ВІДДІЛ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, МЕТОДОЛОГІЇ,
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Головні напрями досліджень:

 • розробка наукових основ розвитку садівництва в Україні:
  • визначення напрямів розвитку вітчизняного садівництва на засадах екологізації та ресурсозбереження;
  • розробка організаційно-економічних засад підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва плодів і ягід;
  • дослідження механізму розвитку ринку плодів та ягід України;
 • розробка методик ведення досліджень в садівництві;
 • патентні дослідження та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності;
 • маркетингові дослідження та пропаганда розробок інституту за допомогою інформаційної, рекламної та видавничої діяльності.

розробка наукових основ розвитку садівництва в Україні маркетингові дослідження розробка методик ведення досліджень в садівництві розробка методик ведення досліджень в садівництві патентні дослідження

Основні досягнення:

 • на основі комплексного дослідження сучасного стану садівництва та організаційно-економічних умов функціонування садівничих підприємств обґрунтовано напрями  інвестиційно-інноваційного розвитку галузі, формування внутрішнього та зовнішнього ринків плодів та ягід;
 • обґрунтовано обсяги інвестицій на відтворення виробничої інфраструктури галузі та розроблено рекомендації щодо формування ефективних організаційних форм господарювання у промисловому садівництві;
 • обґрунтовано наукові положення державної програми, параметри та соціально-економічні  перспективи розвитку горіхоплідного виробництва в Україні;
 • визначено особливості ціноутворення та встановлено еквівалентні ціни реалізації на плодоягідну продукцію; розроблено прогноз основних показників, що впливають на формування товарної пропозиції і попиту та методику прогнозування кон’юнктури ринку плодів та ягід;
 • розроблено методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва, які ґрунтуються на більш досконалих методиках планування і проведення досліджень, нових підходах до якості садивного матеріалу та технології вибору регіонів, найпридатніших для промислового вирощування плодових порід, в яких останні здатні максимально проявляти свій біологічний потенціал, що дозволить отримувати високоякісну продукцію при відносно низьких затратах;
 • проведено комплексну оцінку придатності регіонів України для вирощування плодових та ягідних культур;
 • розроблено 16 ДСТУ на садивний матеріал плодових, ягідних та декоративних культур. 

аналіз та прогноз кон’юнктури ринку плодів і ягід

Пропозиції виробництву:

 • аналіз та прогноз кон’юнктури ринку плодів і ягід;
 • економічне обґрунтування нормативів інвестицій на створення (відтворення) плодоягідних насаджень;
 • здійснення економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, помологічних сортів, технологій виробництва плодоягідної продукції;
 • розрахунок мінімальних цін реалізації плодів, ягід і садивного матеріалу;
 • послуги з розробки бізнес-планів;
 • надання консультацій товаровиробникам, науковим працівникам та освітянам;
 • трансфер інноваційних проектів та організація їх науково-консультаційного супроводу;
 • наукова література з питань садівництва, в т.ч. технологічні карти на вирощування садивного матеріалу, створення та догляд за плодоносними насадженнями плодоягідних культур.
Для довідок:  e-mail:   labeko111@gmail.com  – Барабаш Людмила Олександрівна, зав.відділом, канд.екон.наук