Відділ зберігання, переробки та аналітичних досліджень у садівництві

Пропозиції виробництву:
 • оцінка якості свіжих плодів та продуктів їх переробки за фізичними, органолептичними, біохімічними показниками;
 • визначення вмісту сухих речовин, сухих розчинних речовин, цукрів, органічних кислот, аскорбінової кислоти, пектинів, фенольних сполук (антоціанів, флавоноїдів), хлорофілів, каротиноїдів;
 • підбір температурних, газових режимів та способів зберігання плодів та ягід;
 • інформаційно-консультативні послуги в галузі зберігання та переробки плодово-ягідної продукції;
 • розробка нормативно-технічної документації для промислових підприємств безалкогольної, консервної, виноробної та лікеро-горілчаної галузей, бізнес-планів та технічних завдань на проектування плодопереробних підприємств;
 • послуги, які надаються з використанням експресних, інструментальних польових та лабораторних методів діагностики:
 • аналіз пошкодження рослин низькими температурами, посухою, перезволоженням, умовами ґрунтового живлення;
 • визначення сумісності сорто-підщепних комбінувань;
 • біоаналіз на присутність вірусних та бактеріальних захворювань;
 • визначення збудників грибних і бактеріальних хвороб плодових, ягідних, горіхоплідних та ін. культур;
 • консультації щодо відновлення стану насаджень після перезимівлі, лікування дерев, пошкоджених морозами, сонячними опіками, гризунами та ґрунтообробними знаряддями та ін.;
 • консультації щодо окультурення ґрунтів під плодово-ягідні насадження, системи утримання рядів із застосуванням різних видів мульчувальних матеріалів, системи позакореневого внесення макро- та мікроелементів в садах і ягідниках;
 • науково-методичний супровід органо-мінеральної системи удобрення плодових і ягідних насаджень;
 • визначення придатності ґрунтів для ведення садівництва;
 • агрохімічний аналіз ґрунту та розробка на його основі рекомендацій по доведенню вмісту основних макроелементів до оптимального рівня;
 • аналіз рослинних зразків на вміст макро- та мікроелементів;
 • державні випробування агрохімікатів за напрямом: біологічна оцінка агрохімікатів на культурах (зернові, зернобобові, олійні, овочеві, технічні, плодові, ягідні).
 

Для довідок: e-mail: grushaviktor@ukr.net – Груша Віктор Володимирович, завідувач відділу, канд. біол. наук

 

Головні напрями досліджень відділу:

 • удосконалення та розробка нових, екологічно безпечних малоенергоємних технологій тривалого зберігання плодів та ягід;
 • розробка комбінацій харчових покриттів з біоактивними речовинами для збереження якості та подовження термінів зберігання плодів і ягід;
 • створення продуктів перероблення плодів та ягід  з підвищеною нутрієнтною цінністю методами заморожування, сублімаційного та ін. видів сушіння;
 • створення нових конкурентоспроможних продуктів харчування підвищеної біологічної цінності (фруктові напої, концентрати, сухі розчинні суміші, столові, в т.ч. іскристі, десертні, лікерні вина та ін.);
 • розробка наукових основ раціонального використання малопоширених в культурі рослин для приготування конкурентоспроможних продуктів харчування типу «Здоров’я», в т.ч. лікувально-профілактичного призначення (цілющі фруктові напої, нектари, безалкогольні бальзами, зокрема для дитячого харчування тощо);
 • удосконалення та розробка нових фізіологічних методів моніторингу, формування банку даних та прогнозування стану насаджень в різних агроекологічних зонах України;
 • науково-методичне забезпечення проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень з діагностики стійкості плодових та ягідних культур до абіотичних чинників довкілля;
 • фундаментальні дослідження з проблеми збереження, відтворення, оцінки та контролю за родючістю ґрунтів під плодовими насадженнями;
 • вивчення ґрунтотворчих процесів у садових ценозах під впливом різних меліоративних і поточних прийомів окультурення ґрунтів;
 • розробка альтернативних систем удобрення садів і розсадників.

Основні досягнення:

 • екологічно безпечна технологія зберігання плодів яблуні із використанням низьких концентрацій кисню;
 • оптимальні газові режими зберігання для 32 сортів яблуні та 14 – груші;
 • критерії придатності плодів 25 сортів ягідних культур до консервування методом швидкого замороження;
 • рекомендації щодо створення насаджень цільового призначення (десертного, сировинного) ягідних культур в різних регіонах України;
 • більше 100 сучасних технологій і рецептур продуктів оздоровчого призначення підвищеної біологічної цінності на базі лише натуральних, екологічно чистих компонентів місцевої плодово-ягідної, пряно-ароматичної і лікарської сировини;
 • експресні, інформативні інструментальні методи визначення впливу стресових факторів навколишнього середовища, а також методи моніторингу стану насаджень плодових та ягідних культур, що дозволяють прогнозувати потенційну продуктивність рослин у залежності від впливу погодно-кліматичних і біотичних чинників, прискорювати визначення стану насаджень і підвищувати ефективність технологічних прийомів вирощування, введення у виробництво перспективних сортів плодових культур з високою екологостабільністю;
 • методи визначення функціонального стану рослин за фотоіндукцією флуоресценції хлорофілу;
 • діагностика вологозабезпеченості та посухостійкості рослин;
 •  наукові основи бонітування ґрунтів Лісостепу та Полісся для яблуні;
 • системи удобрення плодових і ягідних культур на основі створення оптимального рівня поживних речовин у ґрунті;
 • способи оптимізації агрофізичних властивостей темно-сірих опідзолених ґрунтів у садівництві;
 • методи контролю за станом ґрунтів та оцінки їх родючості;
 • технології ефективного використання дерново-підзолистих піщаних ґрунтів під плодові та ягідні культури;
 • прийоми вирощування плодових і ягідних культур з гранично обмеженим надходженням радіонуклідів у продукцію в зоні посиленого радіоекологічного контролю;
 • економічно та екологічно обґрунтовано мінімальні дози мінеральних добрив і тривалого задерніння міжрядь саду.
 


У доробку відділу - Державна премія України в галузі науки і техніки, більше 100 золотих, срібними та бронзовими медалей, 7 Гран-Прі кубків на міжнародних конкурсах і виставках.