Спосіб вирощування вегетативно розмножуваної підщепи ВСЛ-2 для вишні та черешні

В маточному насадженні, закладеному горизонтальним способом, проводиться триразове зрізування верхівок пагонів з одночасним обприскуванням стимулятором коренеутворення.

Це забезпечує в 1,4 раза більшу щільність розміщення пагонів, запобігає їх переростанню, кращу вкорінюваність, збільшує в 1,2 раза вихід стандартних відсадків з одиниці площі.

Розробка забезпечує прибуток 250 тис. грн. на 1 га при рівні рентабельності 224,5%.

Розробка захищена патентом України на винахід № 99057 від 10.07.2012 р.

Загальний вигляд підщеп ВСЛ-2 в маточнику горизонтальних відсадків
при вирощуванні їх запропонованим способом:

   
а) перед викопуванням                          б) в період вегетаціїї

Вартість розробки – договірна.

Розробник - Інститут садівництва НААН
Автор: О.А. Кіщак, доктор с.-г. наук


Для довідок: e-mail: cherry0308@ukr.net
тел. (044) 526-11-86 – Кіщак Олена Анатоліївна, зав.відділом технології вирощування плодових культур, доктор с.-г. наук

<< Назад