проектування багаторічних насаджень

 

Проектна група інституту виготовляє проекти створення багаторічних плодово-ягідних і горіхоплідних насаджень з врахуванням новітніх вітчизняних наукових розробок з використанням високоякісного садивного матеріалу кращих вітчизняних та інтродукованих сортів, виробництва дослідних господарств мережі Інституту садівництва; забезпечує подальший науково-методичний супровід з дотримання технологій вирощування плодових культур.

Вартість продукту: 100 га – 40-45 тис. грн.

Контактна особа: головний інженер проекту, зав. відділом, старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук Соболь В.А.
          +38 (044) 526-34-17
          +38 (067) 254-48-09

 

 

Під час виготовлення проекту створення багаторічних насаджень проводяться такі роботи: вишукувальні (топографічні; ґрунтові); проектні (кліматичні; агрономічні; технологічні; кошторисні розрахунки)

При виборі ділянки під багаторічні плодово-ягідні насадження враховують вимоги плодових порід до погодних умов,  ґрунту, рельєфу, експозиції схилу тощо.
Для закладання насаджень вибирають сорти і підщепи, що найбільш адаптовані для конкретної ґрунтово-кліматичної зони, для яких достатньо тепла для дозрівання плодів, особливо зимового строку достигання; враховують  ступінь самоплідності сортів, визначають сорти-запилювачі і їх розміщення в насадженні.

Придатність ґрунту  оцінюється за такими показниками: pH (водне, сольове); NPK (оптимальні рівні забезпечення); гідролітична кислотність; гумус; механічний склад; сума увібраних основ; ступінь насичення основами; щільність; загальні і активні карбонати; ступінь мінералізації ґрунтових вод; глибина гумусового горизонту; рівень залягання ґрунтових вод; товщина кореневмісного шару.

При проектуванні насаджень враховується, в який спосіб буде проводитись збирання плодів: вручну чи механізовано, споживатись плоди будуть у свіжому вигляді чи направлятись на переробку, наявність плодосховищ та ринків збуту продукції тощо.

 

Перелік підготовлених проектів створення багаторічних плодово-ягідних і горіхоплідних насаджень:
1. ДП ДГ «Зоряне» Первомайського р-ну Миколаївської обл.
2. ТзОВ «Єврофрутгруп» Володимир-Волинського р-ну Волинської обл.
3. ТОВ «Агрофірма «Володимирські сади» Володимир-Волинського р-ну Волинської обл.
4. ПП Меркотан М.Ф. Цюрюпінського р-ну Херсонської обл.
5. ФГ «НАДІЯ САД» Ужгородського р-ну Закарпатської обл.
6. ТОВ «Віртуоз ЛТД» Гощанського р-ну Рівненської обл.
7. ПП Черевата Н.П. Городищенського р-ну Черкаської обл.
8. СТОВ «Юнайтед Гроуверс» Броварського р-ну Київської обл.
9. Міністерство аграрної політики і продовольства України - 11 типових проектів для фермерських господарств

Оцінка придатності земельних ділянок під плодово-ягідні і горіхоплідні насадження:
1. ТОВ «Агропартнер-1» Красилівського р-ну Хмельницької обл.
2. НВП «Віброзахист» Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл.
3. ТОВ «Артіль-1» Макарівського р-ну Київська обл.

<< Назад