послуги

 

 


                                                             Послуги відділів та лабораторій:

Селекційно-технологічний відділ (e-mail: cherry0308@ukr.net Кіщак Олена Анатоліївна, зав. відділу, член-кор. НААН, доктор с.-г. наук)
- впровадження інтенсивних технологій створення і продуктивного використання садів плодових культур з використанням перспективних сортів та підщеп у різних ґрунтово-кліматичних умовах України;
- добір сортів та підщеп для створення інтенсивних промислових насаджень плодових культур;
- науково-методичне забезпечення створення та продуктивного використання інтенсивних насаджень плодових культур:
- сучасні конструкції насаджень яблуні на середньорослих та напівкарликових підщепах з формуванням у дерев округлої малогабаритної, веретеноподібної, багатовісної та двоплощинної крони;
- інтенсивні насадження сливи, черешні, аличі на слаборослих вегетативно розмножуваних підщепах і вишні та аличі на насіннєвих підщепах з максимальною механізацією трудомістких процесів;
- надання рекомендацій і практичної допомоги садівникам-аматорам у закладанні та догляді за присадибними насадженнями;
- проведення науково-практичних семінарів, лекцій та майстер-класів по створенню та догляду за садами.

Лабораторія селекції та технології вирощування плодових культур (e-mail: v2022lab@ukr.net – Василенко  Вікторія Іванівна, зав. лабораторією, канд. с.-г. наук)
- надання права на комерційне поширення сортів плодових і ягідних культур, власником чи підтримувачем яких є ІС НААН (укладання ліцензійних угод),
- вирощування садивного матеріалу плодових культур на замовлення;
- надання науково-практичних консультацій з добору оптимального породно-сортового складу насаджень плодових культур;
- сезонні дегустації плодів різних сортів яблук, груш, вишні, черешні, абрикоса на замовлення.

Лабораторія селекції та технології вирощування ягідних культур (e-mail: Helha_@ukr.net – Ярута Ольга Якимівна, зав.лабораторією селекції та технології вирощування ягідних культур, канд. с.-г. наук)
- надання права на комерційне поширення сортів плодових і ягідних культур, власником чи підтримувачем яких є ІС НААН (укладання ліцензійних угод), 
- вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур на замовлення;
- надання науково-практичних консультацій з добору оптимального породно-сортового складу насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних та малопоширених в культурі рослин.

Лабораторія квітково-декоративних і лікарських культур (e-mail: ezhow.valeriy@gmail.com – Єжов Валерій Микитович, зав. лабораторією, доктор техн. наук)
- науково-методичне забезпечення створення промислових насаджень ефіроолійних та лікарських рослин, розсадників з виробництва квітково-декоративних культур;
- надання рекомендацій і практичної допомоги при озелененні комунальних та приватних територій;
- проведення науково-практичних семінарів, лекцій з питань вирощування та використання лікарських, ефіроолійних та квітково-декоративних культур.

Лабораторія селекції овочевих культур (e-mail: kokos1939@ukr.net – Виродов Олександр Сергійович, зав. лабораторією, канд.с.-г.наук)
– науково-методичний супровід технологій вирощування посівного та садивного матеріалу овочевих культур;
– обстеження посівів овочевих культур та надання консультацій по догляду за ними;
– вирощування насіння та розсади овочевих культур на замовлення;
– вирощування овочевої продукції на замовлення;
– надання рекомендацій щодо впровадження ґрунтозахисних сівозмін, систем обробітку ґрунту та догляду за рослинами;
– розробка систем удобрення овочевих культур за результатами агрохімічного обстеження полів та діагностики живлення рослин;
– надання консультацій з технологічних та селекційних питань;
– визначення ефективності нових добрив з метою їх державної реєстрації.

Сектор захисту рослин (e-mail:   shevig@ukr.net – Шевчук Ігор Васильович, зав. сектору, канд. с.-г. наук)
- випробування ефективності нових пестицидів з метою їх державної реєстрації;

- державні випробування пестицидів за напрямом: біологічна оцінка пестицидів на культурах зернові, зернобобові, олійні, овочеві, технічні, плодові, ягідні;

- обстеження насаджень для з’ясування причин пригніченого стану або загибелі рослин;
- відбір зразків, діагностика та визначення видового складу збудників хвороб, шкідників плодових і ягідних культур та надання рекомендацій із захисту насаджень від них;
- авторський супровід виконання господарствами систем інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб. 

Відділ наукових розробок техніки для садівництва (e-mail: itym@ukr.net – Корнута Юрій Петрович, зав. відділу, канд. с.-г. наук)
- підбір комплексу машин для механізації технологічних операцій по вирощуванню плодів, ягід та садивного матеріалу та виготовлення машин на замовлення;
- надання спеціалістам господарств консультацій щодо експлуатації технічних засобів для садівництва;
-
надання в оренду сільськогосподарської техніки: плуги, культиватори, фрези, ямобури та інш. 
- виконання механізованих робіт по підготовці площ, садінню та догляду за садом. 
- виконання на замовлення робіт по проектуванню, виготовленню, монтажу металевих решіток, огорожі та інших конструкцій.

Відділ розсадництва (e-mail: vsobol@i.ua – Соболь Віктор Андрійович, зав. відділу, канд. с.-г. наук)
проектування багаторічних насаджень з урахуванням новітніх вітчизняних наукових розробок з використанням високоякісного садивного матеріалу кращих вітчизняних та інтродукованих сортів та їх науково-методичний супровід;
- забезпечення науково-методичного супроводу створення маточників клонових підщеп зерняткових та кісточкових порід;
- науково-методичний супровід технологій вирощування садивного матеріалу плодових культур;
- обстеження плодових насаджень та надання консультацій по догляду за ними.

Відділ вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур (e-mail:  nadiiayaremko@gmail.com – Яремко Надія Олександрівна, зав.відділу, канд.с.-г. наук)

- наукове забезпечення технології виробництва сертифікованого садивного матеріалу плодових, ягідних та декоративних культур на безвірусній основі:
- обстеження маточних насаджень плодових і ягідних культур з метою вивчення фітосанітарного стану та їх сертифікації;
- добір високопродуктивних зразків сортів та підщеп плодових і ягідних культур для проведення діагностики на відсутність латентних вірусних хвороб з метою виділення вихідних клонів для створення базових безвірусних маточників;
- проведення експрес-діагностики вірусних хвороб плодових та ягідних культур біотехнологічними методами;
- перевірка грунту на наявність нематод – векторів-переносників групи неповірусів;
- проведення оздоровлення інфікованих клонів господарсько цінних сортів і типів підщеп плодових і ягідних культур з використанням термо-, хемотерапії та культури in vitro;
- розмноження базових безвірусних клонів біотехнологічними методами (культура верхівкової меристеми, живцювання і т.п.);
- надання консультативної допомоги чи наукового супроводу з питань закладання та умов утримання сертифікованих маточних насаджень плодових і ягідних культур;
- вирощування на замовлення базового безвірусного матеріалу для закладання виробничих сертифікованих маточників.

Відділ наукових досліджень з питань економіки, методології, інтелектуальної власності (e-mail:     labeko111@gmail.com Барабаш Людмила Олександрівна, зав. відділу, канд. екон. наук)
- аналіз та прогноз кон’юнктури ринку плодів і ягід;
- економічне обґрунтування нормативів інвестицій на створення (відтворення) плодоягідних насаджень;
- здійснення економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, помологічних сортів, технологій виробництва плодоягідної продукції;
- розрахунок мінімальних цін реалізації плодів, ягід і садивного матеріалу;
- послуги з розробки бізнес-планів;
- надання консультацій товаровиробникам, науковим працівникам та освітянам;
- трансфер інноваційних проектів та організація їх науково-консультаційного супроводу.


Відділ зберігання, переробки та аналітичних досліджень в садівництві (e-mail: grushaviktor@ukr.net – Груша Віктор Володимирович, завідувач відділу, канд. біол. наук)
- оцінка якості свіжих плодів та продуктів їх переробки за фізичними, органолептичними, біохімічними показниками;
- визначення вмісту сухих речовин, сухих розчинних речовин, цукрів, органічних кислот, аскорбінової кислоти, пектинів, фенольних сполук (антоціанів, флавоноїдів), хлорофілів, каротиноїдів;
- підбір температурних, газових режимів та способів зберігання плодів;
- інформаційно-консультативні послуги в галузі зберігання та переробки плодово-ягідної продукції;
- впровадження технологій та рецептур виготовлення безалкогольної (фруктові напої і нектари на натуральній основі; цілющі фітобальзами; консерви для дитячого харчування «Пюре українські») та виноробної продукції (вина іскристі столові напівсухі та напівсолодкі, міцні і десертні сортові плодово-ягідні, сортові лікерні з рідкісних і малопоширених в культурі рослин; винні лікерні коктейлі і нектари; медові вина та напої) у промислове виробництво на підприємствах безалкогольної, консервної, виноробної та лікеро-горілчаної галузей;
- розробка нормативно-технічної документації для промислових підприємств безалкогольної, консервної, виноробної та лікеро-горілчаної галузей, бізнес-планів та технічних завдань на проектування плодопереробних підприємств;
- послуги, які надаються з використанням експресних, інструментальних польових та лабораторних методів діагностики:
   - аналіз пошкодження рослин низькими температурами,
   - біоаналіз на присутність вірусних та бактеріальних захворювань;
   - визначення збудників грибних і бактеріальних хвороб плодових, ягідних, горіхоплідних та ін. культур;
- консультації щодо відновлення стану насаджень після перезимівлі, лікування дерев, пошкоджених морозами,
сонячними опіками, гризунами та ґрунтообробними знаряддями та ін.;
- консультації щодо окультурення ґрунтів під плодово-ягідні насадження, системи утримання рядів із застосуванням різних видів мульчувальних матеріалів, системи позакореневого внесення макро- та мікроелементів в садах і ягідниках;
- науково-методичний супровід органо-мінеральної системи удобрення плодових і ягідних насаджень;
- визначення придатності ґрунтів для ведення садівництва;
- агрохімічний аналіз ґрунту та розробка на його основі рекомендацій по доведенню вмісту основних макроелементів до оптимального рівня;
- аналіз рослинних зразків на вміст макро- та мікроелементів;
- державні випробування агрохімікатів за напрямом: біологічна оцінка агрохімікатів на культурах зернові, зернобобові, олійні, овочеві, технічні, плодові, ягідні.

<< Назад