Спеціалізована вчена рада Д 27.375.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.01.07 - плодівництво

Спеціалізована вчена рада Д 27.375.01 згідно наказу ВАК України №607 від 19.10.2004 р. функціонує в Інституті садівництва НААН з 2004 р. з метою підготовки науковців вищої кваліфікації з питань плодівництва. Відтоді успішно проведено захист двох докторських та 28 кандидатських дисертацій.

Зазначену раду в різні роки очолювали доктори сільськогосподарських наук: П.В.Кондратенко (2004-2008 рр.), І.К.Омельченко (2009-2014 рр.) та О.А.Кіщак (2014 р. - по теперішній час). Протягом усього періоду діяльності ради її беззмінним вченим секретарем є кандидат сільськогосподарських наук Н.В.Мойсейченко.


Перелік дисертаційних робіт, які були захищені у Спеціалізованій вченій раді Д 27.375.01 за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво


Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604 продовжено до 22.12.2019 р. термін повноважень ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07  "Плодівництво" та затверджено персональний склад ради.


 Склад спеціалізованої вченої ради Д 27.375.01 в Інституті садівництва НААН:

Голова ради:
1. Кіщак Олена Анатоліївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07.

Заступник голови:
2. Шевчук Людмила Миколаївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

Вчений секретар:
3. Мойсейченко Неля Василівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
Члени ради:

4. Балабак Анатолій Федорович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07
 
5. Бублик Микола Олександрович, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, перший заступник директора, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
6. Васюта Василь Михайлович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, голова, Фермерське благодійне господарство «Васюта», спеціальність 06.01.07
 
7. Гриник Ігор Володимирович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
8. Дрозда Валентин Федорович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий спеціаліст Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.01.07

9. Єжов Валерій Микитович, д.техн.н., професор, академік НААН, завідувач лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
10. Заморський Володимир Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний  університет садівництва Мінагрополітики України, спеціальність 06.01.07
 
11. Кондратенко Петро Васильович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, радник директора, Інститут садівництва НААН. спеціальність 06.01.07
 
12. Кондратенко Тетяна Єгорівна, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.01.07
 
13. Лисанюк Віктор Григорович,  д.с.-г.н., професор, віце-президент, Академія технологічних наук, спеціальність 06.01.07
 
14. Литовченко Олександр Михайлович, д.техн.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії,  Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

15. Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

16. Сало Інна Анатоліївна, д.екон.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

<< Назад