Бібліотека Інституту садівництва НААНРік заснування 1932

У методичному плані нині підпорядкована Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці (ЦНСГБ) НААН.

Основними завданнями роботи нашої бібліотеки є бібліотечне та інформаційно-бібліографічне забезпечення наукової діяльності інституту, комплектування та зберігання літератури, дисертацій, які захищені в інституті, рідкісних книг, ведення каталогів тощо, організація системи обслуговування користувачів, що забезпечує найбільш повне і оперативне задоволення інформаційних потреб вчених та фахівців галузі садівництва з врахуванням їх професійних інтересів і запитів.

Наша бібліотека складається з читальної зали, зали каталогів та абонемента і книгосховища. Читальна зала використовується для демонстрації нових надходжень літератури, тематичних виставок тощо.

У нашій  бібліотеці є періодичні видання, монографії, довідники, енциклопедії, книги з садівництва, квітникарства, фізіології рослин, біології, екології, агрохімії, економіки тощо.

До послуг користувачів каталоги: алфавітний, систематичний, тематичний. Є окремі картотеки авторефератів, дисертацій, наукових праць співробітників.

Загальний фонд наукової бібліотеки Інституту садівництва НААН налічує  36732 примірники методичної, навчальної, наукової літератури: авторефератів дисертацій, наукових праць, монографій, періодичних видань, спеціальних видів науково-технічної літератури українською та іноземними мовами. З них: 16540 примірників – книги, у т. ч. іноземні -1461, 18323 – періодичні видання, у т. ч. іноземні - 1647, а також 1461 – цінні і рідкісні видання.

Бібліотека бере участь в організації конференцій, нарад, семінарів та виставок, що проводяться в інституті та за його межами.

Для довідок: тел. 095-11-96-412 – Анна Миколаївна;    e-mail: sad-institut@ukr.net    


 
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ІС НААН

1. Загальні положення
1.1. Бібліотека є  науково-інформаційним структурним підрозділом Інституту садівництва НААН (далі – Інститут), яка забезпечує документами навчальний процес, наукову та науково-дослідну діяльність інституту.
1.2. Фонд Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.
1.3. Користування Бібліотекою безкоштовне.
2. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами
2.1. Правом запису користуються наукові співробітники Інституту, аспіранти, спеціалісти, працівники.
2.2.  Представники інших наукових установ, підприємств, організацій та закладів обслуговуються лише в читальних залах бібліотеки.
2.3. Сторонні користувачі для запису в бібліотеку та оформлення читацького формуляру подають письмову заяву з резолюцією директора, паспорт або службове посвідчення.
2.4. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом.
3. Обов’язки бібліотеки з обслуговування читачів
3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами науково-дослідної роботи Інституту.
3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні та інші документи.
3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації та інші заходи.
3.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах.
3.7. 3абезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів за допомогою бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, усних консультацій тощо.
3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та аспірантів Інституту. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.10. Надає користувачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси та забезпечує доступ до них.
3.11.Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового рівня бібліотечних працівників.


              Видання Інституту садівництва НААН останніх років: