Технологія трансформації органічних речовин в біогумус у садівництві

Розроблена технологія формування просторово-функціональної структури ґрунтової та ризобіальної мікрофлори садових біоценозів за рахунок оптимізації трофічних зв’язків, пов’язаних з циклами вуглецю.
Для трансформації органічних речовин (листового опаду, гілок, кори, складних лігнін-целюлоз) в біогумус у садівництві пропонується використання високоефективного природного консорціуму ґрунтових мікроорганізмів, що є основою препарату Екстракон (розробник ННЦ «ІЗ НААН»), створеного на основі фізіологічних груп целюлозоруйнівних бактерій і мікроміцетів (Sporocytophaga mixococcoides, Sorangium cellulosum, Cellvibrio mixtus, Trichoderma viridae), а також гетеротрофних представників Pseudomonas sрp. та Васillus sрp.
Технологія застосування мікробних агентів препарату Екстракон дозволяє оздоровити ґрунт, підживити рослини та прискорити процеси трансформації органічної речовини (рослинних решток) в біогумус.

Розробники - ННЦ «Інститут землеробства НААН» та Інститут садівництва НААН

Для довідок:  e-mail: grushaviktor@ukr.net – Груша Віктор Володимирович, зав. відділом, канд. біол. наук