З історії інституту

З історії інституту

Інститут садівництва Національної академії аграрних наук (ІС НААН) – головна  науково-дослідна установа галузі в Україні. Він був створений у 1930 р.  Києві і названий Всесоюзним дослідним інститутом плодового та ягідного господарства (нинішня назва – з 2010 року). Під керівництвом інституту діяла мережа зональних дослідних станцій і опорних пунктів у різних зонах СРСР, сприятливих для розвитку плодівництва.

В різні періоди інститут очолювали В.Л.Симиренко, Т.І.Тильний, П.К Константинов, Г.С.Семенов, В.С.Середенко, П.Ф.Плесецький, М.Ю.Гущин, С.Х.Дука, А.І.Шепельський, В.І.Майдебура, М.В.Андрієнко, П.В.Кондратенко. Нині його директором є доктор с.-г. наук академік НААН І.В.Гриник.

З часу заснування в інституті постійно функціонували відділи: селекції та сортовивчення, культури садових рослин (агротехніки та розсадництва), захисту рослин, економіки, інформації та видавництва; лабораторії: агрохімії та грунтознавства, фізіології, технології зберігання та переробки плодів і ягід, бібліотека. Для розв’язання нових завдань, які поставали перед науковцями, створювались нові відділи та лабораторії: малопоширених в культурі рослин, вірусології, радіології, біотехнології, інженерний центр тощо.

Інститут і його мережа дали Україні і світу таких видатних учених-садоводів, як Б.Й.Шабловський, І.М.Ковтун, А.М.Серідко, О.П.Родіонов, А.С.Артюх, М.П.Тарасенко, І.П.Шеремет, К.О.Вербовий, І.П.Коломієць, М.О.Соловйова, Є.Д.Зеленська,  М.А.Зеленський, О.Г.Шепельська, П.Д.Попович, М.В.Козак, І.І.Середа, М.Б.Панасюк, В.П.Васильєв, П.П.Савковський, А.В.Оліфер, А.О.Романов, В.П.Копань, К.М.Копань, О.Л.Денисюк, М.М.Ніконенко, І.П.Миколайчук, Д.І.Глухенький, Т.С.Федосенко, М.Ф.Оратовський, Д.П.Сьомаш, П.С.Бережний, В.М.Сергієнко, М.С.Кузьменко, А.П.Парфьонов, О.Г.Усов, О.Ю.Берендей, Л.Т.Лісовенко, О.Л.Денисюк, І.П.Черняєв, Л.М.Ро, І.Х.Шиденко, Л.С.Резніченко, І.І.Сидоренко, А.Ф.Мілешко, В.І.Сайко, Л.І.Тараненко, М.І.Туровцев, В.О.Туровцева, Т.Є.Кондратенко, Г.М.рибак, І.Б.Кангіна, В.С.Марковський, О.М.Шестопаль, А.М.Силаєва, М.О.Демидко, В.М.Васюта, М.О.Бублик, І.К.Омельченко, О.М.Литовченко та багато інших.

В результаті багаторічної наукової діяльності працівників  інституту та його наукової мережі створено близько 300 сортів плодових і ягідних культур, що вирощувались в Україні та СРСР; розроблені та впроваджені у виробництво сучасні технології вирощування насаджень плодових і ягідних насаджень, в тому числі виробництва оздоровленого садивного матеріалу, освоєння малопродуктивних піщаних земель і схилів під плодові сади і  кущові ягідники;  зберігання плодів в умовах регульованого газового середовища та у плодосховищах зі штучним охолодженням; понад 100 технологій і рецептур вітчизняних безалкогольних і алкогольних напоїв та інших продуктів переробки з підвищеним вмістом біологічно активних речовин; комплекс машин для механізації трудомістких процесів у садівництві; організаційно-економічні моделі садівничих підприємств різних форм господарювання.

В інституті і дослідній мережі створено великий генофонд плодових і ягідних культур, який налічує понад 3 тис. сортів.

Важливою ділянкою роботи є пропаганда досягнень у галузі, в тому числі через публікацію міжвідомчого тематичного наукового збірника  “Садівництво”, іншої літератури, проведення лекцій, консультацій, семінарів.

При інституті працює аспірантура, більше 200 випускників якої захистили  дисертації.

Дослідження проводяться у творчій співдружності з іншими науковими установами України та світу. Наукові розробки інституту постійно впроваджуються у виробництво.