Рада молодих вчених


 
 Рада молодих вчених Інституту садівництва НААН


Рада молодих вчених Інституту садівництва НААН створена з метою об’єднання наукової молоді, висловлення їх інтересів в професійній сфері, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації творчих інтересів молодих вчених.

Молодими вченими ІС НААН вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти Інституту віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.

Положення про Раду молодих вчених Інституту садівництва НААН

Корисні посилання


Голова Ради
:

Яремко Надія Олександрівна
, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур

тел.: 098-67-62-607
e-mail: nadiiayaremko@gmail.com 
 


Заступник голови РМВ:

Телепенько Ю.Ю
., кандидат с.-г. наук, науковий співробітник лабораторії фізіології рослин і мікробіології

тел.: 096-94-89-876
e-mail: juli23@meta.ua
 Секретар Ради
:

Ярута О.Я.
, молодший науковий співробітник лабораторії квітково-декоративних і лікарських рослин

тел.: 096-86-59-523
e-mail: Helha_@ukr.net
Основні завдання Ради:

• підтримувати наукову спадкоємність, зберігати наукові школи і напрямки ІС НААН;
• надавати молодим ученим інформаційну, методичну та організаційну допомогу при підготовці дисертаційних робіт та клопотати перед адміністрацією ІС НААН про надання пільг при виданні авторефератів, публікацій наукових праць, стажуванні, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції;
• вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди, грантову підтримку молодих вчених, наукові та науково-технічні конференції та симпозіуми;
• сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів.
• сприяти професійному зростанню наукової молоді ІС НААН, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті Інституту;
• сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, зокрема міжнародних, які проводяться на базі ІС НААН;
• сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених і спеціалістів ІС НААН.
• клопотати перед адміністрацією ІС НААН при вирішенні житлових і побутових проблем молодих вчених і спеціалістів Інституту.


Молоді вчені ІС НААН - лауреати премій та стипендій