначення процесів льодоутворення в тканинах рослин Високочутливий датчик температури для реєстрації екзотерм льодоутворення бруньок

Пропозиції виробництву:

послуги, які надаються з використанням експресних, інструментальних польових та лабораторних методів діагностики:

 • аналіз пошкодження рослин низькими температурами, посухою, перезволоженням, умовами ґрунтового живлення;
 • визначення сумісності сорто-підщепних комбінацій;
 • біоаналіз на присутність вірусних та бактеріальних захворювань;

науково-консультаційна діяльність:

 • консультації щодо відновлення стану насаджень після перезимівлі, лікування дерев, пошкоджених морозами, сонячними опіками, гризунами та ґрунтообробними знаряддями та ін.;

Для довідок:  e-mail: v.kryvoshapka@ukr.net  – Кривошапка Вікторія Аліфарманівна, зав.лабораторією, канд. с.-г. наук