Фотогалерея


     
 Аспіранти ІС НААН на науково-практичному семінарі «Методи 
вивчення зимостійкості садових культур.Сучасна теорія основ 
зимостійкості сільськогосподарських культур» 17 квітня 2024 р
 Показ лабораторного устаткування.
Викладач Макарова Д.Г.

             
      
 Практичне заняття:
Визначення зимостійкості плодових культур
методом відрощування
 Практичне заняття: Метод штучного проморожування
 -   особливості анатомо-морфологічної будови
та зимостійкість вишні


2023 р.

   

Аспіранти ІС НААН на науково-практичному семінарі з фізіології та генетичних ресурсів рослин (9 серпня 2023 р.)

 
Затвердження індивідуальних планів та атестація аспірантів ІС НААН (листопад 2022 р.)

 
 Аспірант Р.І. Гриник  з науковим керівником Ю.П. Кіщаком
під час проведення обліків у другому полі розсадника

  
Візуальне обстеження насаджень малини
ІС НААН на наявність вірусних інфекцій 
 Вимірювання якості НК, виділеної зі зразків малини,
за допомогою спектрометра Denovix

     
   
Лекція з обов'язкової дисципліни
"Актуальні питання технологій виробництва
плодів та ягід" (2022 р.),  викладач Кіщак О.А.
Лекція з обов'язкової дисципліни  
"Селекція та сортовивчення ягідних культур"
(2022 р.), викладач Терещенко Я.Ю. 

 
Аспіранти ІС НААН на Першій українсько-американській горіховій конференції
(ІС НААН, лютий 2022 р.)

 
 Лекція з виноградарства для майбутніх аспірантів (2021 р.)

 Аспірантка Ігнатенко 
 Аспiрантка Iгнатенко О.О. Планування дослiджень
з науковим керiвником Мойсейченко Н.В.

 Аспiрантка Iгнатенко О.О.
Робота з мiкроскопом

 

 
 Практичне заняття з дисципліни
«Селекція і сортовивчення плодових культур».
Гібридизація айви звичайної
Практичне заняття з дисципліни
«Селекція ягідних культур».
Гібридизація лохини високорослої 

 
Спортивний майданчик для аспірантів та співробітників Інституту садівництва

 


 
Аспірант Гаєвський О. В.
з  науковим керівником Дубровським В.І.
Порівняльний огляд успішності щеплення
шовковиці за різних способів

Аспірантка  Павлюк Л.В.
Виділення нуклеїнових кислот
з рослинного матеріалу
  
Практичне заняття з формування кущів ожини
 Збір урожая черешні
  Аспірантка Євпак К.Є.
Пасажуванння обліпихи
в умовах in vitro (2021 р.)
 Практичне заняття.
Оцінка гібридних сіянців смородини чорної (2021 р.)