Рада молодих вчених


 
 Рада молодих вчених Інституту садівництва НААН


Рада молодих вчених Інституту садівництва НААН створена з метою об’єднання наукової молоді, висловлення їх інтересів в професійній сфері, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації творчих інтересів молодих вчених.

Молодими вченими ІС НААН вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти Інституту віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.

Положення про Раду молодих вчених Інституту садівництва НААН

Корисні посиланняГолова Ради:

Яремко Надія Олександрівна
, кандидат с.-г. наук, зав.відділу вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур

e-mail: nadiiayaremko@gmail.com 

Заступник Голови Ради
:

Слободянюк Андрій Вячеславович
, аспірант

e-mail: agronom.4.15@gmail.com
 

Секретар Ради
:

Ярута Ольга Якимівна
, кандидат с.-г. наук, зав.лабораторії селекції та технології вирощування ягідних культур

e-mail: Helha_@ukr.net


Основні завдання Ради:

• підтримувати наукову спадкоємність, зберігати наукові школи і напрямки ІС НААН;
• надавати молодим ученим інформаційну, методичну та організаційну допомогу при підготовці дисертаційних робіт та клопотати перед адміністрацією ІС НААН про надання пільг при виданні авторефератів, публікацій наукових праць, стажуванні, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції;
• вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди, грантову підтримку молодих вчених, наукові та науково-технічні конференції та симпозіуми;
• сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів.
• сприяти професійному зростанню наукової молоді ІС НААН, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті Інституту;
• сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, зокрема міжнародних, які проводяться на базі ІС НААН;
• сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених і спеціалістів ІС НААН.
• клопотати перед адміністрацією ІС НААН при вирішенні житлових і побутових проблем молодих вчених і спеціалістів Інституту.


Молоді вчені ІС НААН - лауреати премій та стипендій


Оголошення:

25 квітня 2024 р. о 10 годині відбудеться засідання Вченої ради Інституту садівництва НААН, на якому буде представлено роботу «Основи покращення фітосанітарного стану і підвищення продуктивності насаджень та якості продукції садівництва» для участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих вчених (виконавці: к. с.-г. н. Надія Яремко, к. с.-г. н. Юлія Вінцковська, PhD Лілія Павлюк).