Новости

Українська академія аграрних наук
Оргкомітет ярмарки інноваційних бізнес-проектів

ЗАЯВА
про розгляд інноваційного проекту

«Технологія вирощування сливи на слаборослих підщепах»

Заявник проекту: Інститут садівництва УААН, адреса:03027 Новосілки, вул. Садова 23, тел:8(044)526-55-18, факс:526-65-49, р/р:35222005000188, банк:ГУДКУ у Київській обл., МФО:821018, код ЄДРПОУ:00413297, ІПН:004132910136, № свідоцтва:13823699

Кваліфікаційні розділи, за якими заявляється проект:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Рівень готовності до реалізації проекту (%): 100%

Найменування інноваційної продукції: слива на слаборослій підщепі (підвищеної урожайності і екологічно чисті)

Найменування інноваційного продукту: адаптована до природних грунтово-кліматичних і агроекологічних умов комплексна інтенсивна ресурсоощадна технологія вирощування сливи на слаборослих підщепах.

Прошу провести експертизу і реєстрацію проекту як такого, що може бути кваліфікований для участі в ярмарку інноваційних бізнес-проектів АПК

Керівник організації-виконавця проекту

                                             
(підпис)                (ГПБ)    

 М.П.


Інноваційний проект

(паспорт)

1. Назва інноваційного проекту:

«Технологія вирощування сливи на слаборослих підщепах»

2. Виконавець проекту: Інститут садівництва УААН ЄДРПОУ 00413297, тел. 526-55-18, 526-65-49, р/р 3522005000188 ГУДКУ у Київській області. МФО 821018, ІПН 004132910136, номер свідоцтва 13823699, Адреса 03027, Київ – 27, Новосілки, вул.. Садова, 23

3. Характеристика інноваційної продукції: Насадження сливи з високою урожайністю.

4. Характеристика інноваційного продукту: Продуктом інноваційного проекту є адаптована до грунтово-кліматичних умов інтенсивна енергоощадна технологія вирощування екологічно чистих плодів сливи.

Завдяки комплексності технології забезпечуються високі показники урожайності при мінімальних витратах матеріалів та затрат праці.

Науковий супровід інноваційної технології забезпечується пакетом технологічних та економічних розробок.

5. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності:

Даний проект відповідає пріоритетному напряму, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ст. 8. п.5, «Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості».

Інноваційний проект вирішує проблему виробництва плодів сливи, щодо підвищення урожайності насаджень, стабільного по рокам плодоношення та забезпечення ефективного рентабельного виробництва.

Використання інновацій в межах даного проекту сприяло також розвитку переробної галузі.

6. Терміни реалізації проекту:

- початок 1.01.2011 р.
- завершення 31.12.2015 р

7. Термін окупності проекту (в роках): після вступу насаджень в товарне плодоношення через 4 роки.

8. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту :

 • загальний обсяг виробництва – 12 5000 т
 • експорт продукції – не планується
 • постачання за імпортом – не планується

9. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу:

Аналіз торгового балансу показує, що Україна дуже слабо використовує свої експортні можливості. При виробництві 135 тис. т плодів сливи експортується лише 768 тонн (в основному в Росію), а імпорт становить 2460 тонн. При існуючому розкладі ринку руху плодів на рівні споживання на внутрішньому ринку при втіленні цієї технології буде можливість довести експорт плодів до 10 тис. т. Необхідно лише налагодити торгівельні зв’язки.

10. Фінансово-екномічні показники:

10.1. Загальна вартість проекту - 75 000 000 грн

Вартість виробництва інноваційної продукції (для площі 500 га, урожайності – 25 т/га) -15 875 000 грн.

10.1.2. Вартість комплексу інноваційного продукту

10.1.3. Річна сплата за інноваційний продукт – 5 912 500

10.2. Джерела та умови фінансування продукту :

 • власні кошти – 7 000 000 грн.
 • залучені кошти (інвестиції, кредити банків, форвардні поставки МТР) – 8 875 000 грн.

10.3. Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту :

 • надійдуть до бюджету та не бюджетних фондів – 22 301 730 грн.

11. Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної діяльності :

 • у виконанні проекту задіяно 28 наукових працівників та технічного персоналу ІС УААН

12. Оцінка ефективності проекту:

Економічний ефект

Прибутковість проекту - 53,2 млн. грн./рік
Рентабельність - 372,4 %

Соціальний ефект :

 • кількість задіяних робочих місць
 • реалізація даного проекту дасть можливість створити додатково 70 робочих місць
 • підвищення кваліфікації працівників проходять в ІС УААН

13. Інші види ефектів : реалізація інноваційного проекту приведе до підвищення урожайності насаджень при застосуванні раціональної системи удобрення та мінімалізації захисних міроприємств.

Для юридичних осіб

Керівник організації-виконавця проекту

Директор Інституту садівництва УААН ___________ П. В. Кондратенко

"_____" _______________ 2009 р


БІЗНЕС-ПЛАН

інноваційного проекту

I. Загальні відомості.

Повна і коротка назва інноваційного проекту «Технологія вирощування сливи на слаборослих підщепах».

Пріоритетний напрям.

Даний проект відповідає пріоритетному напряму, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ст. 8. п.5, «Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості».

В проекті вирішуються проблеми галузевого характеру, зокрема ефективного вирощування високоякісних плодів сливи в Україні.

В основу покладено розробка ресурсозберігаючих технологій в сільському господарстві, збереження навколишнього середовища і виробництва екологічно чистих плодів. Наукові дослідження є складовою науково-технічної програми Інституту садівництва УААН «Садівництво і ягідництво» (2006-2010р.р.), яка завершується у 2010 році.

Інноваційний бізнес-проект вирішує комплексну проблему збільшення виробництва плодів кісточкових культур, зокрема сливи, оптимального забезпечення споживання плодів населенням у свіжому вигляду та переробної галузі сировиною.

Виконавець проекту: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, ЄДРПОУ 00413297, тел.526-55-18, 526-65-49, р/р 35222005000188 в ГУДКУ у Київській обл., МФО 821018, і ПН 004132910136, № свідоцтва 13823699, адреса: 03027,м. Київ-27, Новосілки, вул.. Садова 23.


II. Інноваційні характеристики проекту.

2.1. Ключові слова.

Садівництво, кісточкові культури, слива, технологія, сорти, підщепи, системи формування і обрізування дерев, інноваційний продукт, якісні показники, виробництво, інвестиції.

2.2. Реферат інноваційного проекту.

2.2.1. Загальна характеристика проекту.

Інноваційний проект сприяє значному підвищенні продуктивності сливових насаджень за рахунок створення сучасних інтенсивних садів, збільшенню валового збору плодів в 4-5 рази, визначенню основних регіонів вирощування найбільш сприятливих за грунтово-кліматичними умовами.

Використання наукових розробок виробництвом дозволить значно підвищити ефективність виробництва плодів сливи за рахунок підбору високопродуктивних сортів та підщеп, що продукують стриманий ріст дерев, скороплідність, високу щорічну урожайність насаджень, впровадження науково-обгрунтованих систем удобрення і утримання ґрунту, захисту насаджень, переробку плодів, кон’юктуру ринку. Сорти сливи значно відрізняються за строками дозрівання плодів, що дає можливість при відповідному їх доборі забезпечити рівномірне надходження плодів протягом (2,5-3 місяців з липня до кінця вересня).

За калорійністю плоди сливи (43-53ккал.) поступається перед виноградом і вишнею, але перевершують яблука, груші , абрикоси, персик, аґрус, малина, смородина, суниця.

Фізіологічна норма споживання людиною на рік – 7 кг і яка в Україні на даний час забезпечується лише на половину. Таким чином, резерви підвищення продуктивності насаджень не вичерпані, що дає можливість шляхом удосконалення існуючих та розробкою сучасних, більш ефективних, вирішити проблему, як мінімум вдвічі виробництво плодів.

Важливим напрямком інтенсифікації є розробка заходів, що забезпечують різке зниження трудомісткості вирощування сливових садів. Особливу увагу заслуговує механізація трудомістких процесів та використання слаборослих сортів і слаборослих підщеп кісточкових порід.

Використання слаборослих сортів чи дерев на слаборослих підщепах – найдешевший і найперспективніший метод створення швидкоплідних високопродуктивних сливових садів у порівнянні з різними способами формування крон сильнорослих дерев та обрізування з метою обмеження їх розмірів. Слаборослі дерева зручні для догляду та збирання плодів як вручну, так і механізовано, вимагають менше витрат праці на обрізування.

2.2.2. Інноваційний продукт.

Інноваційним продуктом проекту є адаптована до певних грунтово-кліматичних умов енергоощадна технологія вирощування сливи на підщепах, що продукують стриманий ріст дерев та їх високу продуктивність.

2.2.3. Науково-технічне забезпечення (НТЗ).

До комплексної технології увійшли слідуючі науково-технічні розробки провідних вчених ІС УААН:

 • теоретичні основи створення і продуктивного використання інтенсивних сливових насаджень на клонових підщепах

 • типи плодових насаджень

 • системи формування крон та обрізування дерев

 • система захисту насаджень від шкідників і хвороб

 • система машин по догляду за насадженнями

 • економічна ефективність типів насаджень.

Проект виконується на науковій та виробничій базі Інституту садівництва УААН, де проводиться розробка сучасних технологій вирощування плодів та впровадження їх у виробництво.

Основні технічні параметри інноваційного бізнес-проекту на основі створення інтенсивних насаджень сливи на підщепах з механізацією окремих клонових технологічних процесів розроблено для площі 500 га з урожайністю 25-30 т/га і розраховані на 5 років, науково-інноваційне забезпечення проекту включає в себе такі блоки:

«А» - наявність та тестування маточників клонових підщеп та маточно

сортових насаджень на відсутність шкодочинним вірусів.

«В» - розмноження клонових підщеп зеленими живцями у теплицях з туманоутворюючими установками.

«С» - вирощування садивного матеріалу в розсаднику.

«Д» - застосування адаптивних технологій створення і продуктивного використання.

Забезпечення виробництва вигідними базовими вільними від вірусів клоновими підщепами для створення маточників та маточно –живцевим матеріалом.

Блок «А» - для створення промислових насаджень сливи на площі 500 га необхідно створити маточник клонових підщеп на площі 2,0 га та маточно-сортовий сад на площі 0,4 га де проводиться їх тестування на відсутність найбільш шкодочинним хвороб загальною вартістю – 160 500 грн.

Блок «В» - внаслідок розмноження клонових підщеп зеленими живцями необхідно отримати їх у кількості 700 тис. шт. на суму 3500 тис. грн.

Блок «С» - для створення насаджень сливи на площі 500 га необхідно забезпечити вирощування посадкового матеріалу в кількості 625 тис. шт. стандартних саджанців сливи на суму 15 625 тис. грн. (з розрахунку 25 грн. один саджанець).

Блок «Д» - адаптивна технологія створення та продуктивного використання насаджень сливи.

Для використання проекту необхідно:

 • виконавці, здатні виконувати поставлені завдання

 • садопридатні ділянки для втілення проекту

 • матеріально-технічне забезпечення технологічного циклу.

2.3. Масштаб проекту.

Реалізація даного інноваційного бізнес-проекту сприятиме зростанню виробництва плодів сливи на основі створення оптимально щільних конструкцій насаджень застосування клонових підщеп, ефективних систем формування крон і обрізування дерев, удобрення і захисту насаджень. Плоди будуть використані для споживання в свіжому вигляді та для забезпечення переробної галузі сировиною. За масштабами його слід віднести до міжгалузевого.

2.4. Спрямованість проекту.

Проект спрямований на підвищення ефективності виробництва плодів сливи, зростання урожайності та валового збору плодів сливи, забезпечення населення і переробної галузі сировиною, максимального заміщення імпортних плодів, розширення можливостей експорту продуктів переробки.

2.5. Ступінь новизни продукту.

Застосування даної технології вирощування сливи розробленої провідними науковцями співробітниками ІС УААН відповідає світовій тенденції створення високоефективних виробництв. Основна перевага даної технології полягає в розробці оптимально щільних конструкцій насаджень на клонових підщепах, менш трудомістким систем формування і обрізування дерев, включаючи і механізоване, мінімальне застосування пестицидного навантаження на плодоносні насадження сливи.

2.6.Опис інноваційного проекту.

Адаптована до певних грунтово-кліматичних умов енергоощадна технологія вирощування сливи представляє продукт інноваційного проекту.

Інтенсивна технологія включає в себе:

 • створення насаджень з використанням підщеп, що стримують ріст дерев, продукують високу закладку плодових утворень, зменшують витрати по догляду за насадженнями та на зборі плодів, частково механізують процес обрізування дерев з ручним збором плодів

 • максимальна біологізація технологічного процесу, переважне застосування агротехнічних і біологічних заходів боротьби з шкідниками, хворобами та бур’янами.

 • зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище шляхом оптимізації мінерального живлення насаджень, механізованого обробітку і утримання ґрунту по типу чорного пару

 • щорічний стабільно високий рівень врожайності насаджень на рівні 25-30 т/га товарної продукції

 • високу ефективну систему формування і обрізування дерев з мінімальними витратами праці.

2.8. Можлива область застосування інноваційного проекту.

Інноваційна технологія придатна для широкого впровадження в виробництво для фермерських і спеціалізованих садівничих господарств.

Технологія забезпечує:

 • стабільний період експлуатації урожай плодів на рівні 25-30 т/га

 • високу рентабельність виробництва.

Впровадження в виробництво даної технології необхідно організовувати на умовах заключення контрактів зацікавленої сторони.

2.9. Перспективи удосконалення продукту.

Необхідно вирішити в послідуючих дослідженнях питання альтернативних систем удобрення насаджень сливи, мінерального живлення при різних системах утримання міжрядь, ефективності позакореневого підживлення комплексними добривами та розширення спектру застосування біологічних препаратів захисту насаджень.

Технологія складається з окремих елементів, які доповнюють один одного і в цілому створюють цілісну, максимально згладжуючи вплив негативних та лімітуючих чинників на продуктивність насаджень.

ІІІ. Оцінка ринків збуту. Конкуренція на ринку. Стратегія маркетингу.

3.1. Форма реалізації інноваційної продукції.

Реалізація інноваційного продукту буде проводитись під замовлення конкретним споживачам на договірних засадах.

При створенні насаджень передбачається надання на договірних засадах науково-методичного забезпечення та наукового супроводу технологічних процесів провідними вченими ІС УААН.

3.2. Аналіз ринку інноваційної продукції.

Тенденції світового виробництва плодів сливи за останні три роки дозволяють зробити деякі висновки. В світі найбільшими виробниками сливи є Китай – 4,4 млн. т., Румунія – 0,9 млн. т., США – 0,7 млн. т., біля пів мільйона тон отримують в Німеччині, Сербії і Чорногорії, 100-200 тис. т. – в Іспанії, Франції, Україні, Росії, Ірані, Італії. Але високою урожайністю відзначаються насадження у Чехії – 25,5 т/га, Словенії – 17,5 – 16,0 т/га, біля 10 т/га отримують в Іспанії, Румунії, Італії, Ірану і Франції.

Ринок плодів сливи в Україні.

Вирощуванням сливи займаються в основному господарства та приватний сектор Лісостепової зони, де відносно достатнє забезпечення насаджень вологою, родючі, вологоємкі грунти з оптимальною реакцією грунтового розчину, оптимальною сумою активних температур в сумі які дозволяють вирощувати високі урожаї плодів відмінної якості. В Степу слива забезпечує добру урожайність на поливі.

Площа насаджень сливи становить 22,8 тис. га. При середній багаторічній урожайності 67,1 ц/га Україна вирощувала в межах 135 тис. т. плодів.

Найбільші площі сливових насаджень знаходяться у Закарпатській (2,2 тис. га), Львівській (1,5 тис. га), Чернівецькій (1,4 тис. га.), Вінницькій і Дніпропетровській (1,3 тис. га), Івано-Франківській (1,1 тис. га) областях. Найбільший валовий збір плодів отримують у Закарпатській (17,5 тис. т.), Хмельницькій (16,4 тис. т.) і Дніпропетровській (12,2 тис. т.) областях з урожайністю 73,0-108,1 ц/га. Таким чином, резерви продуктивності є і їх необхідно втілити в новій технології і підвищити валовий збір плодів як мінімум удвічі.

В основному плоди вирощуються для споживання у свіжому вигляді, а також для виготовлення компотів, джемів, соку та чорносливу, який користується широким попитом у населення. Тому необхідно створювати нові насадження, за запропонованою технологією, яка забезпечує значне збільшення продуктивності садів.

3.3. Стратегія реалізації інноваційної продукції.

Аналізуючи виробництво плодів сливи в Україні, можна зробити висновок про недостатню увагу до культури. По перше, як і всі кісточкові плоди мають значно нижчу лежкість, ніж зерняткові, тому потребують негайної реалізації в свіжому вигляді та на переробку. Зростає попит на плоди в кондитерській промисловості та виготовленні чорносливу. Тому переробна галузь повинна сприяти створенню нових інтенсивних насаджень на правах дольової участі. При виробництві плодів в 135,2 тис. т. Україна експортує лише 77 тон плодів, що лише на 15 % більше , ніж Україна. Тому в нас є великий ринок збуту своїх плодів і в тій же Росії, Скандинавських країнах і внутрішньому ринку. Необхідно підняти урожайність в 3-4 рази, налагодити експорт плодів та промислову їх переробку.

3.4. Організація реклами.

Для широкого залучення потенційних покупців інноваційної продукції на сайті Інституту садівництва УААН розміщено рекламний проспект з короткою інформацією розробки, приймаємо участь у виставках, ярмарках, регіональних практичних конференціях, а також публікації у спеціалізованих наукових виданнях.

3.5. Сервіс і гарантії.

Гарантії закладаються взаємною згодою сторін на договірних засадах. Розробник проекту гарантує отримання показників, передбачених інноваційним проектом.

IV. Організаційний план розробки проекту організації виробництва інноваційної продукції та забезпечення виробництва інноваційним продуктом.

4.1. Стан виконання та план розробки проекту на момент бізнес- планування розробку проекту завершено на 100%.

Згідно даного бізнес- плану проект передбачає витрати на освоєння та використання інноваційного продукту (технології виробництва).

Джерелами фінансування є:

- фінансування наукових програм НДУ

- авансування проекту замовником

- частка доходу від реалізації проекту

4.2. Організація забезпечення виробництва інноваційним продуктом.

Для забезпечення виробництва інноваційним продуктом в межах даного проекту необхідно провести наступні роботи по підготовці та передачі у виробництво інноваційного продукту


п/п

Найменування плодів

Необхідні обсяги
фінансування
тис.грн.

1.

Інтенсивна технологія вирощування насаджень сливи на клонових підщепах. (На площі 500 га з урожайністю не менше 25 т/га)

21000

2.

Наукомістка продукція виробництва НДУ на власній експериментальній базі

 

 

Блок «А» - для створення промислових насаджень сливи на площі 500 га необхідно створити маточник клонових підщеп на площі 2,0 га та маточно-сортовий сад на площі 0,4 га де проводиться їх тестування на відсутність найбільш шкодочинним хвороб

160,5

 

Блок «В» - внаслідок розмноження клонових підщеп зеленими живцями необхідно отримати їх у кількості 700 тис. шт.

35

 

Блок «С» - для створення насаджень сливи на площі 500 га необхідно забезпечити вирощування посадкового матеріалу в кількості 625 тис. шт. стандартних саджанців сливи (з розрахунку 25 грн. один саджанець).

15 625

 

Разом

36820,5


В межах даного проекту НДУ одержує сплату за використання інноваційного продукту у виробництві по таким напрямкам:

 • плату за технологічний супровід (послуги), за консультування та навчання спеціалістів і робітників.

Даний інноваційний продукт призначений для внутрішнього аграрного ринку. Споживачами будуть сільськогосподарські підприємства різних категорій і форм господарювання.

Термін використання інноваційного продукту – 2011-2015 роки.

Обсяг фінансування річний – не менше 7 млн грн., а за 5 років 36 820,5 млн. грн.

Термін окупності інноваційного продукту – 4 роки

Форма реалізації інноваційного продукту – контракт з виробником плодів на інноваційно-технологічне забезпечення і договором про науковий супровід.

4.3. Організація виробництва інноваційної продукції.

Вихідні дані вирощування плодів сливи

Площа насаджень,
грн.
Урожайність,
т/га
Валовий збір,
т
Вартість, тис. грн.
1 т Всього

500

25

12500

6,0

75000

Діюча оптимальна реалізаційна ціна плодів сливи 6,0 грн. за 1 кг.

Розрахунок потреби у персоналі та заробітній платі на перший плановий рік 92011 р.)п/п

Найменування
категорій

Потреба,
чол.

Середня заробітна
плота, грн.

Витрати на
заробітну
плату, грн.

1.

Робітники основного
виробництва

   

8 100

2.

Робітники допоміжного
виробництва

   

800

3.

Спеціалісти і службовці

   

1 100

4.

Разом

   

10 000

Для розрахунків по бізнес-проекту обрана модель з площею 500 га, коли насадження сливи можна розмістити в основному регіоні її вирощування – Поділлі. Крім того, на дану площу необхідна значна кількість садивного матеріалу, для вирощування якого спочатку необхідно створити маточники клонових підщеп, маточно-сортові сади, і виростити клонові підщепи в теплицях з туманною установкою і лише потім приступити до вирощування садивного матеріалу. Так як лімітуючим фактором є наявність потужностей по вирощуванні клонових підщеп (теплиць) то закладку насаджень можна буде провести на протязі 3 років, після проведення підготовчих робіт по створенню маточників клонових підщеп і маточно-сортових садів.

Запропонований бізнес-проект є нормативно-розрахунковим і буде потребувати корегування в зв’язку із змінами цін та інфляційних процесів, прив’язуватись до певних грунтово-кліматичних умов та наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу.

За всіх умов ключовими проблемами проекту є:

 • необхідність створення маточників клонових підщеп для забезпечення підщепного матеріалу

 • Необхідність створення сертифікованого, вільного від вірусів маточно-живцевого саду

 • Наявність плівкових теплиць з туманними установками для масового вирощування клонових підщеп кісточкових культур, в т.ч. для сливи

 • Обов’язкове внесення оптимальних доз органічних і мінеральних добрив з урахуванням запасів поживних речовин у грунті, проведення інтегрованого захисту насаджень

 • Правильний вибір ділянки під сад з проведенням візуального та грунтового її обстеження з урахуванням лімітуючих чинників

 • При можливості уникнути розміщення саду, щоб не спостерігалось пригнічення дерев (явище алелопатії грунту)

 • Обов’язкове виконання вчасно всіх агротехнічних прийомів по догляду за садом

 • Своєчасне і повне забезпечення господарства необхідними матеріальними засобами (трактори, культиватори, обприскувачі, засоби захисту рослин, паливо-мастильними матеріалами).

V. Охорона прав інтелектуальної власності.

5.1. Охорона прав інтелектуальної власності.

Інноваційний продукт є підвидом інтелектуальної власності і його правова охорона здійснюється нормами регулювання права на об’єкти інтелектуальної власності . Законодавчою базою є Закони України «Про власність», «Про авторське право і сумісні права», «про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс та інші акти законодавства України.

Інтенсивна технологія вирощування сливи на клонових підщепах має правову охорону. На дану розробку був отриманий патент на винахід за №85019 «Спосіб вирощування інтенсивних насаджень сливи на вегетативно розмножуваних підщепах» зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.12.2008 року.

5.2. Сертифікація інноваційної продукції.

Садивний матеріал повинен відповідати вимогам:

ДСТУ 4791: 2007 Підщепи плодових культур. Методи визначення якості.

ДСТУ 4792: 2007 Саджанці плодових культур. Методи визначення якості.

ДСТУ 4938: 2008 Саджанці плодових культур. Технічні умови.

і супроводжуватись сортовим свідоцтвом.

Товарна якість плодів сливи регламентується: ГСТУ – 01.1 – 37 – 163: 2004. Слива та алича великоплідна. Технічні умови.

5.3. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Оцінка проводиться згідно «Методики оцінки власності й бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах УААН» , розробленій національним науковим центром «Інститутом аграрної економіки» УААН та «Інститутом обліку і фінансів FAAF».

До первісної оцінки вартості ОІВ включають усі документально підтверджені витрати, понесені на виготовлення даного ОІВ та витрати на державну реєстрацію в Укрпатенті.

VI. Фінансовий прогноз.

На основі зазначених розділів у фінансовому плані здійснюється прогнозування фінансових результатів.

Прогноз фінансових результатів в період
товарного плодоношення (в тис. грн.)

№ п/п

Показники

(на 5-15 рік після садіння)

1.

Урожайність насаджень, т/га

25,0

2.

Планова площа, га

500,0

3.

Щільність насаджень, шт/га

1250,0

4.

Ціна реалізації, грн./т

6000,0

5.

Виручка від реалізації. тис.грн.

75000

6.

Витрати на виробництво тис.грн.

15875

7.

Прибуток, тис. грн.

59125

8.

Рентабельність, %

372,4

9.

Плата за інноваційний продукт, тис. грн.

5912,5

10.

Прибуток виробника, тис. грн.

53212,5

Термін окупності інноваційного продукту 4 роки.

6.2. Витрати на вирощування посадкового матеріалу.

Насадження створюються з щільністю садіння 1250 дер. На 1 га. На площу 500 га необхідно 625 тис. саджанців по ціні 25 грн.

На всю площу вартість садивного матеріалу буде складати 15625 тис. грн.

6.3. Витрати на хімічні засоби захисту рослин.

Назва
препарату

Норма на
1 га, кг,л

Ціна
1 кг, л

Вартість на
1 га, грн.

Вартість на
500 га, грн.

Кількість
обпри-
скувань,
шт.

Хорус, 75% в.ч.

02

960

192

192000

2

Конфідор 20%, к.е.

0,25

640

160

160000

2

Фітал 65% в.р.к.

2,0

160

32

16000

1

Бі-58 новий, 40% к.е.

2,0

72

144

72000

1

Сумітіон 50% к.е.

2,0

128

256

128000

1

Золон 35% к.е.

2,0

96

192

96000

1

Разом

   

1328

664000

 

Хорус, 75% в.г. - фунгіцид

Конфідор 20%, к.е. - інсектицид

Фітал 65% в.р.к. - фунгіцид

Бі-58 новий, 40% к.е.- інсектицид

Сумітіон 50% к.е. - інсектицид

Золон 35% к.е. – інсектицид

6.4 Витрати на техніку, агрегатування.

Основний обробіток ґрунту:

 • Агрегат для лущення стерні – трактор Т-150 к лущильник ЛД-15

 • Внесення мінеральних добрив – трактор МТЗ-80 = розкидач РУМ-6

 • Внесення органічних добрив – трактор Т-150 к + розкидач РУО-10

 • Оранка плантажна – трактор Т-150 + плуг плантажний ПЛУ-1-50

 • Вирівнювання поверхні поля – трактор ХТЗ-121 + культиватор АРВ-8,1-01.

Передпосадкова підготовка гранту:

 • Закриття вологи в два сліди – трактор Т-150 + зчіпка борін БЗТС-1

 • Культивація – трактор Т-150к + зчіпка культиваторів КПС-4

 • Копка ям – трактор МТЗ-80 + ямокопач КЯУ-100

 • Після посадковий полив – трактор ЮМЗ + бочка РЖТ – 4.

Догляд за насадженнями.

 • Культивація – трактор ЮМЗ-6 + культиватор КСМ-2,6

 • Розпушування пристовбурних смуг – трактор МТЗ-80 + фреза ФАС – 0,7

 • Дискування (3 разове) – трактор ЮМЗ – 6 + борона дискова садова БДС-3,5

 • Підживлення мінеральними добривами – трактор ЮМЗ – 6 + розкидач НРУ – 0,5

 • Приготування робочого розчину – трактор ЮМЗ-6 + АПЖ – 12

 • Обприскування дерев (4 разове) – трактор ЮМЗ -6 + обприскувач – ОП-2000

 • Видалення гілок після обрізки – трактор ЮМЗ -6 + волокуша ВС – 2,5.

Збір урожаю.

 • Транспортування ящиків з плодами – трактор ЮМЗ – 6 + прицеп 2ПТС – 4.

 • Погрузка і розгрузка пакетів ящиків – трактор Т-25 + приспособлення погрузчика ПВСВ – 0,5 (кара).

Розрахунок потреби техніки на 500 га насаджень

Види машин

Кількість,
шт.

Ціна грн.
за шт.

Всього,
грн.

Трактор ХТЗ-121

2

196000

392000

Трактор Т-150 к

1

145000

145000

Трактор ЮМЗ-6

5

83000

415000

Трактор МТЗ-80

5

100000

500000

Лущильник ЛДГ-10

2

25000

50000

Розкидач мінеральних добрив
РУМ-6 НРУ-0,5

1

2

15000

12000

15000

24000

Розкидач органічних добрив
РПТ-10 (РУН-15)

2

42000

84000

Плуг Пня – 5-40

2

69000

138000

Культиватор

АРВ – 8,1-0,1

2

37000

74000

Культиватор 2КПС-4

2

30000

60000

Фреза ФАС – 0,7

10

35000

350000

Обприскувач ОП-2000

10

40000

400000

Прицеп 2ПТС-4

10

32000

320000

Трактор Т-25 ЗПВСВ

5

45000

225000

Волокуша ВС-2,5

2

8000

16000

Сцепка С-11 У

2

12000

25200

Машина АПЖ-12

2

25000

50000

Всього:

   

3283200

6.5. Витрати на мінеральні добрива під урожайність 25 т/га.

Азотні – 120 кг д.р. (аміачна селітра, карбамід)

Фосфорні – 60 кг д.р. (суперфосфат)

Калійні – 120 кг д.р. (калійна сіль)

Добрива

кг/га
д.р.

Вартість, грн.
за 1 т д.р.

Загальна вартість, грн.

на 1 га

на 500 га

Азотні

120

2417

290

145000

Фосфорні

60

2647

159

79500

Калійні

120

1417

170

85000

Всього

300

2130

619

309500

При розрахунку доз мінеральних добрив враховувалась середня забезпеченість ґрунту поживними речовинами, а також необхідність внесення 50 тонн органічних добрив на 1 га (40 х 25 грн х 500 га = 500000 грн).

6.6. Витрати на виробництво продукції, грн.

 

на 1 га

на 500 га

Вартість садивного матеріалу

31250

15625000

Засоби захисту рослин

1328

664000

Мінеральні добрива

619

309500

Органічні добрива

1000

500000

Паливо-мастильні матеріали

980

490000

Амортизація

420

210000

Поточний ремонт основних засобів

630

315000

Оплата праці

10000

5000 000

Відрахування на соціальні заходи

35,0

17500

Плата за оренду земельних ділянок

150,0

75000

Інші витрати

250,0

125000

Всього, грн.

46662

23331000

Собівартість 1 т

1866,5

-

6.7. Фінансово економічний аналіз проекту.


Економічні показники вирощування сливи в розрахунку на 1 т продукції при урожайності 25 т/га

Економічні показники

Сума, грн.

Виручка від реалізації

6000

Собівартість

1866,5

В т.ч. оплата з нарахуваннями

400

Прибуток

4133,5

Рівень рентабельності, %

221

Основні фонди

1942,6

Строк окупності капітальних вкладень, років

4

Вартість землі, грн.

1973

VII. Ефективність проекту.

7.1. Ефективність проекту полягає в зростанні урожайності насаджень та зниженні собівартості продукції.

Ефективність виробництва буде отримана за рахунок використанн інноваційної технології вирощування сливи на підщепах, що стримують ростові процеси, дозволяють збільшити щільність дерев на одиниці площі, зменшити витрати по догляду за насадженнями та на зборі плодів.

Термін окупності проекту – 4 роки.

При вирощуванні плодів сливи за проектом при мінімальній хімізації технологічного процесу дозволить отримати економічно чисті плоди, які виводять з організму людини радіонукліди та важкі метали, забезпечують його вітамінами, пектинами, реактивними речовинами.

Проект є матеріалоємним і вимагає значних витрат особливо на створення насаджень, де основні витрати становлять вартість садивного матеріалу. Дає можливість знизити собівартість продукції до 1866,5 грн. гарантувати стабільно високу урожайність насаджень.

7.2. Соціальна ефективність проекту.

В результаті освоєння в виробництво даної технології будуть створені промислові насадження , які підвищать валове виробництво якісних плодів сливи в Україні

- забезпечать сировиною переробні підприємства

- Додатково буде створено робочі місця по догляду за насадженнями (30 чол.) та на період обрізування дерев і збору плодів – 100 чол.

- Підвищиться кваліфікація кадрів (робочих і механізаторів) по догляду за насадженнями.

7.3. Екологічна ефективність проекту.

Проект передбачає на основі обстежень і прогнозів, врахування біології розвитку шкідників і хвороб звести до мінімуму кількість хімічних обробок насаджень, оптимізувати вміст в грунті основних елементів живлення та забезпечення їх оптимального внесення в найбільш критичні фази розвитку дерев. Стоїть завдання в отриманні екологічно чистої продукції для споживача.

VIII. Аналіз потенційних ризиків проекту.

При вирощуванні насаджень сливи основними ризиками є :

 • не кваліфікований вибір ділянки під сад, що приводить до підмерзання не тільки плодових утворень, квітів, зав’язі, а і частково дерев

 • проріхи при застосуванні інтегрованого захисту насаджень від шкідників і хвороб (сливовий пильщик, товстоніжка, інколи плодожерка, моніліоз)

 • створення насаджень адаптованими для плодової зони сортами

 • слабкі потужності переробної галузі, які орієнтовані в основному на виробництво соків

 • мало наявних теплиць з туманними установками для швидкого нарощування виробництва клонових підщеп. Необхідно буде для втілення проекту в перші два роки створити комплекс зеленого живцювання клонових підщеп.

IX. Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту.

При створенні проекту весь вихідний прищепний і підщепний матеріал буде тестований на відсутність вірусних захворювань (в.т. шарки сливи). Даний садивний матеріал не впливатиме на екологічну безпеку і не буде мати негативних екологічних наслідків.

Х. Загальні висновки.

Проект найбільш перспективний порівняно з існуючими технологіями вирощування сливи з точки зору зменшення трудомісткості технологічних процесів обрізування дерев та збирання врожаю плодів. Приносить щорічний прибуток в межах 4000 тис. грн.. з 1 га при рентабельності виробництва вище 200 %, зі строком окупності витрат 4 роки. Одна вимагає значної підготовчої роботи по нарощуванні обсягів вирощування стандартного безвірусного посадкового матеріалу.

Достовірність наведених відомостей підтверджую.

Керівник проекту ________________ (Соболь В.А.)

<< Назад