Лабораторія селекції овочевих культур

Головні напрями досліджень:


● розробка методів отримання вихідного матеріалу перцю солодкого з високою адаптивною здатністю при створенні високоврожайних гетерозисних гібридів в умовах закритого ґрунту;

● створення високопродуктивних гібридів томата толерантних до біотичних та абіотичних чинників навколишнього середовища;

● розробка методів розширення спектру генотипової мінливості томата при створенні вихідного матеріалу для отримання гетерозисних гібридів в умовах плівкових теплиць;

● розробка напрямків відтворення і стабілізації природної родючості деградованих опідзолених ґрунтів за інтенсивного їх використання в умовах беззмінного вирощування овочів.

 


 
Основні досягнення:
створено нові сорти та гетерозисні гібриди овочевих культур, стійких до несприятливих біо- та абіотичних чинників довкілля, плоди яких характеризуються високими смаковими і хіміко-технологічними властивостями, придатні до промислової переробки: нині понад 20 сортів овочевих рослин, які створені у лабораторії селекції овочевих культур,  включено в Державний реєстр сортів рослин України:
      помідор їстівний придатний для вирощування у відкритому ґрунті: Лагідний, Миколка F1, Флора, Атласний, Попільнянський, Оберіг, Фастівський 1, Миролюбівський;
      помідор їстівний придатний для вирощування у закритому ґрунті: Побратим F1, КДС-5 F1, Еней F1, Корольок;
      перець однорічний (солодкий): Миролюбівський F1, Хамелеон F1, Сяйво, Бурштин F1;
      редька посівна (редиска): Ясочка, Добриня, Красочка;
      салат посівний листковий: Княжич;
      часник: Промінь, Знахар, Добродій;
● розроблено спосіб вирощування томата за вузькоспеціалізованого виробництва;
● розроблено спосіб вирощування огірка у відкритому ґрунті за беззмінної культури;
● отримано атестат на стаціонарний польовий дослід "Стабільне виробництво овочів при беззмінному вирощуванні та в коротких ланках сівозмін за різних систем удобрення за умов збереження родючості ґрунту" (розпочатий у 1963 р.)

Пропозиції виробництву:
– науково-методичний супровід технологій вирощування посівного та садивного матеріалу овочевих культур;
– обстеження посівів овочевих культур та надання консультацій по догляду за ними;
– вирощування насіння та розсади овочевих культур вітчизняної селекції на замовлення;
– вирощування овочевої продукції;
– надання рекомендацій щодо впровадження ґрунтозахисних сівозмін, систем обробітку ґрунту та догляду за рослинами;
– розробка систем удобрення овочевих культур за результатами агрохімічного обстеження полів та діагностики живлення рослин;
– надання консультацій з технологічних та селекційних питань;
– визначення ефективності нових добрив з метою їх державної реєстрації.

 

 Для довідок: e-mail: kokos1939@ukr.net  – Виродов Олександр Сергійович, зав. лабораторії, канд.с.-г.наук