Пропонуємо літературу

Видання Інституту садівництва НААН,

 які пропонуються для продажу та обміну рівноцінними виданнями інших установ


Садівництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вип. 45 (1997 р.) – Вип. 78 (2023 р.)

Єжов В. М., Гриник І. В. Біохімія плодових культур. - К.: ПП «Санспарель». - 2020. - 364 с., ілл.

Основи адаптивних технологій вирощування яблуні в Україні. Монографія. За загальною редакцією академіка Гриника І.В. - К.: ПП «Санспарель». - 2020. - 240 с., ілл.

Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія/ [за наук. ред. академіка НААН О.І. Фурдичка]. - К.: ТОВ “ДІА”, 2018. - 264 с.

І.В.Гриник, М.О.Бублик. Актуальні дослідження і розробки Інституту садівництва НААН та його мережі. Колектив авторів. - К., 2016. - 178 с., іл.
 
Кращі сорти плодових, ягідних і горіхоплідних культур української селекції. Колектив авторів. -К.: Преса України, 2011. -144 с.      

Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні -К.: Преса України, 2012. -120 с.

Кіщак О.А.  Основи промислової культури черешні в Лісостепу України: монографія. - К.: Аграр.наука, 2017. - 240 с., 8 с. вкл.     (книги в продажу немає)

Лабораторні та польові методи визначення морозостійкості плодових порід і культур (методичні рекомендації) // М.О.Бублик, Т.І.Патика, О.І.Китаєв, Д.Г.Макарова, В.А.Кривошапка, Ю.Д.Гончарук. - К.: ІС НААН, 2013. - 26 с.

Формування та обрізування дерев черешні в інтенсивних насадженнях (рекомендації) // О.А.Кіщак. - К.: ІС НААН, 2013. - 26 с.   (книги в продажу немає)

Формування та обрізування дерев сливи в насадженнях різних конструкцій (рекомендації) // В.А.Соболь. - К.: ІС НААН, 2013. -10 с.

Вирощування смородини чорної, порічок та аґрусу (рекомендації)  // О.М. Ярещенко, О.П. Лушпіган, Я.Ю. Терещенко- К.: ІС НААН, 2013. - 28 с.

Удобрювання та утримування грунту в садах та ягідниках (рекомендації) // Д.І.Гречковський.- К.: ІС НААН, 2013.-14 с.

Захист сливових насаджень від шкідників і хвороб (рекомендації)// І.В.Шевчук, І.В.Гриник, Д.В.Тимошенко. - К.: ІС НААН, 2013.-35 с.

Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року. - К.: СПД «Жителєв С.І.», 2008. - 76 с.

О.М.Шестопаль, П.В.Кондратенко, Л.О.Барабаш. Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України: макрогалузевий аспект. Монографія.- К.: ННЦ ІАЕ, 2008.-140 с.

М.О.Бублик. Методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва. -К.: Нора-Друк, 2005.-288 с.

Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодових насаджень, сортів, інвестицій в основний капітал, інновацій.- 2-ге вид, за ред. Шестопаля О.М.-К. 2006.-140 с.

Методика групування підщеп плодових культур за силою росту та її обґрунтування на прикладі черешні / О.А. Кіщак. – К.: Інститут садівництва НААН України,  2014. - 26 с.

П.В.Кондратенко, Л.М.Шевчук, Л.М. Левчук. Методика оцінки якості плодово-ягідної продукції. - К.: СПД «Жителев С.І.», 2008.- 80 с.

Проблеми моніторингу у садівництві.- за ред. проф. А.М.Силаєвої. - К.:Аграрна наука, 2003.- 350 с.

І.К.Омельченко, І.В.Гриник. Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. - К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. - 528 с., іл.

П.В.Кондратенко. Адаптація яблуні в Україні. - К.: Світ, 2001. - 192 с.

І.К.Омельченко. Культура яблуні в Україні. - 2-ге вид, доп. - К.: Урожай, 2006. - 304 с.

Т.Є.Кондратенко, Л.Д.Болдижева. Сорти яблуні стійкі до грибних хвороб.- К.: Манускрипт,2011.- 60 с.

Помология. Т.3. Абрикос, персик, алыча.- К.:Урожай, 1997. - 280 с.: ил.

Помология. Т.4. Слива, вишня, черешня.- К.:Урожай, 2004. - 272 с.: ил.

Кіщак О.А. Вишня. - К.: Дім, сад, город, 2018. - 64 с.

П.В.Кондратенко, І.П.Надточій. Калина, малина, ожина та обліпиха (сорти, розмноження). - К.: Преса України, 2002. - 80 с.

Обліпиха крушиноподібна: селекційно-технологічний та споживчий pecypc у сучасному  плодівництві  України:  моногр.  /  В.В. Москалець, Т.3. Москалець, І.В. Гриник, О.М. Литовченко, А.Г. Вовкогон; за заг. ред. В.В. Москальця. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 304 с.; іл.

Андрієнко М.В. Аронія чорноплідна в Україні. - К.: Земля і люди України,1992. - 105 с.

Методичні рекомендації щодо виготовлення продуктів здорового харчування з плодів калини, ожини, кизилу, терену. За ред. В.В.Москальця Київ: ТОВ «Центр учбової літератури», 2021. 160 с.

Єжов В. М., Гриник І. В. Рослинництво декоративних культур. - К.: ПП «Комерційне підприємство «Укрсіч». - 2017. - 304 с., ілл.   

І.А.Сало. Розвиток ринку плодів в Україні: монографія. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 394 с.

І.А.Сало. Методичні положення прогнозування кон’юктури ринку плодів та ягід в Україні. - К.: Видавничий центр НУБіП, 2009. - 60с.

Трохимчук А.І., Макарова Д.Г. Науково-методичні рекомендації з вивчення і зберігання генофонду рослин плодових, ягідних, малопоширених та горіхоплідних культур. Київ, 2022. 24 с.

Т.Є.Кондратенко, О.М.Кузьмінець. Морфологічні ознаки саджанців і живців яблуні районованих та перспективних сортів. - К., 2008. -120 с.: іл.

Сертифікація садивного матеріалу малини, ожини та їх гібридів. Методичні рекомендації /Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.В., Удовиченко К.М. - К., 2015. - 22 с.

Мінімізація фітовірусологічних ризиків у насадженнях малини. Методичні рекомендації /Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.В., Супрун К.І. - К., 2015. - 23 с.

Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб : рекомендації. Вид. 2-е, доп. і пер. / за ред. І.В. Шевчука.  К.: ПП Санспарель, 2021, 188 с.

Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб. Рекомендації. - К., 2016. - 152 с.           

Рекомендації із застосування безпестицидної технології захисту овочевих культур від хвороб і шкідників при виробництві органічної продукції. - К.: КТ «Забєліна-Фільковська Т. С. і компанія Київська нотна фабрика», 2018. - 52 с., іл.         

Біоекологічні особливості шкідників-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та  науково-обгрунтовані  способи  ïx  контролю (монографія) / В. В. Москалець, І. В. Гриник,  Т. 3. Москалець,  І. В. Шевчук,  В. М. Пелехатий, А. Б. Марченко, В. В. Любич, 3. В.  Москалець.  Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2021. 192 с.

Павленко В.Ф., Андриенко М.В. Микроорганизмы почв яблоневых насаждений. - К.: УСХА, 1995. - 264 с.

Способи переробки плодів малопоширених плодово-ягідних культур (калини, ожини, терену, кизилу) для виготовлення купажованих соків і сиропів: (методичні рекомендації) / О. М. Литовченко, І. В. Гриник, В. В. Москалець, Т. 3. Москалець, А. Г. Вовкогон, О. Б. Лісовий; За ред. В. В. Москальця. Київ: Видавництво "Центр учбової літератури", 2021. 80 с.; іл.Для довідок:
тел. 095-11-96-412 - Анна Миколаївна
e-mail: sad-institut@ukr.net