Наукові публікації науковців ІС НААН та мережі


Наукові публікації науковців ІС НААН та мережі 2021-2023 рр.


2021

Монографії

1.     Гриник І.В., Гриник І.В., Москалець Т.З., Литовченко О.М. та ін. Селекційно-технологічні аспекти науково-обґрунтованого підбору окремих видів і сортів малопоширених плодових і ягідних культур для перспективних напрямів плодівництва та цільове використання їх плодів у контексті здорового харчування. Київ: ТОВ «Центр учбової літератури», 2021. 303 с.

2.     Москалець В.В., Москалець Т.З., Шевчук І.В., Гриник І.В., Марченко А.Б., Любич В.В. Біоекологічні особливості шкідників-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та науково-обґрунтовані способи їх контролю. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 198 с.

3.     Шевчук І.В., Гриник І.В., Каленич Ф.С., Градченко С.І., Маковкін І.М., Денисюк О.Ф., Полгороднік О.Г., Савченко І.М. Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб.  Київ, 2021. 188 с.

                                                                                 Методичні рекомендації

1.     Литовченко О.М., Гриник І.В., Москалець В.В., Москалець Т.З., Вовкогон А.Г., Лісовий О.Б. Способи переробки плодів малопоширених плодово-ягідних культур (калини, ожини, терену, кизилу) для виготовлення купажованих соків і сиропів: наук.-практ. рекомендації. Київ, 2021. 80 с.

2.     Терещенко Я.Ю., Ярещенко О.М. Методичні рекомендації до практичних занять «Селекція та сортовивчення ягідних культур». К., 2021. 7 с.

3.     Гриник І.В., Москалець В.В., Москалець Т.З., Лісовий О.Б., Барат Ю.М., Невмержицька О.М. Науково-методичний супровід щодо ведення колекції генетичних ресурсів обліпихи крушино подібної (Hippophae rhamnoides L.) в умовах ex situ. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 74 с.

4.     Шевчук І.В., Гриник І.В., Каленич Ф.С., Градченко С.І., Маковкін І.М., Денисюк О.Ф., Полгороднік О.Г., Савченко І.М. Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб: рекомендації. Київ, 2021. 185 с.

5.     Шевчук І.В., Градченко С.І., Денисюк О.Ф., Полгороднік О.Г. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин в 2021 році. МАП України, НААН, Головдержзахист. К., 2021. С. 144-163.

                        Публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами та інших іноземних

1.     Shevchuk L.M., Grynyk I.V., Levchuk L.M., Yareshcenko O.M., Tereshcenko Ya.Yu., Babenko S.M.  Biochemical contents of highbush blueberry fruits grown in the Western Forest-Steppe of Ukraine. Agronomy Research. 2021. Vol. 19(1). P. 232-249.  DOI: 10.15159/AR.21.012. URL: https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2021/03/Vol19_No1_Shevchuk.pdf#abstract-8130  (Scopus).

2.     Pavliuk L., Udovychenko K., Riaba I., Bublyk M. Detection of sour and sweet cherry viruses in Ukraine. Agronomy Research. 2021. Vol.19(1). P. 199-209. DOI: 10.15159/ar.20.238. URL: https://dspace.emu.ee//handle/10492/6264 (Scopus).

3.     Moskalets T.Z., Vovkohon А.H., Pеlеkhаtа N.P., Оvezmyradova O.В., Pеlеkhаtyi V.M. Sea buckthorn: new promising varieties and using their berries for the manufacture of functional products. Ukrainian Journal of  Ecology. 2021. Vol. 11(2). P. 137-143. DOI: 10.15421/2021_90. URL: https://www.ujecology.com/abstract/sea-buckthorn-new-promising-varieties-and-using-their-berries-for-the-manufacture-of-functional-products-70940.html (WoS).

4.     Pavliuk L., Udovychenko K., Riaba I., Bublyk M. Variability of some isolates of Prunus necrotic ringspot virus and Prune dwarf virus infecting sour and sweet cherry in Ukraine. Acta Agriculturae Slovenica. 2021. Vol. 117(1). P. 19. DOI: 10.14720/aas.2021.117.1.1844 . URL: https://journals.uni-lj.si/aas/article/view/12983 (Scopus).

5.     Moskalets V.V., Ovezmyradova O.В., Sayuk О.А., Nevmerzhytska O.M., Marchenko A.B., Knyazyuk O.V. Aronia: promising new forms and varieties in fruit selection and ornamental gardening. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(4). P. 70-80. DOI: 10.15421/2021_201. URL: https://www.ujecology.com/articles/aronia-promising-new-forms-and-varieties-in-fruit-selection-and-ornamental-gardening.pdf (WoS).

6.     Rudnyk-Ivashchenko O., Swed М., Sсhwartau V., Mykhalska L. Sensitivity of Juglans nigra plants tо low temperatures. Journal of science. 2021. Vol. 23. Р. 10-15. URL:  https://www.joslyon.com/ru/journal

7.     Yaruta O.Ya. Use of macroelements by belladonna plants by stages of development. European Journal of Technical and Natural Sciences.  2021.  Vol. 2-3. Р. 9-14. DOI: 10.29013/EJTNS-21-2.3-9-15 . URL: https://ppublishing.org/media/uploads/journals/journal/EJT_2-3_2021.pdf 

 2022

Монографії


1. Литовченко О.М., Москалець В.В., Москалець В.В. Гриник І.В.,  Лісовий О.Б., Терещенко Я.Б., Кузнецов А.М., Шевчук Л.М., Вовкогон А.Г., Любич В.В. Селекційно-технологічні аспекти науково-обґрунтованого підбору окремих видів і сортів малопоширених плодово-ягідних культур для перспективних напрямів плодівництва та цільове використання їх плодів у контексті здорового харчування: монографія. Київ, 2022. 300 с.

 

Методичні рекомендації


1.     Трохимчук А.І., Макарова Д.Г. Науково-методичні рекомендації з вивчення і зберігання генетичних ресурсів плодових, ягідних, горіхоплідних та малопоширених культур. ІС НААН України. Київ, 2022. 24 с.

2.     Шевчук І.В., Полгороднік О.Г., Денисюк О.Ф., Градченко С.І.. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин в 2022 році. МАП України, НААН, Головдержзахист. К., 2022. С. 144-163.

 

 

Публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами та інших іноземних


1.     Havryliuk О., Kondratenko Т., Mazur B., Tonkha О., Andrusyk Y., Kutovenko V., Yakovlev R., Kryvoshapka V., Trokhymchuk A., Dmytrenko Y. Efficiency of productivity potential realization of different-age sites of a trunk of grades of columnar type apple-trees. Agronomy research. 2022. Vol. 20(2). P. 241-260. DOI: 10.15159/AR.22.031. URL: https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2022/05/Volume-20-Number-2.pdf (Scopus).

2.     Havryliuk О., Kondratenko Т., Mazur B., Kutovenko V., Mazurenko B., Voitsekhivska O., Dmytrenko Y. Morphophysiological peculiarities of productivity formation in columnar apple varieties. Agronomy research. 2022.  Vol. 20(1). P. 148-160. DOI: 10.15159/AR.22.007. URL: https://dspace.emu.ee/handle/10492/7244 (Scopus)

3.     Shevchuk L., Grynyk I., KondratenkoP., Levchuk L., Babenko S., Podpriatov H. Quality indicators of the apple (Malus domestica Borkh.) cultivars fruits bred in Ukraine. Journal of Horticultural Research. 2022. Vol. 29(2). Vol. 95-106. DOI: 10.2478/johr-2021-0019. URL: file:///D:/Users/77/Downloads/95-106%20(1).pdf (Scopus)

4.     Nordlander J., Skytte af Sätra J., Mattisson H., Udovychenko K., Lushpigan O., Lose L., Naess H., Leino M., Hjalmarsson I., Garkava-Gustavsson L. Genetic diversity in gooseberry (Ribes uva-crispa), as estimated with SSR markers. Scientia Horticulturae. 2022. Vol. 306. 111438. DOI:  10.1016/j.scienta.2022.111438. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423822005581 (Scopus)

5       Мелітопольська ДСС:  Ivanova I., Serdiuk M., Malkina V., Tonkha O., Tsyz O., Shkinder-Barmina A., Verkholantseva V., Palianychka N., Mushtruk M., Rozbytska T. Factorial analysis of taste quality and technological properties of cherry fruits depending on weather factors. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2022. Vol. 16. P. 341-355. DOI: org/10.5219/1766. URL:   https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1766 (Scopus)

6       Мелітопольська ДСС: Ivanova I., Serdyuk M., Malkina V., Tymoshchuk T., Shkinder-Barmina A. Assessment of the influence of weather factors on the quantitative indicators of sweet cherry fruits by Ridge regression. Scientific Horizons. 2022. Vol. 25(5). P. 60-73. DOI: 10.48077/scihor.25(5).2022.60-73

URL: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-25-5-2022/otsinka-vplivu-pogodnikh-faktoriv-na-kilkisni-pokazniki-plodiv-chereshni-metodom-ridge-regresiyi (Scopus)

7       Voitsekhіvskyi V., Kusnetsov A., et al. Rating and economic assessment of late apples. International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal". 2022. Vol. 12(1). P. 11-15. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-12-01-006. URL: https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj12-01/swj12-01

8       Kusnetsov A., Voitsekhіvskyi V. et. al. Grounding of use of modern apple varieties for the production of fruit wines and fresh consumption based on biochemical research. International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal". 2022. 14(1). P. 53-57. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-14-01-019. URL:  https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj14-01/swj14-01

9       Kusnetsov A., Litovchenko O.,Voitsekhіvskyi V. et al. Suitability of introduced apple varieties for the production of juices and cider. Modern engineering and innovative technologies. 2022. Vol. 22(1). P. 77-81. DOI: 10.30890/2567-5273.2022-22-01-034. URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit22-01/meit22-01

 

 2023

Монографії


1.      Москалець В.В., Москалець Т.З., Пелехатий В.М., Пелехата Н.П., Овезмирадова О.Б., Бакалова А.В., Невмержицька О.М., Марченко А.Б., Любич В.В. Екологічні аспекти прояву, біологічні ознаки та властивості автохтонних і адвективних патокомплексів і шкідників представників роду Viburnum L.: монографія. Київ, 2023. 204 с.

2.      Москалець В.І., Москалець Т.З., Москалець В.В., Буняк О.І. Селекція пшениці м’якої і тритикале озимих на Носівській селекційно-дослідній станції: методичні аспекти наукової роботи та вагомі здобутки: монографія. Ніжин, 2023. 442 с.

3.      Сташук В. А., Вожегова Р. А., Рокочинський А.М. та ін. Рисові зрошувальні системи України: підвищення ефективності їх функціонування: колективна монографія / Київ-Херсон-Рівне : НУВГП, 2023. 422 с. ISBN 978-966-327-543-7

4.      Герасимов Є.Г., Приходько Н.В., Рокочинський А.М. Науково-практичні засади підвищення енергоефективності закритих зрошувальних систем : монографія / за заг. ред. академіка НААН України В.А. Сташука. Рівне : НУВГП, 2023. 288 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/26293/

 

Методичні рекомендації


1.      Шевчук І.В., Градченко С.І., Полгороднік О.Г., Денисюк О.Ф. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2023 р. МАП України, НААН, Головдержзахист. Київ, 2023. 48 с. 285

2.      Костенко В.М. Основи виноградарства та переробки винограду:  навчальний посібник. Курс лекцій для аспірантів спеціальності «Садівництво і виноградарство». Київ, 2023. 127 с.

                                                                      

Публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами та інших іноземних


1.     Moskalets T., Moskalets V., Marchenko A., Pelekhatyi V., Yakovenko R. Harmfulness of the viburnum leaf beetle (Pyrrhalta viburni Payk.) on plants of the Viburnum L. genus and elements of its control technology for strategies in breeding work in the system of fruit and decorative gardening. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26(3) P. 34-47. DOI: 10.48077/SCIHOR3.2023.36. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-3-2023 (Scopus)

2.     Moskalets V., Hulko B., Rozhko I., Moroz V., Ivankiv M. Morpho-physiological characteristics of plants and biochemical parameters of rowan berries, common rowan, and domestic rowan grown in the conditions of the Northern Forest-Steppe of Ukraine. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26(10). P. 78-92. DOI: 10.48077/scihor10.2023.78. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-10-2023  (Scopus)

3.     Moskalets V., Knyazyuk O., Bordiug N., Ishchuk О., Matkovska S. Extension of the forming process in the selection of winter common wheat for productivity and quality by using the gene pool of related wheat species within the framework of food security. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26(6). P. 43-57. DOI: 10.48077/scihor6.2023.43. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-6-2023   (Scopus)

4.     Moskalets V., Kotsyuba S., Novak Zh., Kryzhanivskiy V., Yaremenko O. Creation of source material by attracting different varieties of common winter wheat in breeding for adaptability, productivity, and grain quality. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26(7). P. 66-78. DOI: 10.48077/scihor7.2023.66. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-7-2023   (Scopus)

5.     Moskalets T., Pelekhata N., Svitelskyi M., Verheles P., Yakovenko R. Bacterial blight of viburnum (Pseudomonas syringae pv. viburnum): Biological features, causes, and consequences of manifestation, methods of control in the system of decorative and fruit gardening. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26(5) P. 46-55. DOI: 10.48077/scihor5.2023.46. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-5-2023   (Scopus)

6.     Moskalets T., Rozhko I., Hulko B., Datsko T., Rozhko I. Ecological and biological bases of creating source material of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) on adaptability and productivity for further breeding. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26(9). P. 92-109. DOI: 10.48077/scihor9.2023.92. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-9-2023   (Scopus)

7.     Moskalets T., Serzhuk O., Marchenko A., Verheles P., Fomenko O. Microsphaera viburni (Duby) S. Blumer: Ecological and biological features, methods of control in the system of ornamental and fruit horticulture. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26(11). P. 58-68. DOI: 10.48077/scihor11.2023.58. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-11-2023   (Scopus)

8.     Yakovenko R.V. , Kopytko P.G., Kishchak O.A., Chaploutskyi A.M., Chepurnyi V.G., Fomenko O.O. Growth parameters of apple trees of the Aidared variety depending on the rootstock and the effect of long-term fertilization in monoculture. Agricultural Science Digest. 2023. DF -547 [1-6]. DOI: 10.18805/ag.DF-547. URL: https://arccjournals.com/journal/agricultural-science-digest/DF-547 (Scopus)

9.     Lagutenko O., Nasteka T., Shevchenko V., Krivoshapka V., Hrusha V., Makarova D., Bomok S. Adaptation of gooseberry varieties to the changed agro-climatic conditions of Kyiv Polissia. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2023. Vol. 14(2). P. 186-194. DOI: 10.15421/022328.  URL: https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/875 (Scopus)

10.  Makukh Y., Remeniuk S., Moshkivska S., Riznyk V., Zatserkovn N., Rudnyk-Ivashchenko O., Buzynny M. Water use of sugar beet and spring barley in different crop rotations and fertilisation systems in chernozem in Ukraine / Zemdirbyste-Agriculture. 2023. Vol. 110(2). P. 121-128. DOI: 10.13080/z-a.2023.110.015. URL: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1102_str-15/  (Web of Science)

11.  Прилуцька ДС: Garafonova O.Gruzina I.Kozyrieva O.Маrhасоvа V., Pishchenko O.Tarasiuk H. Strategic perspectives of functioning of Ukrainian organizations in the conditions of eurointegration and globalization of the digital economy. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2023. Vol.1(48). P. 298-311. DOI: 10.55643/fcaptp.1.48.2023.3957. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3957 (Scopus)

12.  Shevchuk. L., Vintskovska Yu., Derevianko N., Derevianko V.  Biochemical composition of persimon fruit (Diospyros kaki L.)  bred in Ukraine. Journal of Horticulture Research. V.31, Is.1. P. 55-60. DOI: 10.2478/johr-2023-0001. URL: https://www.researchgate.net/publication/372856155_Biochemical_Composition_of_Persimmon_Fruit_Diospyros_kaki_L_Bred_in_Ukraine (Scopus)

13.  Kuzmin O.Kiiko V.Khareba O.Yanchyk M.Melnyk N. et al. Ryazhanka with pumpkin puree and flax seeds. Ukrainian Food Journal. 2023 Vol. 12(1). P. 65-79. DOI: 10.24263/2304-974X-2023-12-1-7  URL: https://ufj.nuft.edu.ua/indexpreen.html?doi=10.24263/2304-974X-2023-12-1-7 ( Scopus)

14.  Matveeva T., Papchenko V., Petik P., Khareba V., Khareba O.  Development of flour combined system with improved amino acid composition. Food Science and Technology. 2023. Vol.17(3). P. 27-36.  DOI: 10.15673/fst.v17i3.2652. URL: https://www.scilit.net/publications/ddde5ab34e4f22bca47556de3465a8eb  (WoS)

15.  ДС Помології: Kopytko P.G., Yakovenko R.V., Yakovenko O.V., Chepurnyi V.G., Fomenko O.O.. Feasibility to neutralize replant disease under the recultivation of an apple orchard. Indian Journal of Agricultural Research . 2022. Vol. 56, Is. 5. P. 621-625. URL: https://arccarticles.s3.amazonaws.com/OnlinePublish/Final-article-attachemnt-with-doi-AF-695-6089603e9087340b9bdcbbb1.pdf (Scopus)

16.  Liubych V., Novikov V., Pushka O., Pushka I., Cherchel V., Kyrpa M., Kolibabchuk T., Kirian V., Moskalets V., Moskalets T. Development of wheat bread recipe with pumpkin paste. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2023. Vol.1 (11 (121)). P. 6068. DOI: 10.15587/1729-4061.2023.274259. URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/274259 (Scopus)

17.  Shevchuk L., Hrynyk I., Levchuk L., Babenko S., Hrynyk R. Content of sugar, titrated acids and biologically active substances in blackberries grown in the Forest-Steppe of Ukraine. Acta Hort Regiotec. 2023. Vol. 26(1). P. 1-8. DOI: 10.2478/ahr-2023-0001. URL: https://sciendo.com/article/10.2478/ahr-2023-0001

18.  Hrynyk I., Yehorova T., Bublyk M., Barabash L.  Agricultural landscape zoning of the Forest-Steppe zone of Ukraine to develop organic gardening. Plant and Soil Science. 2023. Vol.14(4). P. 21-32. DOI: 10.31548/plant4.2023.21. URL: https://agriculturalscience.com.ua/en/journals/4-2023/agrolandshaftne-rayonuvannya-zoni-lisostepu-ukrayini-dlya-rozvitku-organichnogo-sadivnitstva

19.  Hradchenko Svitlana, Pikovskyi Myroslav. Efficiency of biological preparations against scab and powdery mildew of apple trees. Plant and Soil Science. 2023. Vol. 14(4). P. 76-85. DOI: 10.31548/plant4.2023.76. URL: https://agriculturalscience.com.ua/en/journals/4-2023/yefektivnist-biologichnikh-preparativ-proti-parshi-ta-boroshnistoyi-rosi-yabluni

20.  Shevchuk Liudmila, Vintskovska Yuliia, Levchuk Liudmila, Babenko Svitlana, Hrynyk Roman. Sensory and bioactive quality indicators of fresh and dried blue honeysuckle fruits (Lonícera caeruléa L.) Plant and Soil Science. 2023. Vol. 14(4). P. 98-110. DOI: 10.31548/plant4.2023.98. URL:      https://agriculturalscience.com.ua/en/journals/4-2023/sensorni-ta-bioaktivni-pokazniki-yakosti-svizhikh-ta-sushenikh-plodiv-zhimolosti-goluboyi-lon-cera-caerul-a-l

21.  Kishchak O., Kishchak Yu., Slobodianiuk A. Early ripening and marketability of the products in different types of the sweet cherry orchards in the Ukrainian Forest-Steppe. Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. 2023. Vol. 7(1). Р. 40-47. DOI: 10.15414/ainhlq.2023.0005. URL: https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/article/view/470/474

22.  Yareshchenko O., Tereshchenko Ya., Shevchuk L., Hrynyk I., Babiichuk I. Black currant breeding for high sensory fruit qualities of fruits – new releases from Ukraine. Acta Horticulturae. XIII Internatiobal Rubus and Ribes Symposium. Portland. Oregon. USA, 19-21 July 2023

23.  Telepenko Yu., Tereschenko Ya. Drought resistance of blackberry varieties (Rubus fruticosus L.) as an establishing element of the level of their adattability. International scientific conference Innovative research in the agricultural sector of Ukraine and EU countries: conference proceedings (September 6-7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). 2023. P. 53-56.  DOI: 10.30525/978-9934-26-350-7-14. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/366/10009/20838-1                                   

Розділи в монографіях

1.      Stashuk Vasyl , Vozniuk Stepan , Volk Liubov. History of the Polesie Development. Handbook of Research on Improving the Natural and Ecological Conditions of the Polesie Zone. 2023. Chapter 1. P. 1-20. DOI: 10.4018/978-1-6684-8248-3.ch001. URL: https://www.igi-global.com/book/handbook-research-improving-natural-ecological/312247#description (Scopus)

2.      Stashuk Vasyl, Frolenkova Nadiіa, Kozhushko Leonid. Integrated management of water resources in the Polesie region. Handbook of Research on Improving the Natural and Ecological Conditions of the Polesie Zone. 2023. Chapter 26. P. 417-437. DOI: 10.4018/978-1-6684-8248-3.ch026. URL: https://www.igi-global.com/chapter/integrated-management-of-water-resources-in-the-polesie-region/324053 (Scopus)