З історії інституту

Інститут садівництва Національної академії аграрних наук (ІС НААН) – головна  науково-дослідна установа галузі в Україні. Він був створений у 1930 р. у Києві і названий Всесоюзним дослідним інститутом плодового та ягідного господарства. Рішення про заснування в Україні Всесоюзного інституту плодівництва і ягідних культур прийняла 14 липня 1930 р. Президія ВАСГНІЛ під головуванням М.І. Вавілова за поданням В.Л. Симиренка. В листопаді того ж року його було перейменовано у Всесоюзний дослідний інститут плодового і ягідного господарства (нинішня назва – з 2010 року).

Президія ВАСГНІЛ затвердила положення про інститут, згідно з яким він оголошувався науково-дослідною установою, що входила до системи академії, з союзним масштабом діяльності. Було визначено наукову мережу інституту – 17 зональних дослідних станцій у найбільш сприятливих для розвитку садівництва природно-економічних зонах Радянського Союзу. 

    
Старий адміністративний корпус інституту (фото 1,2) (м.Київ, Китаєво)
та новий корпус (фото 3)  (с.Новосілки Києво-Святошинського р-ну Київської обл.)


В перші роки діяльності було виконано ряд першочергових і важливих організаційних і дослідницьких  завдань: визначено напрями роботи зональних станцій, розроблено та затверджено програми, схеми дослідів і методики їх проведення, організовано підготовку наукових кадрів та технічного персоналу.


 Безсистемні насадження, 20-ті роки ХХ ст.
 Збирання врожаю

У різні періоди інститут очолювали В.Л.Симиренко (1930), Т.І.Тильний (1930-1933), П.К.Константинов (1933-1934), Г.С.Семенов (1934-1935), В.С.Середенко (1935-1937), П.Ф.Плесецький (1938-1941,1946-1949), М.Ю.Гущин (1943-1946), С.Х.Дука (1949-1960), А.І.Шепельський (1960-1978), В.І.Майдебура (1978-1986), М.В.Андрієнко (1986-1996), П.В.Кондратенко (1996-2011), О.М.Литовченко (ІХ-ХІІ 2011), М.О.Бублик (2013-2014 - виконавчий директор). І.В.Гриник (2011, 2012-2024). Нині його директором є доктор технічних наук академік НААН В.А.Сташук (з 03.2024 р.).
  Симиренко
Володимир
Львович

Плесецький
Петро
Федорович
 Гущин
Михайло
Юрійович
Дука
Степан
Харитонович

 Майдебура
Володимир
Ілліч
Андрієнко
Михайло
Васильович

Кондратенко
Петро
Васильович

 Гриник
Ігор
Володимирович

З часу заснування в інституті постійно функціонували відділи: селекції та сортовивчення, культури садових рослин (агротехніки та розсадництва), захисту рослин, економіки, інформації та видавництва; лабораторії: агрохімії та грунтознавства, фізіології, технології зберігання та переробки плодів і ягід, бібліотека. Для розв’язання нових завдань, які поставали перед науковцями, створювались нові відділи та лабораторії: малопоширених в культурі рослин, вірусології, радіології, біотехнології, інженерний центр тощо.

Інститут і його мережа дали Україні і світу таких видатних учених-садоводів, як Б.Й.Шабловський, І.М.Ковтун, А.М.Серідко, О.П.Родіонов, А.С.Артюх, М.П.Тарасенко, І.П.Шеремет, К.О.Вербовий, І.П.Коломієць, М.О.Соловйова, Є.Д.Зеленська,  М.А.Зеленський, О.Г.Шепельська, П.Д.Попович, М.В.Козак, І.І.Середа, М.Б.Панасюк, В.П.Васильєв, П.П.Савковський, А.В.Оліфер, А.О.Романов, В.П.Копань, К.М.Копань, О.Л.Денисюк, М.М.Ніконенко, І.П.Миколайчук, Д.І.Глухенький, Т.С.Федосенко, М.Ф.Оратовський, Д.П.Сьомаш, П.С.Бережний, В.М.Сергієнко, М.С.Кузьменко, А.П.Парфьонов, О.Г.Усов, О.Я.Берендей, Л.Т.Лісовенко, І.П.Черняєв, Л.М.Ро, І.Х.Шиденко, Л.С.Резніченко, І.І.Сидоренко, А.Ф.Мілешко, В.І.Сайко, Л.І.Тараненко, М.І.Туровцев, В.О.Туровцева, Т.Є.Кондратенко, М.О.Бублик, О.М.Шестопаль, А.М.Силаєва, М.О.Демидко, В.М.Васюта, К.Д.Третяк, І.К.Омельченко, В.С.Марковський, О.А.Кіщак, Г.М.Рибак, І.Б.Кангіна, О.М.Литовченко, Л.М Шевчук та багато інших.

Огляд дослідних насаджень
Зліва наліво: Денисюк О.Л., Гущин М.Ю.,
Меньшов В.В., Шеремет І.П. У гібридному саду
Зліва направо: 1- Дука С.Х, 2 - Зеленський М.О.,
5 - Тарасенко М.П., 6 - Васильєв М.П., 7 - Гущин М.Ю.,
8 - Чухно Д.Ф., 9 - Коломієць І.П., 10 - Родіонов О.П.

В результаті багаторічної наукової діяльності працівників  інституту та його наукової мережі створено близько 300 сортів плодових і ягідних культур, що вирощувались в Україні та СРСР; розроблені та впроваджені у виробництво сучасні технології вирощування насаджень плодових і ягідних насаджень, в тому числі виробництва оздоровленого садивного матеріалу, освоєння малопродуктивних піщаних земель і схилів під плодові сади і  кущові ягідники;  зберігання плодів в умовах регульованого газового середовища та у плодосховищах зі штучним охолодженням; понад 100 технологій і рецептур вітчизняних безалкогольних і алкогольних напоїв та інших продуктів переробки з підвищеним вмістом біологічно активних речовин; комплекс машин для механізації трудомістких процесів у садівництві; організаційно-економічні моделі садівничих підприємств різних форм господарювання.

МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬШитт
Петро Генріхович
,    
професор, лауреат
Державної премії СРСР   
Основи методології досліджень в садівництві заклав П.Г.Шитт, завідуючий бюро обстежень інституту, який розробив методику біологічного обстеження садів. Протягом 1930-1932 рр. за його методикою вчені інституту М.М.Трюнер, Т.І.Тильний, В.П.Попов, В.Л.Симиренко, П.К.Урсуленко, М.П.Тарасенко, Д.Г.Виленський, М.Ю.Гущин, А.С.Артюх та інші провели комплексне економічне  і ґрунтово-біологічне обстеження території на площі близько 300 тис.га в різних регіонах України та СРСР з метою виділення земельних масивів під сади і ягідники для ведення товарного садівництва.У 1947 році, за пропозицією інституту, на  основі результатів досліджень та аналізу загального розвитку і продуктивності порід та сортів в різних ґрунтово-кліматичних регіонах територію України було розділено на зони плодівництва.

   
Для виділених зон М.Ю. Гущин та Є.Ф. Дем’янець вперше розробили сортимент, співвідношення та розміщення  порід і найбільш цінних високоврожайних  морозо- та посухостійких сортів з урахуванням екологічних, економічних, демографічних, технологічних та інших факторів.
У 90-ті роки ХХ ст. постало завдання створення програмного забезпечення науково-дослідного процесу в садівництві та адаптування існуючих програмних засобів до специфічних завдань підрозділів інституту і дослідних станцій:

- розроблено методику та комп’ютерну програму для прогнозування продуктивних процесів у садівництві, що дозволяє виконувати прогнози за методами гармонійних вагів, структурного аналізу, експертних оцінок, експоненційного згладжування (М.О.Бублик);

- створено автоматизовані робочі місця (АРМ) науковця агротехнічного напрямку, селекціонера та сортознавця, які зручно застосовувати при проведенні польових дослідів, для створення баз даних сортів і гібридів плодових порід, проведення інтродукції і сортовивчення, попередньому доборі вихідних форм для схрещування та вивчення питань часткової генетики (М.О.Бублик).
Бублик Микола Олександрович,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН,
член Міжнародної асоціації
з механізації та методики
польових досліджень

На початку ХХІ ст. М.О.Бублик розробив методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва, які ґрунтуються на більш досконалих методиках планування і проведення досліджень, нових підходах до якості садивного матеріалу та технології вибору регіонів, найпридатніших для промислового вирощування плодових порід, в яких останні здатні максимально проявляти свій біологічний потенціал, що дозволить отримувати високоякісну продукцію при відносно низьких затратах. Під його керівництвом проведено комплексну оцінку придатності регіонів України для вирощування плодових та ягідних культур.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЦТВА

Відділ економіки і організації було створено у 1930 році.
Першими організаторами  досліджень з економіки й огранізації промислового садівництва були професор П.Г.Шитт і Ю.І.Ячевський.
Основними напрямами роботи в 30-ті роки ХХ століття було розроблення перспективних планів розвитку садівництва у садівницьких радгоспах СРСР.
Тарасенко М.П., Семенов Г.Г., Шик Б.Й. разом з агрохіміками, агротехніками, сортознавцями виконали великий обсяг робіт по обстеженню земельних угідь та розробці організаційно-господарських планів влаштування великих спеціалізованих садівницьких радгоспів («Основные вопросы методики составления перспективных планов плодовых совхозов», 1936).
   
У повоєнні роки Б.Й.Шик, Д.Я.Ігнатков, Д.Ф.Чухно («Экономика садоводства», 1961, «Проблемы развития садоводства Украинской ССР», 1981), А.Ф.Лук’янчук, Г.Г.Семенов, а пізніше П.С.Корінний досліджували питання організації, спеціалізації та розміщення виробництва садівницької продукції в суспільних господарствах, економічної ефективності вирощування плодів, ягід, садивного матеріалу, а також організації та оплати праці в галузі.


Тарасенко
Мусій Петрович,
доктор с.-г. наук,
професор,
лауреат премії
ім.Л.П.Симиренка
Ігнатков 
Дмитро Якович,
кандидат екон.наук
 

Рульєв Віталій Андрійович,
доктор економічних наук,
професор, лауреат премії
України «За видатні
досягнення в аграрній науці»Єрмаков
Олександр Юхимович
доктор економічних наук,
професор
Шестопаль
Олександр Миколайович,
доктор економічних наук,
 професор, заслужений економіст
України
Актуальні питання розвитку садівництва були викладені в працях «Економіка садівництва» (за ред. професора В.В.Юрчишина, 1972),  «Экономика и организация садоводства» (Майдебура В.І., Шестопаль О.М., Єрмаков О.Ю., Артеменко М.М., Романова Л.В., 1985), «Развитие и эффективность садоводческих предприятий разных форм хозяйствования» (О.Ю.Єрмаков, 1997), «Економічні проблеми розвитку садівництва України» (Рульєв В.А., 2004).
 
Фундаментальні дослідження комплексу питань з проблеми економічної ефективності відтворення та продуктивного використання плодових і ягідних культур на прикладі садівництва України  провів професор О.М.Шестопаль («Воспроизводство и эффективность продуктивного использования плодовых и ягодных насаждений», 1994, «Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних  сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві», 2002).

Сьогодні основними напрямами досліджень є розробка організаційно-економічних засад підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва плодів і ягід, обґрунтування механізму розвитку ринку плодів та ягід України, визначення напрямів розвитку  вітчизняного садівництва на засадах екологізації та ресурсозбереження.

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ НАСАДЖЕНЬ

Технології вирощування плодових і ягідних культур із заданими параметрами продуктивності в інституті почали розробляти з 1935 р.


Утримання ґрунту в міжряддях саду
під природним задернінням,
20-ті роки ХХ ст.

Широкорядні плодові насадження
в степовій зоні
Насадження яблуні на підщепі М.3,
крона – вільноростуча пальмета

Вченими-агротехніками розроблені:
- технології закладання плодових і ягідних насаджень та догляду за ними, які включали передсадивну підготовку ґрунту, схеми садіння дерев на різних підщепах, утримання ґрунту в молодих і плодоносних насадженнях, способи формування і обрізування молодих і плодоносних садів (І.Л.Герун, М.П.Тарасенко, О.І.Касьяненко, А.А.Романіка, І.М.Ковтун, К.О.Вербовий, В.П.Попов, М.Ю.Гущин та ін.);
- технологія відновлення та створення нових насаджень плодових і ягідних культур (М.П.Тарасенко, К.О. Вербовий, І.П.Шеремет, І.М.Ковтун);
- технологія підвищення врожайності яблуні в Поліссі, яка включала такі елементи, як площі живлення, способи і глибину обробітку та утримання ґрунту, боротьбу з бур’янами (І.П.Шеремет, М.К.Ольховський, А.О.Романов);
- технологія переведення садівництва з квадратних схем розміщення дерев на прямокутні, яка підвищувала врожайність садів на 40-50%  (І.П.Шеремет);

Шеремет
Іван
Панасович,
доктор
с.-г.наук,
професор
Романов
Андрій
Олексійович,
кандидат
с.-г.наук
Третяк
Корній
Денисович,
доктор
с.-г.наук,
заслужений
агроном УРСР
Марковський
Василь
Станіславович,
доктор
с.-г.наук,
професор
Васюта
Василь
Михайлович,
доктор
с.-г.наук
Омельченко
Іван
Климович,
доктор
с.-г. наук,
професор
Кіщак
Олена
Анатоліївна,
доктор
с.-г. наук, член-кор. НААН


- технологія вирощування плодових культур на терасованих схилах Лісостепу і Передкарпаття (П.Д. Попович, І.К. Омельченко);
- технології створення і продуктивного використання інтенсивних насаджень зерняткових і кісточкових порід на насіннєвих і клонових підщепах з формуванням площинних, округлих і веретеноподібних крон (І.П.Шеремет, К.Д. Третяк, А.О.Романов, І.К.Омельченко, О.А.Кіщак);
- основи сортової агротехніки яблуні: встановлена продуктивність залежно від ґрунтових умов, тепло- і водозабезпеченості та їх вплив на формування якості плодів (І.К.Омельченко, В.М.Жук, П.В.Кондратенко );
- основи створення і продуктивного використання інтенсивних типів насаджень яблуні в Лісостепу України (І.К. Омельченко);
- нові конструкції насаджень яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, аличі та абрикоса на насіннєвих і на різних за силою росту клонових підщепах з округлими і веретеноподібними кронами з щільним розміщенням дерев (М.К. Ольховський, А.О.Романов, К.Д.Третяк, І.К.Омельченко, О.А.Кіщак, В.М.Жук, В.А.Соболь);
- технології закладання і догляду за насадженнями ягідних культур, які забезпечують врожайність, т/га: суниці, смородини чорної і порічок – 10-12, аґрусу – 15-20 і малини – 5-6 (І.М.Ковтун, Т.С.Келембет, В.С.Марковський, В.Г. Лисанюк,  І.Д.Дяченко, О.М.Світайло, Л.М.Глазачова, О.В.Щербак);
- основні технологічні прийоми (схеми садіння, удобрення, зрошення, застосування гербіцидів, формування насаджень) вирощування обліпихи, калини, кизилу (М.О.Горбачова, І.П.Надточій), ремонтантних  сортів малини для отримання лише осіннього врожаю (Л.І.Шумейко);
- проведено оцінку адаптації яблуні в Україні (П.В.Кондратенко).
Над проблемами напряму також працювали доктори наук: Сенін В.І., Романіка А.А., Павленко В.П., Татарінов А.М.


Сенін Віктор Іванович,
доктор с.-г. наук,
заслужений працівник сільського
господарства України,
лауреат премії
ім. Л.П. Симиренка


 Співробітники відділу агротехніки. 1963 рік.
Зліва направо: Аулова  Л.М., Кабанець І.С.,
Ліферова В.В., Кабанець О.А.

Сьогодні дослідження спрямовані на розроблення для основних зон садівництва нових екологічно безпечних технологій вирощування плодів зерняткових і кісточкових культур з високою стабільною врожайністю насаджень та високою якістю плодів.


РОЗСАДНИЦТВО

З часу створення інституту до 1978 року дослідження з розсадництва виконувались у відділі агротехніки.
В цей час були виділені стійкі сорти для отримання насіння, розроблені способи його тривалого зберігання, запропоновані технології створення маточно-насіннєвих насаджень, вирощування цінних сортів на штамбо- і скелетоутворювачах (М.П.Тарасенко, І.П.Шеремет, М.О.Соловйова, М.Ю.Гущин, А.О.Романов), вивчені клонові підщепи для яблуні і груші, розроблені способи отримання високоякісних однорічних саджанців (М.П.Тарасенко, Т.М.Ганжа, В.В.Бурковський).

У 1978 році, після створення на базі інституту Науково-виробничого плодорозсадницького об’єднання, був організований відділ розсадництва, науковцями якого розроблені інтенсивні технології створення і продуктивного використання маточників клонових підщеп зерняткових і кісточкових порід, підібрані субстрати для укорінення відсадків, досліджена дія стимуляторів росту та біологічно активних речовин (І.М.Мережко, О.К.Дядченко, Н.І.Литвин, В.І.Дубровський);

Гулько Іван Петрович,
доктор с.-г.наук,
професор,
лауреат премії
ім.Л.П.Симиренка
 Дядченко Олег
Костянтинович,
кандидат с.-г. наук

Мережко
Іван Михайлович,
кандидат
с.-г. наук


Кандидат наук
Бурковський 
Володимир Вікентійович
 в розсаднику 
Кандидат с.-г. наук
Соболь Віктор
Андрійович
оглядає насадження 
- розроблена технологія прискореного розмноження в закритому ґрунті кореневласних саджанців та отриманих шляхом зимового щеплення (М.М.Книга, В.М.Васюта);
- удосконалені технологія розмноження підщеп і плодових культур методом зеленого живцювання та здерев’янілими живцями (М.М.Книга, М.С.Шевчук, І.П.Надточій, Н.В.Шевчук, О.А.Кіщак, В.А.Соболь) та технологія отримання високоякісного однорічного кронованого садивного матеріалу плодових культур (В.І.Дубровський, О.І.Барабаш, О.А.Кіщак);
- встановлені оптимальні параметри відсадків клонових підщеп кісточкових і зерняткових порід (О.І.Барабаш, О.А.Кіщак, В.А.Соболь);
- виділено високопродуктивну слаборослу підщепу для вишні і черешні Студениківську та сорт вишні Альфа (К.Д.Третяк, О.А.Кіщак);
- проведено оцінку сорто-підщепних комбінувань плодових культур в розсаднику і саду (В.А.Соболь, О.А.Кіщак, В.М.Пелехатий).

Вченими також розроблені:
- інтенсивні технології вирощування садивного матеріалу суниці, малини, смородини;
- технології розмноження актинідії, жимолості їстівної, калини, ожини, аронії, обліпихи, кизилу та інших малопоширених в культурі рослин методом зеленого живцювання;
- технології вирощування саджанців кизилу, калини, актинідії, жимолості їстівної, ожини, аронії та декоративних культур  з закритою кореневою системою;
- способи прискореного пророщування насіння малопоширених культур з тривалим органічним спокоєм.


ДОСЛІДЖЕННЯ З ВІРУСОЛОГІЇ , ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

Дослідження з вірусології рослин проводяться в інституті з 70-х років минулого століття, спочатку у відділі захисту рослин, з 1978 р. – у лабораторії вірусології відділу розсадництва, з 2007 р. – у відділі вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур.
Організатором і першим завідувачем лабораторії була Зірка Тетяна Іванівна.
Було розгорнуто широку програму досліджень з вивчення вірусних хвороб плодових і ягідних культур, що дозволило розробити заходи боротьби з ними та уніфікувати методи отримання безвірусних клонів цих культур;

- розроблено технологію виробництва садивного матеріалу плодових і ягідних культур на безвірусній основі в культурі in vitro.

Над цими завданнями в різні часи працювали Зірка Т.І., Бондаренко П.Є., Глушак Л.Ю., Світайло О.М., Ануфрієва В.Г.
 Глушак
Лариса
Юхимівна,
канд. біол. наук
Удовиченко
Валентина
Миколаївна

На початку ХХІ століття науковцями відділу Удовиченко В.М., Таранухо М.П., Васюта С.О., Тряпіцина Н.В., Медведєва Т.В., Тітаренко Т.Є., Удовиченко К.М., Супрун К.І., Грабовська Н.В., Кисельов Д.О., Кременчук Р.І. (інженерно-технічні працівники Майбенко О.В., Чорноіван Т.М., Данілішина О.М., Сидоренко О.В., Крекотень О.Ф., Висовень В.І., Рябий В.Я.):
- розроблено цілісну технологію виробництва сертифікованого садивного матеріалу плодових, ягідних та декоративних культур на безвірусній основі;


 В теплиці лабораторії вірусології, 1990 р.
Зліва направо:  Чорноіван  Т.М.,
Борисова Н.І., Діденко О.Л.


 Колектив відділу, 2007р.
Зліва направо: Тряпіцина Н.В., Висовень В.І.,
Данілішина О.М., Чорноіван Т.М., Медведєва Т.В.,
Таранухо М.П., Супрун К.І., Удовиченко В.М.,
Грабовська Н.В., Крекотень О.Ф., Сидоренко О.В.

- удосконалено та впроваджено біотехнологічні методи діагностики вірусів, оздоровлення інфікованих рослин господарсько цінних сортів, прискореного розмноження базових безвірусних клонів та створення їх генетичних паспортів;

- створено базовий фонд безвірусних клонів плодових і ягідних культур;- розроблено методи контролю господарсько цінних ознак та паспортизації сортів яблуні на основі молекулярно-генетичних маркерів:

  Проаналізовано 56 сортів та форм яблуні різного генетичного походження.
Серед 30 проаналізованих сортів та форм яблуні вітчизняної селекції виявлено:
- 15 гетерозигот за геном  Vf (маркер AL07);
-5 гетерозигот та 3 гомозиготи за геном  Vr (маркер AD13-SCAR);
- 4 гібридні форми, що мають цінні алельні варіанти 2-х генів резистентності до парші.

- виділено безвірусні базові клони 60-ти сортів яблуні, 35-ти сортів груші, 60-ти сортів кісточкових культур і 44-х сортів ягідних культур;

- закладено у спеціалізованих господарствах і наукових закладах України безвірусні маточники клонових підщеп плодових культур, маточно-живцеві сади та оздоровлені маточні насадження ягідних культур;

- розроблено «Регламент виробництва та сертифікації садивного матеріалу плодових і ягідних культур в Україні» і 12 стандартів на методи визначення фітовірусологічного стану та оздоровлення плодових і ягідних культур від вірусних хвороб.


АГРОХІМІЯ ТА ҐРУНТОЗНАВСТВО

Відділ агрохімії та ґрунтознавства був створений  у 1931 році.
У перші роки роботи була проведена оцінка придатності різних типів ґрунтів для вирощування плодових культур, розроблено рекомендації щодо розміщення окремих порід на різних елементах рельєфу, встановлено площі живлення, способи підготовки ґрунту для садіння («Предпосадочная обработка почвы и способы удобрения плодовых деревьев в связи с развитием корневых систем», «Развитие корневой системы плодовых деревьев в связи с почвенными условиями»,1941, Тарасенко М.П.).
   
Встановлено позитивну дію добрив при одночасному застосуванні їх органічних і мінеральних форм восени з глибокою заправкою у зону розміщення основної маси кореневої системи та високу ефективність легкорозчинних мінеральних добрив при використанні їх у період вегетації у вигляді  підживлення (І.Л.Герун).

Встановлено ефективність різних мульчуючих матеріалів та розроблені способи мульчування пристовбурних смуг з метою створення сприятливого водного, температурного, повітряного та біохімічного режимів ґрунту в садах і ягідниках (М.Ю.Гущин, І.Н.Бойко, Т.Є.Коцар).
 
Визначені норми, строки та способи внесення добрив в садах (Є.Д.Зеленська, О.Г.Шепельська, Н.Г.Ільчишина, О.С.Горб., Д.І.Гречковський).

Визначено вплив ґрунтових і кліматичних умов різних регіонів  на продуктивність плодових культур (І.Й.Канівець, В.П.Павленко, Л.В.Перегуда, О.О.Берестецький, А.В.Городецький, М.О. Горбачова).

Розроблені методи діагностики та система удобрення насаджень за  вмістом елементів живлення в ґрунті і рослинах (П.Д.Попович, Н.О.Чикало).

Запропонована біогеоценотична схема ведення досліджень в садівництві (М.В.Козак, Н.І.Козак).

Визначено прийоми зниження міграції радіонуклідів в системі «ґрунт – плодове дерево» (М.П.Грабовський, Й.Л.Савицький, О.Ф.Денисюк).
Зеленська
Єлизавета
Давидівна,
кандидат наук
 
Попович Павло
Данилович,
 доктор
 с.-г. наук
Павленко Віра
Пилипівна,
доктор
біол. наук
Середа
Іван
Іванович,
доктор
с.-г. наук 
Козак
Микола
Васильович
,
доктор
с.-г. наук 


Разом з співробітниками Інституту зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка проведені  спеціальні ґрунтово-біологічні обстеження садів у приморських районах України, де значні площі ґрунтів не достатньо сприятливі для вирощування плодових культур. Визначені найбільш солевитривалі породи (айва, абрикос) і розроблені заходи по закладанню садів на темно-каштанових і каштанових ґрунтах з різним ступенем солонцюватості.

Розроблено агротехнологічні прийоми вирощування яблуні на малопродуктивних піщаних ґрунтах (І.І.Середа) та технології освоєння  пісків і малопродуктивних земель (В.І.Майдебура, О.Д.Чиж, Е.Я.Якубовський, Д.Ф.Деркач, В.О.Стрельніков, В.В.Мельничук, А.Я.Карась).


   
 
Підготовка піщаного ґрунту до закладання
плодових насаджень:  створення подвійного прошарку
 (глина + торф) у  глибоких пісках, ДГ «Дмитрівка»

 Викопування ям у піщаному ґрунті та
створення меліоративних прошарків
перед садінням дерев, ДГ «Дмитрівка» 


Напрацюваннями науковців є диференційовані системи удобрення плодових насаджень, які допомагають вирішувати такі завдання:
- реалізація потенційної продуктивності через оптимізацію мінерального живлення;
- підвищення родючості ґрунту в садових ценозах зон плодівництва;
- виробництво високоякісних плодів і ягід з гранично обмеженим вмістом у них ксенобіотиків.

ДОСЛІДЖЕННЯ З ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН

Лабораторія зимостійкості рослин була започаткована одночасно із створенням інституту в 1930 році.
Першим її завідувачем був професор Д.П.Проценко. За його ініціативою були проведені широкомасштабні експедиційні обстеження садів після перезимівлі не лише в Україні, а й на території всього СРСР.
Проблемами морозо- та зимостійкості займалися В. В. Попов, професори М. Ю. Гущин і О. В. Борггардт та академік В. П. Васильєв.
Проценко
Дмитро
Пилипович,
доктор біологічних наук,
професор

Учениця Д.П. Проценко доктор біологічних наук професор Марія Олександрівна Соловйова була організатором досліджень з сільськогосподарської кріобіології в Україні.

В лабораторії зимостійкості

Зліва направо: професор Соловйова М.О., Пасічний О.П., Канівець В.І. (співробітник Центрального ботанічного саду), Власішин В.П., Виштокалюк О.

Співробітниками інституту:
- визначено основні типи пошкодження морозами надземної частини та кореневої системи плодових дерев, розроблено заходи по їх відновленню; з’ясовано механізми адаптації рослин до несприятливих чинників середовища (М.О.Соловйова);
- винайдено безконтактний спосіб виміру електричних потенціалів у рослин, досліджено природу індукованих світлом біоелектричних процесів в листках рослин, що пов’язані з фотосинтетичними процесами в хлоропластах, визначено зміни БЕР під впливом умов довкілля та окремих елементів мінерального живлення (О.П. Пасічний);
Силаєва
Алла
Михайлівна,
доктор
біол. наук, професор


Грохольський
Володимир
Васильович,
кандидат
біол. наук

Китаєв Олег
Ігорович,
кандидат біол. наук
- досліджено вплив водного режиму на підготовку плодових рослин до зими та регуляторів росту на стабілізацію плодоношення, фотосинтез та світловий режим крони в різних конструкціях і кронах плодових культур в зв’язку з продуктивністю плодових насаджень (Г.П. Біліченко);
- встановлено роль калію у стабілізації продуктивності плодових дерев, визначено оптимальні співвідношення калію та інших мінеральних елементів живлення для розвитку зимостійкості,   відновленню плодових насаджень після критичних умов перезимівлі (В.П. Власішин);
- визначено температурний режим тканин кори стовбура і скелетних гілок; розроблено способи захисту штамбів плодових дерев від сонячних опіків і морозобоїн шляхом застосування водоемульсійних фарб, світловідбиваючих плівок та полімерних сіток; розроблено універсальні садові замазки з біологічно активними речовинами для посилення регенераційних процесів та заживлення ран (В.В.Грохольський);
- досліджено вплив водного режиму та мінерального живлення на регуляцію плодоношення в зв’язку із його періодичністю; встановлена роль накопичення фотосинтетичних метаболітів в апексах бруньок, концентрації ґрунтового розчину у формуванні і розвитку плодових бруньок (І.П. Коломієць);
- проведено фізіологічні дослідження впливу сорто-підщепної взаємодії, ґрунтового живлення та докорінної меліорації на продуктивність плодових насаджень у різних плодівничих регіонах України (О.Д.Чиж, І.І.Середа);

- виконано дослідження з формування потенціалу продуктивності яблуні з використанням морфофізіологічних, біохімічних, цитофлуориметричних та біофізичних методів (Т.Є.Кондратенко);
- розроблені прийоми хімічного регулювання урожайністю яблуні (О.П.Лушпіган);
- оцінено рівень впливу весняних заморозків на генеративні органи яблуні та встановлено зміни у балансі природних фітогормонів; розроблено прийоми, спрямовані на запобігання осипання зав’язі (Л.М. Левчук);
- визначено найбільш адаптивні до умов довкілля, продуктивні та економічно-вигідні у виробництві плодів комбінації яблуні цінних помологічних сортів на вітчизняних підщепах селекції Інституту садівництва НААН України (Д.Г. Макарова);
- досліджені сумісність та продуктивність сорто-підщепних комбінувань вишні в саду та розсаднику, виділені найбільш продуктивні та адаптивні (В.А. Кривошапка);
- досліджені причини та наслідки порушення життєдіяльності плодових рослин за стресових умов, розроблені  превентивні та постстресові заходи (А.М. Силаєва);
- проведені роботи з формування банку з моніторингу та прогнозування стану насаджень в різних агроекологічних зонах України (А.М. Силаєва, О.І. Китаєв);
- розроблені нові методичні підходи, спрямовані на прогнозування стану плодових насаджень, потенційної продуктивності (О.І. Китаєв).

 Лабораторно-польовий прилад
з оптичною кліпсою для вимірів
фотоіндукції флуоресценції хлорофілу  листя (розробка Інституту
кібернетики  НАН за участю
Інституту садівництва  НААН)
 

ЗАХИСТ РОСЛИН

У 1930 році було створено дві лабораторії – ентомології і фітопатології, які в 1934 році об’єднали, заснувавши відділ захисту рослин.
Організатором і першим завідувачем відділу був професор Гроссгейм М.А. Разом з ним працювала П’ятакова В.Л. Під їх керівництвом було розгорнуто широку програму досліджень з вивчення видового складу, поширення, особливостей розвитку і шкодочинності комплексу шкідників і хвороб плодових і ягідних культур та розробки систем захисту насаджень від них.

У повоєнні роки вчені відділу проводили багатопланові ентомологічні дослідження.
З появою органічних інсектицидів П.П.Савковський, О.С.Матвієвський, А.В.Оліфер, Л.Й.Богдан, В.М.Ткачов розпочали вивчення їх ефективності проти шкідників.
 Оліфер
Андрій
Васильович,
кандидат
с.-г. наук
 Богдан
Людмила
Йосипівна,
кандидат
біол.наук
 Ткачов
Віталій
Михайлович,
кандидат
с.-г. наук
 
 Матвієвський
Олександр
Сергійович,
доктор
с.-г. наук
 Каленич
Федір
Семенович,
кандидат
біол. наук,
професор
Значна увага приділялась вивченню біологічних препаратів, зокрема бактеріальних (Ткачов В.М., Шевчук І.В.), грибних (Оліфер А.В., Богдан Л.Й.) та вірусних (Яценко В.Г.), а також з’ясуванню ролі ентомо- і акарифагів у обмеженні шкідливості комах (Ткачов В.М.) і кліщів (Лошицький В.П.).

Системи захисту плодових і ягідних культур від хвороб розробляли і  вдосконалювали Шишкова М.І., Білоус І.І., Ісаєва О.В., Нескорожений Б.Ф., Лапа О.М., Каленич Ф.С.

Останнім часом тематика досліджень спрямована на підвищення  ефективності захисту плодових   і ягідних культур від шкідників і хвороб на основі біологізації та екологізації захисних заходів з метою обмеження пестицидного навантаження на садові агроценози, забезпечення екологічної рівноваги, поліпшення чистоти довкілля та одержання екологічно чистої продукції садівництва.

СЕЛЕКЦІЯ ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

Відділ інтродукції, селекції та сортовивчення був створений у 1930 році.
Так як в садах росли переважно з різноманітні західноєвропейські сорти, які в різних зонах садівництва не завжди забезпечували високу продуктивність, тому постало питання покращення сортименту плодових і ягідних культур.

Науковцями було проведено оцінку найважливіших господарських властивостей сортів яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, абрикоса, персика та ягідних культур та рекомендовано в районований сортимент УРСР  (Б.Й. Шабловський)

На початок 1941 р. був створений гібридний фонд, який налічував більше 500 тис. зразків, що стало основою для докорінного покращення сортименту.  Під час гітлерівської окупації цінний гібридний матеріал плодових і ягідних культур зберегли працівники інституту О.В. Гребенник і Т.П. Моргунова. Значну частину цього фонду пізніше було використано для створення цінних сортів яблуні, груші, суниці, смородини.

Вченими інституту були розроблені методики створення великоплідних, високоврожайних сортів плодових та ягідних культур, в тому числі яблуні і груші для північних районів СРСР, проведення  кореневих щеплень гібридів на менторах, досліджено вплив живлення на вихід сіянців з ознаками культурних сортів (І.П. Черняєв, В.І. Лозовий, І.К. Дрич, С.Х. Дука, І.М. Ковтун, О.П.Родіонов, М.А. Зеленський).
    Денисюк Олексій Леонтійович,
    кандидат с.-г.наук,
    автор 15 сортів абрикоса,
    в т. ч. сортів Поліський крупноплідний,
    Ананасний київський, Славутич,
    Русанівський, Ветеран Севастополя, Красень
    Києва (нині відомий як Сяйво)  

   Ковтун Іван Михайлович,
    кандидат с.-г.наук,
    автор (співавтор) сортів суниці
    Київська рання, Коралова-100,
    малини – Новокитаївська, Самбурська,
    груші – Бере київська, Безсім’янка Дрича,
    клонових підщеп айви ІС 4-6, ІС 2-10, ІС 4-12
Селекціонери  доктор с.-г. наук Копань 
Володимир Павлович та кандидат с.-г. наук
 Копань Кіра Миколаївна  створили понад
 180 сортів яблуні, груші, чорної смородини,
порічок, агрусу, суниці, з яких 69 занесені до
 Державного реєстру сортів рослин України

Особливий внесок у дослідження з селекції та сортовивчення зробили такі видатні селекціонери-плодоводи:
- в Інституті садівництва – С.Х.Дука, Л.Т.Лісовенко, І.К.Дрич,  О.П.Родіонов, М.Ю.Гущин, М.О.Зеленський, В.І.Лозовий, І.М.Ковтун, І.П.Яковлєв, Б.Й.Шабловський, П.Ф.Малахова, О.Л.Денисюк, І.Х. Шиденко та ін.;
 - на Мліївській дослідній станції садівництва – Л.М.Ро, П.Ф.Цехмістренко, М.М.Ніконенко,  Г.Р.Сказка, М.А. Борисюк, І.Й.Ільчишин, О.М.Шевченко, Г.Ф.Кобзарь, В.І.Желєзнікова, В.М.Костіна, І.О.Миколайчук, М.П.Захаренко та ін.;
 - на Мелітопольській дослідній станції садівництва – М.Т.Оратовський, М.Ф.Сидоренко, І.І.Галушко, А.П.Гуменюк, Г.О.Федченкова, П.В.Гродзицький, І.М.Бойко, Є.М.Авраменко, Г.І.Куліков, І.М.Максимова та ін.;
- на Кримській дослідній станції садівництва – О.С.Харченко, О.Ф.Сергеєва, П.Ю.Соляніков, Б.О.Османов, О.Ф.Мілешко, О.С.Красоцький, І.Г.Борисенко, О.І.Басова, О.Г.Усов та ін.;
- на Краснокутській  дослідній станції садівництва – О.С.Руденко, А.І.Шепельський, З.Ф.Переваров, О.Я.Берендей  та ін.;
- на Придністровській дослідній  станції садівництва  - В.І.Сайко;
- на Донецькій дослідній станції садівництва (потім Артемівська, нині Бахмутська дослідна станція розсадництва) – І.П.Черняєв, П.К. Яковлєв, М.І.Роговенко, Л.І.Тараненко, П.С.Бережний, І.І.Сидоренко  та ін.;
- на Львівській дослідній станції садівництва - Шестопал З.А., Шестопал Г.С.


Оратовський
Михайло Тимофійович
,
кандидат с.-г.наук,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
виділив і передав у держсортовипробування
68 сортів кісточкових культур

Тараненко 
Лілія Іванівна
,
Заслужений агроном України,
створила близько 60 сортів
 кісточкових культур

Берендей Олександр Яремович,
кандидат біол.наук, 
лауреат премії ім.Л.П.Симиренка, Заслужений агроном України,
створив понад 40 сортів плодових і ягідних культур

Усов Олександр Григорович,
 кандидат с.-г.наук,
 лауреат премії ім.Л.П.Симиренка,
вивів 42 сорти яблуні

Найбільш активна селекційна робота в інституті та мережі була розпочата наприкінці 70-х – початку 80-х років минулого століття. Були розроблені методи добору вихідних форм, гібридизації, фізичного та хімічного мутагенезу, поліплоїдії, олігогенної селекції.


Туровцев Микола Іванович,

доктор с.-г. наук, лауреат Державної
премії
України в галузі науки і техніки,
Заслужений діяч науки і техніки України
    Разом з Туровцевою Валентиною Олександрівною розробив цитогенетичний метод підбору
    пар для схрещування, який забезпечує одержання високоплідних мейотичних поліплоїдів.
    За його участю і під його керівництвом  створено 97 сортів черешні, 44 - вишні та 7 - сливи

Результатом роботи з селекції квітково-декоративних культур (В.В.Меньшов, М.Т. Ганжа, С.С.Піддубняк, Н.М.Алєксєєва, Л.О.Шевель, В.В.Кондратенко та ін.) стало створення більше 20 сортів айстри китайської. Нині в інституті утримується найбільша базова колекція цього виду в Україні – понад 100 сортозразків.

Сьогодні дослідження спрямовані на розроблення для основних зон садівництва  технологій виробництва плодів та ягід (насадження з ущільненими схемами садіння, сировинні, органічне виробництво плодів та ягід) з використанням певних сортів. Дослідники, вивчаючи декілька тисяч сортів різних плодових та ягідних культур  різних еколого-географічних груп за державною, первинною і колекційною формою, виділяють придатні для кожної з технологій.

ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ТА ЯГІД

Відділ зберігання і переробки плодів та ягід був створений у 1930 році.    
Першою завідуючою була кандидат біологічних наук К.Ф. Дем’янець. Під її керівництвом досліджували лежкоздатність плодів зерняткових культур. В 50–60-х роках цю роботу продовжували кандидати біологічних наук М.Г. Панасюк та Б.Д.Ігнатьєв.
Кандидатом біологічних наук Рибак Г.М. були започатковані дослідження проблем переробки плодів  та ягід. Було встановлено, що кількісний та якісний склад пектинів, а також активність пектолітичних ферментів істотно впливають на лежкість плодів.


 Дослідження якості плодів в біохімічній
лабораторії відділу, 80-ті рр. ХХ ст
.
Рибак
Галина
Миколаївна,
кандидат
біол. наук

 Кангіна
Інна
Борисівна,
кандидат
с.-г. наук
 Шевчук
Людмила
Миколаївна,
доктор
с.-г. наук

Доктором біологічних наук Павленко Вірою Пилипівною з метою зменшення втрат продукції від мікробіологічних хвороб при зберіганні був досліджений видовий склад  мікроміцетів на плодах різних сортів яблуні та визначені найбільш шкодочинні збудники гнилей.
 
Розробленням прийомів і методів зберігання плодів зерняткових культур у плодосховищах зі звичайною атмосферою на чолі з І.М.Кангіною займалися кандидати наук Є.В. Михайлова, Н.К. Чорнозубенко, наукові співробітники О.А.Блашкіна, Г.Г. Семенова, Н.Ф.Бондаренко, В.М. Боднар. Ними також були розроблені способи прогнозування лежкості плодів яблуні зимових сортів залежно від погодних умов вирощування та встановлені оптимальні терміни збирання плодів тодішнього сортименту.

Під керівництвом доктора с.-г. наук професора академіка НААН України П.В. Кондратенка проводилась робота з  вивчення споживчих та хіміко-технологічних якостей плодів та ягід нових сортів, удосконалення способів подовження тривалості їх зберігання, визначення оптимальних температурних та газових режимів зберігання  плодів яблуні і груші.

Доктор с.-г. наук Л.М.Шевчук  разом з колегами В.Г. Юрченком, Л.М. Левчук, Т.І.Войток, С.М.Бабенко, О.М.Омельченко дослідили  вплив біотичних та абіотичних факторів на формування показників якості плодів, розробили екологічно безпечні і малоенергоємні технології зберігання, провели  хіміко-технологічну оцінку плодів нових сортів  плодових культур.

Наукові досягнення за останнє десятиліття:
- встановлено оптимальні газові режими зберігання для 25 сортів яблуні, 20 – кісточкових та 13 – ягідних культур;
- вивчено придатність до швидкого заморожування та технічної переробки 34 сортів ягідних культур;
- розроблена екологічно безпечна технологія зберігання плодів яблуні з використанням низьких концентрацій кисню;
- розроблено 10 галузевих, 17 національних, 9 гармонізованих з міжнародними стандартів на свіжі плоди та способи їх зберігання.

ПЕРЕРОБКА ПЛОДІВ І ЯГІД

З часу створення інституту дослідження по переробці плодів і ягід проводились у відділі зберігання та переробки
У 1980 році з метою виконання завдання Кабінету міністрів УРСР № 279-Р по покращенню якості плодово-ягідних вин України в складі відділу зберігання і переробки була організована група плодово-ягідного виноробства. У 1982 році вона була перейменована в лабораторію виноробства, надалі – технології продуктів переробки, у 2011році – лабораторію інноваційних харчових технологій. З моменту утворення по теперішній час підрозділом керує доктор технічних наук професор О.М.Литовченко.

Литовченко
Олександр
Михайлович,
доктор технічних наук,
професор,
лауреат  Державної премії
в галузі науки і техніки 

На основі проведених теоретичних досліджень розроблено більше ста сучасних технологій і рецептур новітніх  продуктів підвищеної біологічної цінності оздоровчого призначення. В основі продуктів – лише натуральні, екологічно чисті компоненти: плодово-ягідна, пряно-ароматична і лікарська місцева рослинна сировина.


 Перевірка первинних компонентів у готовій продукції Лінія розливу бальзаму «Ілля Муромець»
на Дніпропетровському виноробному  заводі


На Міжнародних конкурсах і виставках розробки лабораторії  нагороджені більш, ніж 100 золотими, срібними та бронзовими медалями і 7 найвищими нагородами – кубками Гран-Прі, удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.


МЕХАНІЗАЦІЯ  ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У САДІВНИЦТВІ
У 1965 році в інституті було створено відділ механізації, основними напрямами роботи якого було розроблення технічних засобів для садівництва, ягідництва та розсадництва
Засновником і керівником відділу у 1965–1991 рр. був  Демидко Михайло Омелянович, кандидат, потім доктор технічних наук, професор


З 1991 по 2000 р. відділ очолював Фришев Сергій Георгійович, доктор технічних наук
У 1988 році при відділі механізації було створено інженерний центр з експериментальною майстернею, основними завданнями якого було розроблення, виготовлення, випробування і впровадження у виробництво нових машин для механізації трудомістких технологічних операцій в садах, ягідниках та розсадниках.


       Засновником і керівником інженерного центру у  1988–2000 рр. був Привалов Іван Семенович, кандидат технічних наук

У ці роки було розроблено 13 машин, 9 з них пройшли державні випробування і рекомендовані до виробництва, в майстернях інженерного центру виготовлено понад 600 машин для садівництва.

На базі теоретичних та експериментальних досліджень вченими відділу:
- створено теорію взаємодії ґрунтообробних машин з ґрунтом та обґрунтувано оптимальні робочі швидкості (Демидко М.О., к.т.н.);
- розроблено технологічні схеми та обґрунтовано параметри робочих органів комплексу машин для плодового розсадника з виконанням відокремлювання відсадків клонових підщеп,  для садіння їх у перше поле, обробітку ґрунту і викопування саджанців (Фришев С.Г., к.т.н.);
- створено фрезу для обробітку міжстовбурних смуг в молодих і плодоносних садах; 
- розроблено контейнерну технологію збирання і транспортування яблук (Демидко М.О., к.т.н.);
- встановлено закономірності процесів розвантаження контейнерів (Фришев С.Г. к.т.н.); калібрування, сортування та пакування плодів на потокових лініях для товарної обробки плодів; розроблено хвильові транспортери  для  ліній товарної обробки плодів (Бабенко А.Є., к.т.н.; Бабій В.П., к.т.н.);
- розроблено машини для виділення з плодів насіння зерняткових та кісточкових порід (Дмитрюк О.П., к.т.н.);
- досліджено процес різання гілок робочими органами секаторного типу, впроваджено у виробництво контурний обрізчик та волокушу для збирання і вивезення з міжрядь зрізаних гілок (Привалов І.С.,  к.т.н.)

 Експериментальний зразок
контурного обрізчика (1986 р.)

Культиватор для роботи в розсаднику
 В майстернях відділу механізації

У 2001 році відділ механізації з інженерним центром було реорганізовано у лабораторію наукових розробок техніки для садівництва (керівник Привалов І.С., к.т.н.), до складу якої входили дослідно-конструкторський та науково-експериментальний сектори. Конструкторський сектор підрозділу працював як над вдосконаленням існуючих розробок, так і над створенням нових зразків техніки, враховуючи вимоги та потреби садівничих господарств. Експериментально-виробничий сектор виконував замовлення виробників сільськогосподарської продукції різних форм власності на виготовлення необхідних машин, устаткування, комплектуючих та запчастин.Працівники лабораторії (2013 р.)
Зліва направо:
1-й ряд: Майбенко М.І., провідний конструктор; Петренко С.О., провідний  конструктор; Тимошок І.В., к.т.н., старший науковий співробітник; Привалов І.С., к.т.н., зав. лабораторії;  Соколов В.О., зав. сектором; Соколова М.В., інженер. 
2-й ряд: Коцюбейник А.С., провідний інженер; Ведмідь Д.М., зав. сектором; Дерій Д.М., технік; Бондарчук В.В., технік; Прокопчук В.О., електрозварник; Пушкарьов О.В., технік

Вченими лабораторії::
-  розроблено систему машин для садівництва (під керівництвом к.т.н. Привалова І.С.);
- розроблено технічну документацію і виготовлено в майстернях інституту машини для нарізання борозен (МНБ-2) та для викопування ям під садіння саджанців (ВПЯ-1), для збирання і вивезення з саду зрізаних гілок (ВС-2,5), для подрібнення зрізаних гілок (МПГ-0,9) і скошування трави в інтенсивних садах, виноградниках та кущових ягідниках (КС-3А), для обробітку ґрунту в пристовбурних смугах саду (ФАС-0,76) та для суцільного обробітку ґрунту в міжряддях саду і в ягідниках  (ФЯ-2),  для викопування саджанців кущових ягідників і насіннєвих підщеп (ВСКП-1), для внесення сипкого субстрату у міжстовбурні смуги саду, кущових ягідників та маточників клонових підщеп (МСТ-1), для збирання і вивезення плодів з саду при потоковій технології з використанням малогабаритних транспортних агрегатів (АТС-1, АТС-2) та ін.    
Всього в цей час у лабораторії розроблено 16 машин, які пройшли широку виробничу перевірку, а 14 з них державні приймальні випробування і рекомендовані до виробництва.  В експериментальній майстерні (керівник Ведмідь Д.М.) виготовлено і впроваджено у виробництво близько 150 машин для садівництва

Нині на відділ наукових розробок техніки для садівництва, який з 2016 р. очолює кандидат с.-г. наук Корнута Ю.П. покладено завдання проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення, виготовлення та впровадження у виробництво нових і вдосконалення існуючих технічних засобів для механізації трудомістких технологічних операцій в садівництві, ягідництві та розсадництві з урахуванням сучасних вимог виробництва плодової продукції.
Вченими відділу розроблені:
- машина для викопування саджанців, вирощених на вегетативних підщепах;
- машина для догляду за грунтом у міжрядді і міжстовбурних смугах саду;
- комплекс технічних засобів для сортування плодів за розміром;
- машина для розкорчування насаджень інтенсивного саду.
Зараз  розробляється машина для міжрядного обробітку грунту в розсадниках кущових ягідників та горіхоплідних культур.
Колективом виготовлено дослідні зразки розроблених машин, які успішно пройшли виробничу перевірку.
В 2016-2020 рр. виготовлено і впроваджено у виробництво понад 40 машин різного призначення.
Розроблені відділом машини та рекомендовані до впровадження на їх основі системи машин дозволяють механізувати основні технологічні операції в галузі.
Кількість виготовленої та впровадженої за всі роки техніки наближається до 800 шт. і надалі творчий колектив установи намагається розширити асортимент новою, досконалішою технікою.
Працівники інституту і мережі, нагороджені премією імені Л.П.Симиренка

(премія встановлена Національною академією наук України за видатні наукові роботи
в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства)Артеменко М.М.  (1982 р.) - за цикл робіт "Розробка і впровадження у виробництво технології інтенсивних садів з швидкоплідних малогабаритних дерев на сіянцевій підщепі"

Берендей О.Я., Шеремет І.О. (1983 р.) - за цикл робіт "Виведення та впровадження в сільське господарство УРСР нових сортів плодових і ягідних культур і методів підвищення їх врожайності"

Гущин М.Ю., Усов О.Г. (1984 р.) -  за виведення і впровадження у виробництво сортів плодових і ягідних культур

Романов А.О., Соловйова М.О. (1986 р. ) - за цикл робіт "Основні аспекти зимостійкості плодових і ягідних культур і заходи по забезпеченню високої їх продуктивності"

Тарасенко М.П. (спільно з Іллінським О.А. та Куяном В.Г.)  (1987 р.) - за цикл робіт "Створення нових технологій інтенсивного садівництва та їх впровадження в господарствах УРСР"

Гулько І.П., Роман І.С.
(спільно з  Клименко С.В.) (1988 р.) - за цикл робіт "Створення високоінтенсивних насаджень яблунь на клонових підщепах, нових форм айви звичайної, кизилу та розробка технологій їх промислового вирощування"

Матвієвський О.С. (спільно з Булахом А.А.) (1990 р.)  - за цикл робіт "Тканева несумісність при трансплантаціях рослин та інтегрований захист садів від шкідників і хвороб"

Андрієнко М.В. (1994 р.) - за цикл робіт з технології вирощування малопоширених плодових і ягідних культур

Клочко П.В., Сенін В.І. (1995 р.) - за роботу "Технологія вирощування плодів в інтенсивних насадженнях яблуні при зрошенні на півдні України"

Хоменко І.І. (1997 р.) - за цикл праць "Захист зерняткових садів у Центральному Лісостепу України"

Копань К.М., Шестопал С.Я.
(спільно з Горобець В.Ф.) (1999 р.) - за цикл робіт "Збереження генофонду, створення і впровадження у виробництво нових сортів аґрусу, смородини, суниці та півонії"

Кондратенко Т.Є., Кондратенко П.В. (2003 р.) - за цикл робіт "Яблуня в Україні"

Бабіна Р.Д., Матвієнко М.В. (спільно з  Шелудько Л.П.) (2007 р.) - за цикл робіт "Створення генофонду і селекція груші та м’яти перцевої"

Каленич Ф.С. (2009 р.) -  за монографію "Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб"


Працівники інституту і мережі, нагороджені Державними преміями

Шитт П.Г. (посмертно) – Державна (Сталінська) премія СРСР третього ступеню – за розробку передової агротехніки культури абрикоса, що значно підвищує врожайність цієї культури (1950 р.)

Ніконенко М.М., Цехмістренко П.Ю. (спільно з Ро Л.М.) – Державна (Сталінська) премія СРСР другого ступеню – за виведення нових високоцінних сортів яблуні для Української РСР (1951 р.) 

Дука  С.Х., Родіонов О.П. – Державна (Сталінська) премія СРСР третього ступеню – за виведення нових сортів плодово-ягідних культур для Української РСР (1952 р.)

Артеменко М.М., Андрієнко М.В. (спільно з Пономарь М.Й., Ляховець Г.А., Раченко В.С., Захарченко І.І., Денисенко Я.О.)  – Державна премія УРСР в галузі науки і техніки – за розробку та впровадження у виробництво технології інтенсивних садів із малогабаритних дерев на сіянцевих підщепах (1987 р.)

Оратовський М.Т. (посмертно), Мамаєв І.Г., Туровцев М.І. – Державна премія України в галузі науки і техніки – за селекцію та впровадження нових сортів черешні у виробництво (1992 р.)

Кондратенко П.В., Литовченко О.М. (спільно з Тюрин С.Т., Чернявський В.П.) – Державна премія України в галузі науки і техніки – за цикл наукових праць з дослідження, розробки і впровадження нових технологій, матеріалів і обладнання для виробництва плодово-ягідної продукції оздоровчого призначення (2005 р.)

Гриник І.В. (спільно з  Гаврилюк М.М., Заришняк А.С., Фурдичко О.І., Рибалка О.І., Кіндрук М.О., Корнійчук О.В., Лихочвор В.В., Стадник А.П., Каленич П.Є.)  –  Державна премія України в галузі науки і техніки - За формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої (2014 р.)

Якимов В.О. – Премія Ради Міністрів СРСР

Рульєв В.А. – Премія України «За видатні досягнення в аграрній науці» (2008 р.)

Кривошапка В.А., Кисельов Д.О., Удовиченко К.М., Литовченко Б.Ю. – Премія президента України для молодих вчених – за наукову роботу «Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур» (2012 р.)


Почесні звання та нагороди

Сидоренко М.Ф. - Герой Соціалістичної Праці (1971), Заслужений діяч науки УРСР (1969), Заслужений агроном УРСР (1962), нагороджений двічі  - орденом Леніна, двічі - орденом "Трудового Червоного Прапора"
Мамаєв І.Г. - Герой Соціалістичної Праці (1990), Заслужений працівник сільського господарства УРСР (1983), нагороджений орденами - "Знак Пошани" (1966), "Жовтневої Революції" (1971), Леніна (1990), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1970), медаллю «За трудову доблесть» (1970)
Туровцев М.І. - Заслужений діяч науки і техніки України  (2003). У 1996 р. Американським біографічним інститутом М.І. Туровцеву присуджено одну з найпрестижніших нагород XX сторіччя «Золотий диск за досягнення» на честь видатної майстерності автора у створенні нових сортів черешні. У 1997 р. за видатні досягнення та внесок у науку присвоєно звання «Людина року 1997». Нагороджений орденом "Дружби народів" (1986)
Соловйова М.О. - Заслужений діяч науки УРСР, нагороджена орденом «Знак Пошани»
Хоменко І.І. - Заслужений діяч науки і техніки України
Затоковий Ф.Т. - Заслужений працівник сільського господарства УРСР (1978), нагороджений орденом «Знак Пошани» (2005)
Андрієнко М.В. - Заслужений працівник сільського господарства УРСР (1990)
Ткачов В.М. - Заслужений працівник сільського господарства УРСР (1990)
Бондарєва Л.О. - Заслужений працівник сільського господарства УРСР (1990)
Кандаурова К.Ф.   - Заслужений працівник сільського господарства УРСР (1990)
Коломієць М.М.- Заслужений працівник сільського господарства УРСР (1990)
Розсоха Є.В. - Заслужений працівник сільського господарства України
Лисанюк В.Г. -  Заслужений працівник сільського господарства України (2009)
Сенін В.І. - Заслужений працівник сільського господарства України (2003)
Ріпамельник В.П. - Заслужений працівник сільського господарства України (2008)
Фільов В.В. -  Заслужений працівник сільського господарства України
Гриник І.В. - Заслужений працівник сільського господарства України (2012)
Бабіна Р.Д. - Заслужений діяч науки і техніки АР Крим (2002)
Ляпіхова А.О. - Заслужений працівник АПК АР Крим
Сотник О.І. - Заслужений працівник АПК АР Крим
Танкевич В.В. - Заслужений працівник АПК АР Крим
Артеменко М.М. - Заслужений агроном УРСР
Татарінов А.М. - Заслужений агроном УРСР
Тараненко Л.І. - Заслужений агроном УРСР, лауреат "Золотої медалі" Ерфуртської міжнародної сільськогосподарської ярмарки
Сайко В.І. - Заслужений агроном УРСР (1969)
Берендей О.Я. - Заслужений агроном УРСР
Третяк К.Д. - Заслужений агроном УРСР
Шестопаль О.М. - Заслужений економіст УРСР
Дука С.Х. – нагороджений двічі - орденом "Трудового Червоного Прапора"
Якимов В.О. – нагороджений орденами "Трудового Червоного Прапора" та «Знак Пошани»
Яропуд В.М. – нагороджений орденами «Трудового Червоного Прапора» та «Знак Пошани»
Китаєв І.О. - нагороджений орденом "Трудового Червоного Прапора" та двічі – «Знак Пошани»
Богдан Л.Й. -
нагороджена орденом" Трудового Червоного Прапора" та Почесною грамотою ВЦ РПС
Гуляєв А.Г. -
нагороджений орденом «Знак Пошани»
Каленич Ф.С.
- Міжнародний біографічний центр (м. Кембрідж, Великобританія) присвоїв йому почесне звання «Людина року» та «Людина тисячоліття». Брав участь у започаткуванні в Китайській Народній Республіці (провінція Шаньдун) програми «Черешня – 2000».
Копань В.П. - за заслуги в дослідницькій роботі нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1982) та Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1990)
Чиж О.Д. - нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1990)
Шестопал З.А. - нагороджена Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1990)
Литовченко О.М. - Заслужений винахідник СРСР, володар Міжнародної премії Російської академії природничих наук, удостоєний диплома «Розум, доблесть, честь» з присвоєнням почесного звання «Лицар науки і мистецтв»

Вулиці, яким присвоєні імена працівників інституту і мережі

У 1958 році в зв'язку із 70-річним ювілеєм помологічного розсадника Мліївській дослідній станції садівництва (нині Дослідна станція помології) присвоєно ім'я засновника розсадника Л.П.Симиренка.

Іменем Степана Дуки названо вулицю в Голосіївському районі Києва, місцевість Китаїв (1961 р.).

У вулицю Михайла Оратовського в Мелітополі перейменовані вулиця і провулок Калініна після прийняття в Україні закону про декомунізацію (2016 р.).

Мелітопольська дослідна станція садівництва, якою керував М.Ф.Сидоренко, носить його ім'я. На її будівлі встановлено меморіальну дошку. Іменем Михайла Сидоренка названа вулиця в Мелітополі, розташована поблизу станціі.


З історії найменування інституту

1930 р.(липень)        Всесоюзний інститут плодівництва і ягідних культур
1930 р.(листопад)    Всесоюзний дослідний інститут плодового і ягідного господарства
1956 р.    Український науково-дослідний інститут садівництва
1990 р.    Інститут садівництва Української академії аграрних наук
2010 р.    Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України