Лабораторія селекції та технології вирощування плодових культур

Головні напрями досліджень:

  • селекція плодових культур з використанням олігогенних донорів конкретних ознак (стійкість до хвороб, підвищена лежкоздатність плодів, високий вміст біологічно активних речовин в них, великоплідність, колоновидність сортів плодових тощо) з метою отримання сортів, придатних для вирощування за сучасними екологічно безпечними ресурсозберігальними технологіями;
  • проведення господарсько-біологічної і технологічної оцінки нових перспективних вітчизняних та інтродукованих сортів плодових культур у різних грунтово-кліматичних зонах;
  • забезпечення збереження, поповнення та оновлення генофонду плодових, ягідних, горіхоплідних, декоративних і малопоширених в культурі рослин за рахунок аборигенних видів і форм, а також нових сортів і гібридів – носіїв та донорів важливих біологічних і господарських ознак.

селекція плодових і ягідних культур створення нових, вивчення та виділення інтродукованих сортів квітково-декоративних культур оновлення генофонду плодових, ягідних, горіхоплідних, декоративних і малопоширених в культурі рослин

Основні досягнення:

  • створено нові та виділено серед інтродукованих стійкі до несприятливих біо- та абіотичних чинників довкілля сорти плодових культур, плоди яких характеризуються високими смаковими і хіміко-технологічними властивостями, придатністю до тривалого зберігання та промислової переробки;
  • розроблено методику осіннього прогнозування очікуваної інтенсивності цвітіння яблуні (Т.Є.Кондратенко), яка широко використовується в Україні, як основна складова моніторингу стану насаджень плодових культур у пізньоосінній та зимовий періоди;
  • видано монографію "Помологія. Яблуня", де описано понад 500 сортів яблуні вітчизняної та зарубіжної селекції, а також понад 20 вегетативних підщеп цієї культури.

Пропозиції виробництву:

Для довідок: e-mail: v2022lab@ukr.net  – Василенко Вікторія Іванівна, зав. лабораторією, канд.с.-г. наук