послуги

 

 


                                                             Послуги відділів та лабораторій:

Селекційно-технологічний відділ (e-mail: cherry0308@ukr.netКіщак Олена Анатоліївна, зав. відділом, член-кор. НААН, доктор с.-г. наук)
- впровадження інтенсивних технологій створення і продуктивного використання садів плодових культур з використанням перспективних сортів та підщеп у різних ґрунтово-кліматичних умовах України;
- добір сортів та підщеп для створення інтенсивних промислових насаджень плодових культур;
- науково-методичне забезпечення створення та продуктивного використання інтенсивних насаджень плодових культур:
- сучасні конструкції насаджень яблуні на середньорослих та напівкарликових підщепах з формуванням у дерев округлої малогабаритної, веретеноподібної, багатовісної та двоплощинної крони;
- інтенсивні насадження сливи, черешні, аличі на слаборослих вегетативно розмножуваних підщепах і вишні та аличі на насіннєвих підщепах з максимальною механізацією трудомістких процесів;
- надання рекомендацій і практичної допомоги садівникам-аматорам у закладанні та догляді за присадибними насадженнями;
- проведення науково-практичних семінарів, лекцій та майстер-класів по створенню та догляду за садами.


Лабораторія селекції та технології вирощування плодових культур (e-mail: v2022lab@ukr.net – Василенко  Вікторія Іванівна, зав. лабораторією, канд. с.-г. наук)
- надання права на комерційне поширення сортів плодових і ягідних культур, власником чи підтримувачем яких є ІС НААН (укладання ліцензійних угод),
- вирощування садивного матеріалу плодових культур на замовлення;
- надання науково-практичних консультацій з добору оптимального породно-сортового складу насаджень плодових культур;
- сезонні дегустації плодів різних сортів яблук, груш, вишні, черешні, абрикоса на замовлення.


Лабораторія селекції та технології вирощування ягідних культур (e-mail: Helha_@ukr.net – Ярута Ольга Якимівна, зав.лабораторією селекції та технології вирощування ягідних культур, канд. с.-г. наук)
- надання права на комерційне поширення сортів плодових і ягідних культур, власником чи підтримувачем яких є ІС НААН (укладання ліцензійних угод), 
- вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур на замовлення;
- надання науково-практичних консультацій з добору оптимального породно-сортового складу насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних та малопоширених в культурі рослин.


Лабораторія квітково-декоративних і лікарських культур (e-mail: ezhow.valeriy@gmail.com  –   Єжов Валерій Микитович, зав. лабораторією, доктор техн. наук)
- науково-методичне забезпечення створення промислових насаджень ефіроолійних та лікарських рослин, розсадників з виробництва квітково-декоративних культур;
- надання рекомендацій і практичної допомоги при озелененні комунальних та приватних територій;
- проведення науково-практичних семінарів, лекцій з питань вирощування та використання лікарських, ефіроолійних та квітково-декоративних культур.


Сектор захисту рослин (e-mail:   shevig@ukr.net – Шевчук Ігор Васильович, зав. сектором, канд. с.-г. наук)
- випробування ефективності нових пестицидів з метою їх державної реєстрації;

- державні випробування пестицидів за напрямом: біологічна оцінка пестицидів на культурах (зернові, зернобобові, олійні, овочеві, технічні, плодові, ягідні);

 обстеження насаджень для з’ясування причин пригніченого стану або загибелі рослин;
- відбір зразків, діагностика та визначення видового складу збудників хвороб, шкідників плодових і ягідних культур та надання рекомендацій із захисту насаджень від них;
- авторський супровід виконання господарствами систем інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб. 


Лабораторія фізіології рослин і мікробіології (e-mail: grushaviktor@ukr.net Груша Віктор Володимирович, зав. лабораторією, канд.с.-г. наук)
- послуги, які надаються з використанням експресних, інструментальних польових та лабораторних методів діагностики:
- аналіз пошкодження рослин низькими температурами, посухою, перезволоженням, умовами ґрунтового живлення;
- визначення сумісності сорто-підщепних комбінувань;
- біоаналіз на присутність вірусних та бактеріальних захворювань;
- консультації щодо відновлення стану насаджень після перезимівлі, лікування дерев, пошкоджених морозами, сонячними опіками, гризунами та ґрунтообробними знаряддями та ін.;
- консультації щодо раціональних технологій використання комплексу корисних властивостей мікроорганізмів у рамках виробництва екологічно безпечних мікробних препаратів для фітозахисту від комах-шкідників, як альтернатив інсектицидів хімічного синтезу.


Відділ розсадництва (e-mail: vsobol@i.ua – Соболь Віктор Андрійович, зав. відділом, канд. с.-г. наук)
проектування багаторічних насаджень з урахуванням новітніх вітчизняних наукових розробок з використанням високоякісного садивного матеріалу кращих вітчизняних та інтродукованих сортів та їх науково-методичний супровід;
- забезпечення науково-методичного супроводу створення маточників клонових підщеп зерняткових та кісточкових порід;
- науково-методичний супровід технологій вирощування садивного матеріалу плодових культур;
- обстеження плодових насаджень та надання консультацій по догляду за ними.


Сектор агрохімічних досліджень (e-mail: agrochim@i.ua – Гречковський Дмитро Іванович, зав. сектором)
- консультації щодо окультурення дерново-підзолистих піщаних грунтів під насадження яблуні, системи утримання рядів дерев яблуні з застосування різних видів мульчувальних матеріалів, системи позакореневого внесення макро- та мікроелементів в садах яблуні;
- науково-методичний супровід органо-мінеральної системи удобрення суниці;
- консультації щодо вирощування саджанців яблуні із закритою кореневою системою;
- визначення придатності грунтів для ведення садівництва;
- агрохімічний аналіз грунту та розробка на його основі рекомендацій по доведенню вмісту основних макроелементів до оптимального рівня;
- аналіз рослинних зразків на вміст макро- та мікроелементів;

- державні випробування агрохімікатів за напрямом: біологічна оцінка агрохімікатів на культурах (зернові, зернобобові, олійні, овочеві, технічні, плодові, ягідні).


Відділ вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур (e-mail:  nadiiayaremko@gmail.com  - Яремко Надія Олександрівна, зав.відділом, канд.с.-г. наук)

Перелік робіт, що можуть бути виконані у відділі вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур

- наукове забезпечення технології виробництва сертифікованого садивного матеріалу плодових, ягідних та декоративних культур на безвірусній основі:
- обстеження маточних насаджень плодових і ягідних культур з метою вивчення фітосанітарного стану та їх сертифікації;
- добір високопродуктивних зразків сортів та підщеп плодових і ягідних культур для проведення діагностики на відсутність латентних вірусних хвороб з метою виділення вихідних клонів для створення базових безвірусних маточників;
- проведення експрес-діагностики вірусних хвороб плодових та ягідних культур біотехнологічними методами;
- перевірка грунту на наявність нематод – векторів-переносників групи неповірусів;
- проведення оздоровлення інфікованих клонів господарсько цінних сортів і типів підщеп плодових і ягідних культур з використанням термо-, хемотерапії та культури in vitro;
- розмноження базових безвірусних клонів біотехнологічними методами (культура верхівкової меристеми, живцювання і т.п.);
- надання консультативної допомоги чи наукового супроводу з питань закладання та умов утримання сертифікованих маточних насаджень плодових і ягідних культур;
- вирощування на замовлення базового безвірусного матеріалу для закладання виробничих сертифікованих маточників.


Відділ наукових розробок техніки для садівництва (e-mail: itym@ukr.net – Корнута Юрій Петрович, зав. відділом, канд. с.-г. наук)
- підбір комплексу машин для механізації технологічних операцій по вирощуванню плодів, ягід та садивного матеріалу та виготовлення машин на замовлення;
- надання спеціалістам господарств консультацій щодо експлуатації технічних засобів для садівництва;
-
надання в оренду сільськогосподарської техніки: плуги, культиватори, фрези, ямобури та інш. 
- виконання механізованих робіт по підготовці площ, садінню та догляду за садом. 
- виконання на замовлення робіт по проектуванню, виготовленню, монтажу металевих решіток, огорожі та інших конструкцій.


Лабораторія післязбиральної якості плодово-ягідної продукції (e-mail: yuliyavintskovskaya@gmail.com – Вінцковська Юлія Юріївна, зав. лабораторією, канд. с.-г. наук)
- оцінка якості свіжих плодів та продуктів їх переробки за фізичними, органолептичними, біохімічними показниками;
- підбір температурних, газових режимів, а також способів зберігання плодів;
- створення на замовлення технологій і рецептур для плодопереробної галузі;
- надання інформаційно-консультативних послуг в галузі зберігання та переробки плодово-ягідної продукції;      
- розробка на замовлення нормативної та нормативно-технічної документації;
- аналітичні дослідження з визначення вмісту сухих та сухих розчинних речовин, цукрів, органічних титрованих кислот, аскорбінової кислоти, пектинових речовин, фенольних сполук.


Лабораторія інноваційних харчових технологій (e-mail: amlitovchenko@gmail.com – Литовченко Олександр Михайлович, зав. лабораторією, доктор техн. наук, професор)
- впровадження технологій та рецептур у промислове виробництво на підприємствах безалкогольної, консервної, виноробної та лікеро-горілчаної галузей:
- безалкогольна продукція: фруктові напої і нектари на натуральній основі; цілющі фітобальзами; консерви для дитячого харчування «Пюре українські»;
- виноробна продукція: вина іскристі столові напівсухі та напівсолодкі; міцні і десертні сортові плодово-ягідні вина; вина сортові лікерні з рідкісних і малопоширених в культурі рослин; винні лікерні коктейлі і нектари; медові вина та напої;
- розробка нормативно-технічної документації, бізнес-планів та технічних завдань на проектування плодопереробних підприємств;
- розробка нормативно-технічної документації для промислових підприємств безалкогольної, консервної, виноробної та лікеро-горілчаної галузей.


Відділ наукових досліджень з питань економіки, методології, інтелектуальної власності (e-mail:     labeko111@gmail.com Барабаш Людмила Олександрівна, зав. відділом, канд. екон. наук)
- аналіз та прогноз кон’юнктури ринку плодів і ягід;
- економічне обґрунтування нормативів інвестицій на створення (відтворення) плодоягідних насаджень;
- здійснення економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, помологічних сортів, технологій виробництва плодоягідної продукції;
- розрахунок мінімальних цін реалізації плодів, ягід і садивного матеріалу;
- послуги з розробки бізнес-планів;
- надання консультацій товаровиробникам, науковим працівникам та освітянам;
- трансфер інноваційних проектів та організація їх науково-консультаційного супроводу.


Лабораторія селекції овочевих культур (e-mail: kokos1939@ukr.net  – Виродов Олександр Сергійович, зав. лабораторією, канд.с.-г.наук)
– науково-методичний супровід технологій вирощування посівного та садивного матеріалу овочевих культур;
– обстеження посівів овочевих культур та надання консультацій по догляду за ними;
– вирощування насіння та розсади овочевих культур на замовлення;
– вирощування овочевої продукції на замовлення;
– надання рекомендацій щодо впровадження ґрунтозахисних сівозмін, систем обробітку ґрунту та догляду за рослинами;
– розробка систем удобрення овочевих культур за результатами агрохімічного обстеження полів та діагностики живлення рослин;
– надання консультацій з технологічних та селекційних питань;
– визначення ефективності нових добрив з метою їх державної реєстрації.

<< Назад