захист дисертацій ННЦ "Інститут землеробства НААН"


Захист дисертаційної роботи Браценюка Володимира Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Формування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Захист дисертаційної роботи Гавришка Олега Степановича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Трансформація властивостей ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за тривалого застосування добрив і періодичного вапнування у Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.Захист дисертаційної роботи Панахид Галини Ярославівни на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Агробіологічні та технологічні основи формування продуктивності різновікових лучних фітоценозів у Західному Лісостепу» за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.