захист дисертацій ННЦ "Інститут землеробства НААН"

Захист дисертаційної роботи Боднара Юрія Дмитровича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Трансформація агрофізичних та агрохімічних властивостей сірого лісового ґрунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні» за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.


Захист дисертаційної роботи Захлєбаєва Максима Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Формування продуктивності буркуну білого в сумісних посівах в Правобережному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.


Захист дисертаційної роботи Браценюка Володимира Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Формування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.


Захист дисертаційної роботи Гавришка Олега Степановича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Трансформація властивостей ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого застосування добрив і періодичного вапнування у Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.


Захист дисертаційної роботи Панахид Галини Ярославівни на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Агробіологічні та технологічні основи формування продуктивності різновікових лучних фітоценозів у Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.