СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН

Головні напрями досліджень:

 • теоретичне обгрунтування, розробка нових та вдосконалення існуючих елементів інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від комплексу шкідників і хвороб, які б за умов обмеження негативного впливу хімічних засобів захисту рослин на довкілля забезпечували належний контроль розвитку і поширення шкідливих організмів, сприя­ли оздоровленню фітосанітарного стану, підтри­манню екологічної рівноваги в садових агроценозах та одержанню стабільних урожаїв високоякісної екологічно чистої продукції садівництва;
 • вивчення особливостей розвитку, поширення і шкідливості найбільш небезпечних шкідників і хвороб зерняткових, кісточкових і ягідних культур залежно від умов погоди, сортового складу, особливостей агротехніки і стану догляду за рослинами;   
 • з’ясування ефективності еколо­гічно безпечних хімічних і біоло­гічних засобів проти основних шкідників і хвороб яблуні, сливи, черешні і кущових ягідників залежно від способів і строків застосування препаратів у систе­мах інтегрованого захисту насад­жень;
 • вивчення ролі ентомофагів у регулюванні щільності популяцій та чисельності попелиць у насад­женнях сливи та черешні;
 • розроблення системи інтегрованого захисту імунних до парші сортів яблуні від інших хвороб на основі поєднання агротехнічних заходів та застосу­вання хімічних засобів;
 • визначення технічної, господарської та економіч­ної ефективності розроблюваних заходів захисту рослин від шкідників і хвороб та впровадження їх у виробництво;
 • вивчення екологічних закономірностей динаміки чисельності, розвитку та шкідливості домінантних фітофагів і фітопатогенів у насадженнях плодових і ягідних культур;
 • удосконалення хімічного захисту плодових культур від основних шкідників та хвороб на основі біоценотичного підходу;
 • оптимізація систем інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників та хвороб для органічного вирощування садівничої продукції;
 • теоретичне обґрунтування формування і зонального розподілу видового складу ентомоакарофауни в насадженнях плодових культур у різних садівничих зонах України.  

СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН

Основні досягнення:

розроблено:

 • методику скринінгу епіфітної мікрофлори філоплани яблуні з метою пошуку серед її представників активних антагоністів збудника парші, виділено ряд мікроорганізмів, що проявили в польових умовах високу антагоністичну активність проти парші яблуні та кучерявості листків персика;
 • фенопрогнозну систему захисту яблуні від парші та інших шкідливих організмів; 
 • прилад та методику моніторингу парші яблуні залежно від умов погоди;
 • методики короткострокового про­г­но­зу розвитку основних шкідників і хвороб яблуні, сливи і черешні на основі інструмен­тального моніторин­гу фітосанітар­ного стану насаджень та матема­тичного моделювання особливостей розвитку шкідливих організмів;   
 • ефективну систему захисту плодових і ягідних культур від личинок травневого хруща;
 • спосіб і методику моніторингу динаміки льоту чорного сливового пильщика;
 • спосіб і методику моніторингу динаміки льоту вишневої мухи;
 • імітаційне моделювання розвитку плодопошкоджуючих і сисних фітофагів сливи та черешні залежно від абіотичних чинників;
 • біоценотичний індекс у системі хижак – фітофаг аборигенних ентомофагів попелиць на сливі та черешні;
 • суміші інсектицидів різної етіології з екологічно безпечними засобами для контролю чисельності та шкідливості фітофагів і фітопатогенів;
 • топографічне моделювання структури щільності популяцій плодопошкоджуючих та листогризучих фітофагів сливи; 

 - визначено стійкість нових сортів вітчизняної селекції сливи та черешні до домінантних шкідників.

СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН

Пропозиції виробництву:

 • випробування ефективності нових пестицидів з метою їх державної реєстрації;
 • обстеження насаджень для з’ясування причин пригніченого стану або загибелі рослин;
 • відбір зразків, діагностика та визначення видового складу збудників хвороб, шкідників плодових і ягідних культур та надання рекомендацій із захисту насаджень від них;
 • системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідливих організмів та авторський супровід їх виконання господарствами, коригування заходів та усунення виявлених недоліків;  
 • спосіб екологічно безпечного захисту черешні від шкідників і хвороб для виробництва продукції дитячого і дієтичного харчування;
 • спосіб екологічно безпечного захисту сливи від шкідників і хвороб для виробництва продукції дитячого і дієтичного харчування.

Для довідок: e-mail: zax55@i.ua – Шевчук Ігор Васильович, зав.сектором, канд.с.-г.наук