Селекційно-технологічний відділ

Головний напрям досліджень:

 • розроблення для основних зон садівництва нових екологічно безпечних технологій вирощування плодів зерняткових і кісточкових культур з використанням високопродуктивних слаборослих насіннєвих та вегетативно розмножуваних підщеп, зимостійких великоплідних стійких до хвороб сортів, нових способів формування та обрізування дерев для забезпечення їх високої стабільної врожайності.

розроблення нових екологічно безпечних технологій вирощування плодів зерняткових і кісточкових культур вирощування плодів зерняткових і кісточкових культур

Основні досягнення:

Теоретично обґрунтовано:

 • механізм позитивного впливу високощільних насаджень зерняткових і кісточкових культур на забезпечення прискореного вступу дерев у плодоношення і сталої та високої їх продуктивності у плодоносному віці;
 • строки літнього обрізування дерев черешні, які прискорюють плодоношення, сприяють довговічності садів та покращують їх фітосанітарний стан;
 • нові типи насаджень для зерняткових і кісточкових культур, які забезпечують високоефективне використання екологічних енергетичних трудових і матеріально-технічних ресурсів;
 • найдоцільніші з біологічної та високоефективні з економічної і енергетичної точки зору конструкції садів, раціональної системи розміщення, формування та обрізування дерев та їх продуктивного
 • використання;
  оптимізовані об’єми крони та кількість дерев на одиниці площі, які забезпечують скороплідність, сталу високу врожайність високоякісних плодів з мінімальними затратами праці на їх вирощування;
 • найбільш перспективні сорто-підщепні комбінування для створення інтенсивних насаджень яблуні та черешні.

добір сортів та підщеп для створення інтенсивних промислових насаджень плодових культур проведення науково-практичних семінарів, лекцій та майстер-класів по створенню та догляду за садами

Пропозиції виробництву:

 • впровадження інтенсивних технологій створення і продуктивного використання садів плодових культур з використанням перспективних сортів та підщеп у різних ґрунтово-кліматичних умовах України;
 • добір сортів та підщеп для створення інтенсивних промислових насаджень плодових культур;
 • сучасні конструкції насаджень яблуні на середньорослих та напівкарликових підщепах з формуванням у дерев округлої малогабаритної, веретеноподібної, багатовісної та двоплощинної крони;
 • інтенсивні насадження сливи, черешні, аличі на слаборослих вегетативно розмножуваних підщепах і вишні та аличі на насіннєвих з максимальною механізацією трудомістких процесів;
 • науково-методичне забезпечення створення та продуктивного використання інтенсивних насаджень плодових культур;
 • надання рекомендацій і практичної допомоги садівникам-аматорам у закладанні та догляді за присадибними насадженнями;
 • проведення науково-практичних семінарів, лекцій та майстер-класів по створенню та догляду за садами.
Для довідок: e-mail: cherry0308@ukr.net  – Кіщак Олена Анатоліївна, зав.відділом, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН