Пропонуємо літературу

Видання Інституту садівництва НААН,

 які пропонуються для продажу та обміну рівноцінними виданнями інших установ

ч/ч

Автор і назва видання

1.                

Садівництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вип. 45 (1997 р.) – Вип. 71 (2016 р.)

2.


3.

І.В.Гриник, М.О.Бублик. Актуальні дослідження і розробки Інституту садівництва НААН та його мережі. Колектив авторів. - К., 2016. - 178 с., іл.       НОВИНКА 

Кращі сорти плодових, ягідних і горіхоплідних культур української селекції. Колектив авторів. -К.: Преса України, 2011. -144 с.                  

4.

Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні -К.: Преса України, 2012. -120 с.

5. 


6.       

Біологічні основи формування та обрізування плодових дерев і ягідних кущів // І.К. Омельченко,  В.М. Жук, О.А. Кіщак, О.М. Ярещенко, В.А. Соболь / за заг. ред. І.К. Омельченка. - К.: Аграр. наука, 2014. - 256 с.  (книги у продажу немає)

Кіщак О.А.  Основи промислової культури черешні в Лісостепу України: монографія. - К.: Аграр.наука, 2017. - 240 с., 8 с. вкл.                    НОВИНКА

7.           

Основи формування споживчого комплексу плодів ягідних культур в Україні:[монографія] / Л. М. Шевчук. - К.: Логос, 2015. - 227 с; іл.: 55 рис., 71 табл.

8.            

Лабораторні та польові методи визначення морозостійкості плодових порід і культур (методичні рекомендації) // М.О.Бублик, Т.І.Патика, О.І.Китаєв, Д.Г.Макарова, В.А.Кривошапка, Ю.Д.Гончарук. - К.: ІС НААН, 2013. - 26 с.

9.    

Формування та обрізування крон дерев в інтенсивних насадженнях яблуні та груші (рекомендації) // В.М.Жук. - К.: ІС НААН, 2013.-14 с.

10.        

Формування та обрізування дерев черешні в інтенсивних насадженнях (рекомендації) // О.А.Кіщак. - К.: ІС НААН, 2013. - 26 с.

11.                   

Формування та обрізування дерев сливи в насадженнях різних конструкцій (рекомендації) // В.А.Соболь. - К.: ІС НААН, 2013. -10 с.

12.                

Вирощування смородини чорної, порічок та аґрусу (рекомендації)  // О.М. Ярещенко, О.П. Лушпіган, Я.Ю. Терещенко- К.: ІС НААН, 2013. - 28 с.

13.                

Удобрювання та утримування грунту в садах та ягідниках (рекомендації) // Д.І.Гречковський.- К.: ІС НААН, 2013.-14 с.

14.                

Захист сливових насаджень від шкідників і хвороб (рекомендації)// І.В.Шевчук, І.В.Гриник, Д.В.Тимошенко. - К.: ІС НААН, 2013.-35 с.

15.                

Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року. - К.: СПД «Жителєв С.І.», 2008. - 76 с.

16.                

О.М.Шестопаль, П.В.Кондратенко, Л.О.Барабаш. Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України: макрогалузевий аспект. Монографія.- К.: ННЦ ІАЕ, 2008.-140 с.

17.                

М.О.Бублик. Методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва. -К.: Нора-Друк, 2005.-288 с.

18.                

Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодових насаджень, сортів, інвестицій в основний капітал, інновацій.- 2-ге вид, за ред. Шестопаля О.М.-К. 2006.-140 с.

19.                

Методика групування підщеп плодових культур за силою росту та її обґрунтування на прикладі черешні / О.А. Кіщак. – К.: Інститут садівництва НААН України,  2014. - 26 с.

20.                

П.В.Кондратенко, Л.М.Шевчук, Л.М. Левчук. Методика оцінки якості плодово-ягідної продукції. - К.: СПД «Жителев С.І.», 2008.- 80 с.

21.                

Проблеми моніторингу у садівництві.- за ред. проф. А.М.Силаєвої. - К.:Аграрна наука, 2003.- 350 с.

22.                

І.К.Омельченко, І.В.Гриник. Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. - К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. - 528 с., іл.

23.              

П.В.Кондратенко. Адаптація яблуні в Україні. - К.: Світ, 2001. - 192 с.

24.              

І.К.Омельченко. Культура яблуні в Україні. - 2-ге вид, доп. - К.: Урожай, 2006. - 304 с.

25.                

Т.Є.Кондратенко, Л.Д.Болдижева. Сорти яблуні стійкі до грибних хвороб. - К.: Манускрипт, 2011. - 60 с.

26.             

Помологія. Яблуня. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013.- 626 с.:іл.

27.             

Помология. Т.3. Абрикос, персик, алыча.- К.:Урожай, 1997. - 280 с.: ил.

28.         

Помология. Т.4. Слива, вишня, черешня.- К.:Урожай, 2004. - 272 с.: ил.

29.        

П.В.Кондратенко, І.П.Надточій. Калина, малина, ожина та обліпиха (сорти, розмноження). - К.: Преса України, 2002. - 80 с.

30.

31.              

Андрієнко М.В. Аронія чорноплідна в Україні. - К.: Земля і люди України,1992. - 105 с.

Єжов В. М., Гриник І. В. Рослинництво декоративних культур. -
К.: ПП «Комерційне підприємство «Укрсіч». - 2017. - 304 с., ілл.
    НОВИНКА

32.              

І.А.Сало. Розвиток ринку плодів в Україні: монографія. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 394 с.

33.                

І.А.Сало. Методичні положення прогнозування кон’юктури ринку плодів та ягід в Україні. - К.: Видавничий центр НУБіП, 2009. - 60с.

34.              

Т.Є.Кондратенко, О.М.Кузьмінець. Морфологічні ознаки саджанців і живців яблуні районованих та перспективних сортів. - К., 2008. -120 с.: іл.

35.


36.         

Сертифікація садивного матеріалу малини, ожини та їх гібридів. Методичні рекомендації /Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.В., Удовиченко К.М. - К., 2015. - 22 с.

Ф.С.Каленич. Захист саду від шкідників і хвороб. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. -154 с.    (книга поки що у продажу відсутня 

37.


38.

Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб. Рекомендації. - К., 2016. - 152 с.            НОВИНКА

Павленко В.Ф., Андриенко М.В. Микроорганизмы почв яблоневых насаждений. - К.: УСХА, 1995. - 264 с.


За довідками звертатися за тел.
(044) 526-23-08 (бібліотека ІС)