СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН

Головні напрями досліджень:

 • теоретичне обгрунтування ефективного управління фітосанітарним станом плодових і ягідних агроценозів при виробництві органічної продукції;
 • з’ясування ефективності екологічно безпечних хімічних і біологічних засобів проти основних шкідників і хвороб яблуні, сливи, суниці садової залежно від способів і строків застосування препаратів у системах інтегрованого захисту насаджень;
 •  вивчення ролі ентомофагів у регулюванні щільності популяцій та чисельності попелиць у насадженнях сливи;
 • визначення технічної, господарської та економічної ефективності розроблюваних заходів захисту рослин від шкідників і хвороб та впровадження їх у виробництво;
 • вивчення екологічних закономірностей динаміки чисельності, розвитку та шкідливості домінантних фітофагів і фітопатогенів у насадженнях зерняткових, кісточкових і ягідних культур залежно від умов погоди, сортового складу, особливостей агротехніки і стану догляду за рослинами;
 • удосконалення хімічного захисту плодових культур від основних шкідників та хвороб на основі біоценотичного підходу;
 • оптимізація систем інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників та хвороб для органічного вирощування садівничої продукції;
 • теоретичне обґрунтування формування і зонального розподілу видового складу ентомоакарофауни в насадженнях плодових культур у різних садівничих зонах України. 

  СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН

  Основні досягнення:

  розроблено:

  • спосіб захисту малини від ураження сірою гниллю (Botrytis cinerea Pers.) на основі застосування мікробних препаратів;
  • інноваційні схеми хімічного захисту персика від кучерявості листків (Taphrina deformans Tul.) і черешні від плодової гнилі (Monilia cinerea Bonord.) та супутніх збудників хвороб;
  • захист груші від грушевої медяниці та супутніх видів шкідливої фауни;
  •  нові та удосконалено існуючі екологічно безпечні способи захисту сливи, яблуні та кущових ягідників від фітофагів і фітопатогенів в різних зонах України при органічному вирощуванні продукції;
  • методики короткострокового прогнозу розвитку основних шкідників і хвороб яблуні, сливи і кущових ягідників на основі інструментального моніторингу фітосанітарного стану насаджень та математичного моделювання особливостей розвитку шкідливих організмів;  
  • ефективну систему захисту плодових і ягідних культур від личинок травневого хруща;
  • спосіб і методику моніторингу динаміки льоту чорного сливового пильщика;
  • спосіб і методику моніторингу динаміки льоту вишневої мухи;
  • імітаційне моделювання розвитку плодопошкоджуючих і сисних фітофагів сливи та черешні залежно від абіотичних чинників;
  • біоценотичний індекс у системі хижак – фітофаг аборигенних ентомофагів попелиць на сливі та черешні;
  • суміші інсектицидів різної етіології з екологічно безпечними засобами для контролю чисельності та шкідливості фітофагів і фітопатогенів;
  • топографічне моделювання структури щільності популяцій плодопошкоджуючих та листогризучих фітофагів сливи;
  • визначено стійкість нових сортів вітчизняної селекції сливи та черешні до домінантних шкідників.

  СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН СЕКТОР ЗАХИСТУ РОСЛИН

  Пропозиції виробництву:

  • системи захисту сливи, яблуні та кущових ягідників від фітофагів і фітопатогенів в різних зонах України при органічному вирощуванні продукції;
  • випробування ефективності нових пестицидів з метою їх державної реєстрації;
  • обстеження насаджень для з’ясування причин пригніченого стану або загибелі рослин;
  • відбір зразків, діагностика та визначення видового складу збудників хвороб, шкідників плодових і ягідних культур та надання рекомендацій із захисту насаджень від них;
  • системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідливих організмів та авторський супровід їх виконання господарствами, коригування заходів та усунення виявлених недоліків;  
  • спосіб екологічно безпечного захисту черешні від шкідників і хвороб для виробництва продукції дитячого і дієтичного харчування;
  • спосіб екологічно безпечного захисту сливи від шкідників і хвороб для виробництва продукції дитячого і дієтичного харчування.
  Для довідок: e-mail: zax55@i.ua – Шевчук Ігор Васильович, зав.сектором, канд.с.-г.наук