СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 27.361.01
Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»


При Національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» з 1993 р. функціонує Спеціалізована вчена рада Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. За цей багаторічний період у спецраді успішно захищено 47 докторських та 306 кандидатських дисертацій, чим створено потужний кадровий потенціал сільськогосподарської науки, освіти і виробництва.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 693 Спеціалізованій вченій раді Д 27.361.01 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями:
06.01.01 – загальне землеробство;
06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика;
06.01.09 – рослинництво;
06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

строком до 31 грудня 2019 року.


Склад спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

Голова ради:
1. Камінський Віктор Францевич, д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Заступники голови:
2. Сайко Віктор Федорович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, радник дирекції, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
3. Ткаченко Микола Адамович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;

Вчений секретар:
4. Асанішвілі Надія Миколаївна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, вчений секретар ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Члени ради:
5.Бойко Петро Іванович, д.с.-г.н, професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
6.Булигін Сергій Юрійович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.03;
7.Голодна Антоніна Василівна, д.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур, спеціальність 06.01.09;
8.Дегодюк Едуард Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
9.Демидась Григорій Ілліч, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.12;
10.Демиденко Олександр Васильович, д.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи, Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
11.Дзюбайло Андрій Григорович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка МОН України, спеціальність 06.01.09;
12.Єщенко Володимир Омельянович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва МОН України, спеціальність 06.01.01;
13.Коник Григорій Станіславович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, перший заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, спеціальність 06.01.09;
14.Корнійчук Микола Сергійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
15.Корсун Світлана Георгіївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
16.Кургак Володимир Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
17.Літвінов Дмитро Вікторович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
18.Мазур Генріх Адольфович, д.с.-г.н, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;
19.Малієнко Анатолій Митрофанович, д.с.-г.н, професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
20.Михайлов В’ячеслав Григорович, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
21.Мойсієнко Віра Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний агроекологічний університет МОН України, спеціальність 06.01.12;
22.Слюсар Іван Тимофійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
23.Танчик Семен Петрович, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.01;
24.Цвей Ярослав Петрович, д.с.-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, спеціальність 06.01.03;
25.Штакал Микола Іванович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12.

За інформацією просимо звертатись: 

ННЦ “Інститут землеробства НААН”, вул. Машинобудівників 2-Б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162.

Вчений секретар спецради – Асанішвілі Надія Миколаївна, тел.: (044)526-17-03, (050)5500505;

e-mail ради: d27.361.01_nscia@ukr.net

<< Назад