Новости

Додаток 1

Українська академія аграрних наук
Оргкомітет ярмарки інноваційних бізнес-проектів

ЗАЯВА
про розгляд інноваційного проекту

«Виробництво безалкогольних фруктових напоїв і плодово-ягідних вин»

Заявник проекту: «Інститут садівництва Української академії аграрних наук», ЄДРПОУ 00413297, тел.526-55-18, факс 526-65-49, р/р 35222005000188 в ГУДКУ у Київській області, МФО 821018, ІПН 004132910136, номер свідоцтва 13823699, адреса: м. Київ-27, Новосілки, вул. Садова, 23

Кваліфікаційні розділи, за якими заявляється проект:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Рівень готовності до реалізації проекту (%): 100%

Найменування інноваційної продукції: безалкогольні фруктові напої, нектари,бальзами , пюре для дитячого харчування і плодово-ягідні вина підвищеної біологічної цінності.

Найменування інноваційного продукту: Сучасні технології виробництва натуральних продуктів харчування , в т.ч. безалкогольних фруктових напоїв і плодово-ягідних вин підвищеної біологічної цінності з використанням виключно рослинної сировини культурних та дикорослих плодів та ягід, лікарських та пряно ароматичних трав.

Прошу провести експертизу і реєстрацію проекту як такого, що може бути кваліфікований для участі в ярмарку інноваційних бізнес-проектів АПК

Керівник організації-виконавця проекту
_______________ /Кондратенко П.В./
(підпис) (ПІБ)
М.П.
«______» ______________


Додаток 2

Інноваційний проект

(паспорт)

1. Назва інноваційного проекту:

«Виробництво безалкогольних фруктових напоїв і плодово-ягідних вин»

2. Виконавець проекту: «Інститут садівництва Української академії аграрних наук», ЄДРПОУ 00413297, тел.526-55-18, факс 526-65-49, р/р 35222005000188 в ГУДКУ у Київській області, МФО 821018, ІПН 004132910136, номер свідоцтва 13823699, адреса: м. Київ-27, Новосілки, вул. Садова, 23

Характеристика інноваційної продукції: Інноваційною продукцією проекту є безалкогольні фруктові напої і плодово-ягідні вина підвищеної біологічної цінності.

Перевагами цієї продукції є:

-фруктові напої «Гірська лаванда», «Шавлієвий», «Барви –Кола», «Фантазія» та інші належать до продуктів типу «Здоров’я». Неперевершені за біологічною та харчовою цінністю, простотою приготування. Надають бадьорості, підвищують імунітет і працездатність, але й лікують від багатьох хвороб. Все в них виключно на основі натуральних природних компонентів

-дитячі консерви «Пюре українські» виготовлені у відповідності з формулою збалансованого харчування для дітей на основі плодово-ягідної і овочевої сировини, де смак, колір, аромат, нормальний цукрово-кислотний баланс і висока харчова та дієтична цінність досягається тільки за рахунок високоякісних вітчизняних компонентів, в т.ч. ягід агрусу і смородини, без застосування будь-яких штучних домішок, в т.ч. і лимонної кислоти. Виробництво дитячих консервів «Пюре українські» дозволяють зменшити режими стерилізації з 120 оС до температури 100оС, при рН нижче 4,2, що значно підвищує біологічну цінність цих продуктів. Харчова і енергетична цінність консервів «Пюре українські» забезпечує добову норму необхідних амінокислот, мікроелементів і вітамінів, органічних кислот, пектинових речовин, аскорбінової кислоти, кальцію, цинку, міді, марганцю, магнію, фосфору, натрію дітям у віці 6-12 місяців;

-цілющі безалкогольні фітобальзами «Ілля Муромець», «Київ», «Україна» та інші, яким немає аналогів у світі. Вони характеризуються рядом унікальних властивостей, сприяють відновленню низки найважливіших функцій організму. Призначені для харчування всіх верств населення, але особливо для дітей, осіб похилого віку і тих, що проживають у зоні радіаційного забруднення--вина «Християнське» , «Староцерковне», «Гвардійське» та інші - унікальні по органолептичних і лікувально-профілактичних властивостях вітчизняні напої та вина. Спеціальні технологічні прийоми дозволяють збагатити вина цілющими екстрактами біологічно активних речовин (вітаміни, мікро- та макроелементи, органічні кислоти, фенольні та ін. сполуки), одержаних з плодів і ягід.

 

В Інституті садівництва УААН для плодопереробної галузі розроблена сучасна нормативно-технічна документація, конкурентноспроможні технології і рецептури натуральних фруктових напоїв, нектарів ,бальзамів , пюре для дитячого харчування та плодово-ягідних вин , які не поступаються кращим закордонним аналогам. Для освоєння їх у виробничих умовах і подальшого масового впровадження розробок згідно вимог СОТ у промислове виробництво необхідно побудувати при ІС УААН експериментальний плодопереробний мінізавод. УААН з цією метою на базі ДГ «Новосілки» виділило під забудову земельну ділянку розміром 1,7га.

Це дозволить масово запроваджувати нові розробки у промислове виробництво, забезпечити населення України якісними вітчизняними натуральними безалкогольними та винними виробами, буде сприяти розвитку садівничої, спиртової і цукрової галузей та агропромислового комплексу в цілому.

Втілення цих пропозицій дасть змогу:

 • розширити випуск вітчизняної високоякісної конкурентоспроможної, екологічно чистої продукції оздоровчого призначення без використання харчових добавок штучного походження, виключно на основі місцевої рослинної сировини для населення України та поставки за кордон;

 • витіснити з ринку збуту недоброякісну зі штучними наповнювачами продукцію в т.ч. імпортну;

 • завантажити потужності виноградо-виноробних підприємств;

 • зацікавити сільськогосподарські підприємства у відновленні та розширенні насаджень плодово-ягідних культур;

 • покращити інфраструктуру сільськогосподарських підприємств;

 • створити десятки тисяч нових робочих місць в агропромисловому секторі;

 • відновити роботу крім плодопереробної і виноробної галузей садівничу, цукрову і спиртові галузі держави.

 • відпаде необхідність закупівлі виноматеріалів за кордоном;

 • отримувати додатково в бюджет держави на першому етапі до 1,0 млрд. грн. щорічно.


3. Характеристика інноваційного продукту: Продуктом інноваційного проекту є сучасні технології виробництва безалкогольних фруктових напоїв і плодово-ягідних вин підвищеної біологічної цінності з використанням виключно рослинної сировини культурних та дикорослих плодів та ягід, лікарських та пряно ароматичних трав.

В загальному вигляді, основними складовими частинами технології є комплекс інноваційних пропозицій (Додаток 2.1):

-будівництво експериментального заводу при Інституті садівництва УААН (м. Київ) по випуску найсучасніших конкурентоспроможних напоїв типу «Здоров’я» (фруктові напої, нектари, пюре і бальзами для дитячого харчування, а також аперитиви і вина) загальною потужністю 1,5 млн. пл./рік. Це дозволить розширити випуск вітчизняної високоякісної, конкурентноспроможної, екологічно чистої продукції оздоровчого призначення при повній відсутності харчових домішок штучного походження, виключно на основі місцевої рослинної сировини; забезпечити населення якісною продукцією вітчизняного виробництва;

Зацікавити сільськогосподарські підприємства у відновленні та розширенні насаджень плодових і ягідних культур; створити нові робочі місця.

Науковий супровід інноваційної технології забезпечується комплектом науково-технічних розробок , а саме: технологічні інструкції та технічні умови на виготовлення безалкогольних напоїв та плодово-ягідних вин .


5. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності:

Даний проект відповідає пріоритетному напряму, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ст. 8, п.5 «Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості».Інноваційний проект вирішує ряд комплексних проблем розвитку плодопереробної галузі, що містяться в «Комплексній державній програмі реструктуризації і розвитку плодопереробної галузі до 2010 року», зокрема, щодо ефективного розвитку плодопереробної галузі на основі інтенсифікації і технічного переоснащення, створення конкурентоспроможнних українських безалкогольних фруктових напоїв і плодово-ягідних вин.

Проект органічно вписується в освоєнні пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки в Україні, а саме: інтенсивні технології і ресурсозберігаючі технології в агропромисловому комплексі, новітні біотехнології, збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.

Використання інновацій в межах даного проекту сприятиме також розвитку переробної промисловості .

6. Терміни реалізації проекту:

початок 01. 01. 2010 р.
завершення 31. 01. 2012 р.

7. Термін окупності проекту (в роках): щорічно, термін окупності інноваційного проекту - 2,1 року

8. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту :

 • загальний обсяг виробництва (у вартісних і натуральних показниках), 850тис дал безалкогольних фруктових напоїв і плодово-ягідних вин

 • експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках) не планується

 • постачання за імпортом (вартість) не планується

9. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу:

Важливим невикористаним резервом в сільському господарстві є і розвиток плодопереробної галузі, в т. ч. плодово-ягідного виноробства.

Практично у всіх державах СОТ (Англія, Франція, Китай, Японія, Фінляндія та інші) виробляють плодово-ягідні вина, натуральні напої та соки, сидри, використовують практично весь спектр культурних, в т. ч. малопоширених та дикорослих плодів і ягід, яких в Україні більш ніж 30 видів загальним врожаєм в межах до 1,5 млн. тон. Наприклад щорічні продажі плодово-ягідних вин у Великобританії складають близько 600-700 млрд. фунтів стерлінгів в рік, а в Німеччині річний обсяг – біля 1 млрд. EUR.

Найбільшого розвитку промислове виробництво плодово-ягідних вин в Україні досягло в 1981-1985 рр. коли щорічні валові збори плодів і ягід складали в середньому 3,2 млн.тон, із яких 30-40% направлялось на переробку. Тільки плодово-ягідних вин вироблялось в той час 52,0 млн. дал , з річним обсягом більше 1,0 млрд. доларів США, тобто третина загального виробництва плодово-ягідних вин в колишньому СРСР ( 150,0 млн. дал). Для порівняння виноградних вин в Україні на той час вироблялося близько 53,0 млн. дал. У плодово-ягідному виноробстві працювало близько 800 промислових підприємств, цехів і ліній розливу.

Зараз виробляється тільки 2,0-3,0 млн. дал плодово-ягідних вин. Стримує розвиток цього напрямку непомірно завищена вартість ліцензії на виробництво та оптову торгівлю – 500,0 тис. грн. та акцизи. Так, акциз на плодово-ягідне кріплене – 1,60 грн./л, виноградне кріплене – 0,50 грн./л, плодово-ягідне сухе вино – 1,20 грн./л, виноградне сухе вино – 0,25 грн./л.

Необхідно як найшвидше вирішити проблему такої дискримінації і розвивати цей напрямок. Садівництво без плодопереробної галузі ми не зможемо відновити і розвивати інтенсивно.

Проте в Українській академії аграрних наук, Інститут садівництва, завжди розуміли розвиток цьго важливого напрямку. Під керівництвом доктора технічних наук, професора Литовченка О.М. розроблено комплект сучасної нормативно-технічної документації, вітчизняні, конкурентноспроможні технології і рецептури виноробної і безалкогольної продукції, яка не поступається кращим закордонним аналогам в системі СОТ і може забезпечити відновлення плодопереробної галузі на першому етапі.

В звязку вступом в СОТ пропонується акциз для плодово-ягідних вин, виготовлених без використання штучних ароматизаторів, барвників і смакових добавок прирівняти до виноградних вин, вартість ліцензії для виробництва плодово-ягідних вин зменшити до 10-20 тис. грн. А для напоїв алкогольних і безалкогольних, виготовлених з використанням штучних ароматизаторів, барвників і смакових добавок акцизи і податки, навпаки, підняти в декілька разів.

Це буде сприяти розвитку не тільки садівничої, а й цукрової, спиртової галузей, напрямкам вирощування лікарської і пряноароматичної сировини. Крім користі для здоров′я нації значно поповниться бюджет держави, що буде становити 1 млрд. у.о., будуть створені агропромислові комплекси та сотні тисяч робочих місць по вирощуванню, заготівлі, переробці, збуту нашої вітчизняної продукції.


10. Фінансово-екномічні показники:

10.1. Загальна вартість проекту - 11млн.500 тис. грн

10. 1.1. Вартість виробництва інноваційної продукції 212170тис. грн

10. 1.2. Вартість комплексу інноваційного продукту

10.1.3. Річна сплата за інноваційний продукт - 275 34 грн

10.2. Джерела та умови фінансування продукту :

 • власні кошти

 • залучені кошти (інвестиції, кредити банків, форвардні поставки МТР 11млн.500 тис. грн

10.3. Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту :

надійдуть до бюджету та небюджетних фондів (тис. грн.) 42 млн 434тис грн/рік .

11. Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної діяльності :

У виконанні проекту задіяно: 15 наукових працівників та персонал ІС УААН;


12. Оцінка ефективності проекту:

 • Економічний ефект

Прибутковість проекту 222158 тис. грн./рік

Рентабельність 63,1%

 • Соціальний ефект :

 • кількість задіяних робочих місць – 350 працівників;

 • реалізація данного проекту дасть можливість створити додатково 250 робочих місць на експериментальному заводі та десятки тисяч робочих місць по вирощуванню, заготівлі ,переробці , розфасовці та реалізації продукції в агропромисловому комплексі .

 • 13. Інші види ефектів : реалізація інноваційного проекту передбачає випуск продукції оздоровчо-профілактичного призначення, що буде сприяти покращенню здоров’я різних верств населення України.

Для юридичних осіб

Керівник організації-виконавця проекту

Директор Інституту садівництва _____________________ П.В.Кондратенко

"_____" _______________ 2009 р


Додаток 2.1.

Реєстр комплекту інноваційних пропозицій ІС УААН

№ п/п Найменування Характеристика
1

Інноваційний бізнес-проект організа- ції випуску елітних продуктів харчування на основі найсучасніших розробок Інституту садівництва УААН (м. Київ) – фруктові напої, нектари, бальзами і пюре для дитячого і дієтичного харчування, а також аперитиви і вина.

- розширення випуску вітчизняної високоякісної, конкурентноспро- можної, екологічно чистої про- дукції оздоровчого призначення при повній відсутності харчових домішок штучного походження, виключно на основі місцевої рослинної сировини;
- забезпечення населення якісною продукцією вітчизняного виробництва;
- зацікавленість сільськогоспо- дарських підприємств у відновленні та розширенні насаджень плодових і ягідних культур;
- створення нових робочих місць;
- відрахування додаткових коштів до бюджету країни.

2

Інноваційний бізнес-проект будівни- цтва експериментального заводу при Інституті садівництва УААН (м. Київ) по випуску найсучасніших конкуренто- спроможних напоїв типу «Здоров’я» (фруктові напої, нектари, бальзами та пюре для дитячого харчування, а також аперитиви і вина)

- розширення випуску вітчизняної високоякісної, конкурентноспро- можної, екологічно чистої про- дукції оздоровчого призначення при повній відсутності харчових домішок штучного походження, виключно на основі місцевої рослинної сировини;
- забезпечення населення якісною продукцією вітчизняного виробни-цтва;
- зацікавленість сільськогоспо- дарських підприємств у відновленні та розширенні насаджень плодових і ягідних культур;
- створення нових робочих місць;
- відрахування додаткових коштів до бюджету країни.


Додаток 2.2.

Реєстр комплекту науково-технічних розробок ІС УААН

Пункти
переліку
Зміст Обсяг
1. Пакет технологічних інструкцій
на виготовлення плодово-ягідних вин
Перелік
1.1. Вино „Золота слива” ТІ 00032744-1881-2004
1.2. Вино „Золотий абрикос” ТІ 00032744-1882-2004
1.3. Вино «Нектар вишні з коньяком» ТІ 00032744-4028-2006;
1.4. Вино «Нектар сливи з коньяком» ТІ 00032744-4029-2006;
1.5. Вино «Нектар смородини з коньяком» ТІ 00032744-4030-2006;
1.6. Вино «Нектар черешні з коньяком» ТІ 00032744-3988-2006;
1.7. Вино «Нектар абрикоса з коньяком» ТІ 00032744-3989-2006;
1.8. Вино «Нектар персика з коньяком» ТІ 00032744-3992-2006.
1.9. «Слобожанське смородинове на коньяку» ТІ 00032744-4026-2006,
1.10. «Слобожанське горобинове на коньяку» ТІ 00032744-4027-2006
1.11 «Скарби Софії» ТІ 00011050-244-2008
1.12 «Дивосад» ТІ 00011050-245-2008
1.13 «Медове Сокиринське» ТІ 00011050-243-2008.
1.14 «Медова перлина» ТІ 00011050-281-2008
1.15 «Черешневий медограй» ТІ 00011050-282-2008
2. Пакет технологічних інструкцій
на виготовлення плодово-ягідних
безалкогольних напоїв
Перелік
2.1. Золота трава ТІ10-18.2817-88
2.2. Лісова серенада ТІ 10.18.2818-88
2.3. Мускатний золотистий ТІ 10.18.10-87
2.4. Черкаський ТІ10.18.2790-88
2.5. Червоне озеро ТІ17.18.2816-88
2.6 Таврійський ТІ10.17.30-89
2.7 Дніпровський ТІ10.17.15-87
3. Пакет технологічних розробок
безалкогольних бальзамів
Перелік
3.1. Ілля Муромець ТІ10.18.3058-89
3.2. Київ ТІ10.18.3057-89
3.3. Україна ТІ10.18.3059-89
4 Пюре для дитячого харчування Перелік
4.1 Пюре з гарбуза і агрусу ТІ 46.72.118-93
4.2 Пюре з гарбуза і чорної смородини ТІ 46.72.118-93
4.3 Пюре з буряка, моркви і агрусу ТІ46.72.118-93


Додаток 3


Бізнес-план інноваційного проекту


I. Загальні відомості

1.1. Повна і коротка назва інноваційного проекту.

« Виробництво безалкогольних фруктових напоїв і плодово-ягідних вин»


1.2. Пріоритетний напрям.

Даний проект відповідає пріоритетному напряму, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ст. 8, п.5 «Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості».

В проекті вирішуються проблеми галузевого характеру. Комплекс інноваційних технологій ІС УААН, який покладено в основу проекту створювався відповідно державної цільової програми.

Бізнес-проект органічно вписується в освоєння пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні, а саме: інтенсивних ресурсозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі, біотехнологій, біоенергоресурсів, збереження навколишнього середовища і виробництва екологічно чистих продуктів харчування, на основі яких формуються державні наукові та науково-технічні цільові програми для окремих галузей АПК. Складовою частиною однієї з таких програм є науково-технічна програма Інституту садівництва УААН «Розробити високоефективні ресурсоощадні технології зберігання продукції садівництва та розробити рецептури і технології виготовлення нових продуктів їх переробки підвищеної біологічної цінності», яка завершується у 2010 р.

Інноваційний бізнес-проект вирішує ряд комплексних проблем розвитку плодопереробної галузі , що містяться в «Комплексній державній програмі реструктуризації і розвитку плодопереробної галузі до 2010 року», зокрема, щодо стабілізації і ефективного розвитку плодопереробної галузі на основі інтенсифікації і технічного переоснащення, створення конкурентоспроможних українських напоїв.

1.3. Виконавець проекту: Інститут садівництва Української академії аграрних наук», ЄДРПОУ 00413297, тел.526-55-18, факс 526-65-49, р/р 35222005000188 в ГУДКУ у Київській області, МФО 821018, ІПН 004132910136, номер свідоцтва 13823699, адреса: м. Київ-27, Новосілки, вул. Садова, 23

II. Інноваційні характеристики проекту

2.1. Ключові слова.

Плодопереробна галузь, безалкогольні фруктові напої, бальзами, плодово-ягідні вина, технології виробництва, комплексні програми, інноваційний продукт, інноваційна продукція, якісні показники, стандарти, виробництво, комерція, ринок плодопереробної продукції, інтеграція, інвестиції, бізнес-партнери, аграрний ринок..

2.2. Реферат інноваційного проекту.

2.2.1. Загальна характеристика проекту.

Інноваційний проект сприяє створенню умов для розвитку плодопереробної галузі, яка сьогодні в Україні перебуває в складній ситуації. Виробництво натуральних плодово-ягідних вин та безалкогольних напоїв дуже скоротилось. На сьогодні замість 53,0 млн. дал плодово-ягідних вин, які вироблялися в Україні і перероблялось до 1,5 млн. тон плодів і ягід та працювало 800 підприємств, цехів і окремих ліній, з них залишилось лише кілька десятків, а виробництво плодово-ягідних вин скоротилось до 2,0-3,0 млн. дал. Бюджет держави недоотримує до 1 млрд. дол. США, а сільске господарство втратило сотні тисяч робочих місць по вирощуванню, заготівлі та переробці плодово-ягідної сировини, в т. ч. малопоширених і дикорослих культур, пряноароматичних і лікарських рослин. В Україні немає аналогів виноробної та безалкогольної продукції типу «Здоров’я», яка буде запропонована населенню, розробленої в Інституті садівництва . В даний час до 30-40% продукції садівництва використовується нераціонально, майже не використовуються великі ресурси дикорослої місцевої рослинної сировини. В цей же час із-за кордону завозяться в великій кількості продукти харчування часто сумнівної якості з шкідливими для здоров’я людини наповнювачами, барвниками, ароматизаторами , смаковими добавками та консервантами.

В основу проекту покладені розробки лабораторії переробки Інституту садівництва УААН .Тільки шляхом широкого впровадження новітніх технологій можливо вирішити проблеми плодопереробної галузі в умовах жорсткої економічної конкуренції.

Використання можливостей науки значно підвищить ефективність виробництва, та дозволить успішно вирішувати питання його модернізації, за рахунок залучення та більш широкого використання результатів моделювання та удосконалення ефективних технологій.


2.2.2. Інноваційна продукція.

Інноваційна продукція проекту − безалкогольні фруктові напої, в т.ч. безалкогольні бальзами, соки, нектари, пюре для дитячого харчування і плодово-ягідні вина. Перевагами цієї продукції є:

- безалкогольних фруктових напоїв – неперевершені за біологічною та харчовою цінністю, простотою приготування, техніко-економічними показниками, вони не лише тамують спрагу, надають бадьорості, підвищують імунітет і працездатність, але й лікують від багатьох хвороб. В їх складі багатий спектр рослинних ресурсів слов’янських держав: України, Білорусії, Росії. Все в них: і колір, і смак, і аромат - виключно на основі натуральних природних компонентів, а тривала стійкість досягається за рахунок фізичних методів, без консервантів і штучних домішок. Чарівні відтінки квітучих лугів, мускату, троянди і цитрона в ароматі, переплітаються з неповторною смаковою гамою прив’ялених сухофруктів, цілющих бальзамів, хвої, вершків, цитрусових плодів, ананасу, травневого меду й шоколаду;

- безалкогольних бальзамів – характеризуються рядом унікальних властивостей, сприяють відновленню низки найважливіших функцій організму. Призначені для харчування всіх верств населення, але особливо для дітей, осіб похилого віку і тих, що проживають у зоні радіаційного забруднення, зокрема бальзам «Ілля Муромець» включено до раціону харчування працівників ЧАЕС. Бальзами удостоєно 9 найвищих нагород міжнародних конкурсів, в т.ч. диплому і великої золотої медалі Міжнародної виставки-ярмарки «Експо- 91» (м. Пловдів, Болгарія);

- пюре для дитячого харчування – дитячі консерви «Пюре українські» виготовлені у відповідності з формулою збалансованого харчування для дітей на основі плодово-ягідної і овочевої сировини, де смак, колір, аромат, нормальний цукрово-кислотний баланс і висока харчова та дієтична цінність досягається тільки за рахунок високоякісних вітчизняних компонентів, в т.ч. ягід агрусу і смородини, без застосування будь-яких штучних домішок, в т.ч. і лимонної кислоти. Виробництво дитячих консервів «Пюре українські» дозволяють зменшити режими стерилізації з 120 оС до температури 100оС, при рН нижче 4,2, що значно підвищує біологічну цінність цих продуктів. Харчова і енергетична цінність консервів «Пюре українські» забезпечує добову норму необхідних амінокислот, мікроелементів і вітамінів, органічних кислот, пектинових речовин, аскорбінової кислоти, кальцію, цинку, міді, марганцю, магнію, фосфору, натрію дітям у віці 6-12 місяців;

- столових, десертних і лікерних вин – спеціальні технологічні прийоми дозволяють збагатити вина цілющими екстрактами біологічно активних речовин (вітаміни, мікро- та макроелементи, органічні кислоти, фенольні та ін. сполуки), одержаних з плодів і ягід, в т.ч. вишні, чорної смородини, порічок, аґрусу, малини, тощо. Розроблені вина відрізняється яскравими тонами в ароматі, красивим нарядним кольором, підвищеною біологічною цінністю та високими смаковими властивостями.;

- аперитивів і міцних напоїв – відрізняються неперевершеною повнотою смаку з яскравими тонами в ароматі, нарядними тонами в співвідношенні з високою біологічною цінністю і лікувально-профілактичними якостями. Досягнута мета у вивченні і відборі кращих культур і сортів для їх виробництва, найдені оптимальні технологічні прийоми і режими переробки сировини, виготовлення напоїв. Поєднання цілющих пряно-ароматичних трав з плодово-ягідними компонентами наділяють їх виключними органолептичними особливостями. Такі напої-аперитиви з успіхом можуть конкурувати з кращими світовими аналогами.

− високий рівень екологічної чистоти і якості продукції;

2.2.3. Інноваційний продукт

Інноваційним продуктом проекту є сучасні технології по створенню біологічно повноцінних плодово-ягідних напоїв та вин з використанням виключно місцевої рослинної сировини культурних та дикорослих плодів та ягід , лікарських та пряно ароматичних трав.

2.2.4. Науково-технічне забезпечення (НТЗ).

До комплексної технології увійшли такі науково-технічні розробки провідних вчених ІС УААН: технологічні інструкції та технічні умови на виробництво плодово-ягідних безалкогольних напоїв та вин.

Пакет технологічних інструкцій на виготовлення плодово- ягідних винВино „Золота слива” ТІ 00032744-1881-2004Вино „Золотий абрикос” ТІ 00032744-1882-2004

Вино «Нектар вишні з коньяком» ТІ 00032744-4028-2006;
Вино «Нектар сливи з коньяком» ТІ 00032744-4029-2006;
Вино «Нектар смородини з коньяком» ТІ 00032744-4030-2006;
Вино «Нектар черешні з коньяком» ТІ 00032744-3988-2006;
Вино «Нектар абрикоса з коньяком» ТІ 00032744-3989-2006;
Вино «Нектар персика з коньяком» ТІ 00032744-3992-2006.
«Слобожанське смородинове на коньяку»ТІ 00032744-4026-2006,
«Слобожанське горобинове на коньяку»ТІ 00032744-4027-2006
«Скарби Софії»ТІ 00011050-244-2008
«Дивосад» ТІ 00011050-245-2008
«Медове Сокиринське» ТІ 00011050-243-2008.
«Медова перлина» ТІ 00011050-281-2008»
«Черешневий медограй» ТІ 00011050-282-2008

Пакет технологічних інструкцій на виготовлення плодово- ягідних безалкогольних напої

Золота трава ТІ10-18.2817-88
Лісова серенада ТІ 10.18.2818-88
Мускатний золотистий ТІ 10.18.10-87
Черкаський ТІ10.18.2790-88
Червоне озеро ТІ17.18.2816-88
Таврійський ТІ10.17.30-89
Дніпровський ТІ10.17.15-87

Пакет технологічних розробок безалкогольних бальзамів

Ілля Муромець ТІ10.18.3058-89
Київ ТІ10.18.3057-89
Україна ТІ10.18.3059-89

Пюре для дитячого харчування

Пюре з гарбуза і агрусу ТІ 46.72.118-93
Пюре з гарбуза і чорної смородини ТІ 46.72.118-93
Пюре з буряка, моркви і агрусу ТІ 46.72.118-93

-удосконалено способи промислової переробки плодів та ягід та застосовано новітні режими і технології, що дозволяють та зберігають біологічно-цінні речовини ;

- вивчені особливості районованих і заново створених сортів, введено в асортимент такі культури як терен, шовковиця, калина, горобина, чорниця, журавлина та інші;

2.3. Масштаб проекту.

Реалізація даного інноваційного бізнес-проекту сприятиме розвитку плодопереробної галузі, виробництва якісних вітчизняних конкурентноспроможних безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин, продукції, збагаченої біологічно-активними речовинами, що сприятиме покращенню здоровя нації, будуть створені сотні нових робочих місць по заготівлі та переробці плодово-ягідної продукції, бюджет держави буде поповнюватись на 1млрд грн щорічно.

2.4. Спрямованість проекту.

Проект спрямований на підвищення ефективності та якості плодопереробної галузі, покращення якості плодово-ягідних напоїв, максимальне заміщення імпортної продукції сумнівної якості шляхом ефективного власного виробництва та розширення можливостей його експорту. Використання продукції, отриманої внаслідок реалізації проекту, дозволить підтримати національного виробника продукції агропромислового комплексу.

2.5. Ступінь новизни продукту.

Застосування новітньої технології виробництва безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин, розробленої провідними фахівцями ІС УААН, відповідає світовій тенденції переходу розвинутих країн на високопродуктивні види виробництва у відповідності до інноваційної і інтеграційної політики. Основна перевага даної технології перед аналогами полягає в комплексному підході до розв’язання економічних, біологічних, технічних та природоохоронних проблем.

2.6. Опис інноваційного продукту.

Неперевершені за біологічною та харчовою цінністю, простотою приготування, техніко-економічними показниками,безалкогольні фруктові напої та плодово-ягідні вина не лише тамують спрагу, надають бадьорості, підвищують імунітет і працездатність, але й лікують від багатьох хвороб. В їх складі багатий спектр рослинних ресурсів слов’янських держав: України, Білорусії, Росії. Все в них: і колір, і смак, і аромат - виключно на основі натуральних природних компонентів, а тривала стійкість досягається за рахунок фізичних методів, без консервантів і штучних домішок. Чарівні відтінки квітучих лугів, мускату, троянди і цитрона в ароматі, переплітаються з неповторною смаковою гамою прив’ялених сухофруктів, цілющих бальзамів, хвої, вершків, цитрусових плодів, ананасу, травневого меду й шоколаду. Безалкогольні бальзами призначені для харчування всіх верств населення, але особливо для дітей, осіб похилого віку і тих, що проживають у зоні радіаційного забруднення, зокрема бальзам «Ілля Муромець» включено до раціону харчування працівників ЧАЕС. Бальзами удостоєно 9 найвищих нагород міжнародних конкурсів, в т.ч. диплому і великої золотої медалі Міжнародної виставки-ярмарки (м. Пловдів, Болгарія);

2.8. Можлива область застосування інноваційного продукту.

Нові технології дозволяють виготовляти вітчизняні конкурентноспроможні безалкогольні фруктові напої та плодово-ягідні вина з підвищеним вмістом біологічних речовин з використанням виключно рослинної сировини культурних та дикорослих плодів та ягід, лікарських та пряно ароматичних трав.

2.9. Перспективи удосконалення продукту.

Удосконалення технологічних схем та рецептур виробництва плодово-ягідних безалкогольних напоїв та вин, модернізація промислового обладнання, що відповідає сучасним вимогам.

III. Оцінка ринків збуту. Конкуренція на ринку. Стратегія маркетингу.

3.1 Форма реалізації інноваційної продукції.

Реалізація інноваційного продукту передбачається на засадах розробки та опрацювання механізмів реалізації безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин через оптову та роздрібну торгівлю, а також під замовлення конкретним споживачам на договірних засадах.

3.2. Аналіз ринку інноваційної продукції.

Тенденції світового ринку плодово-ягідної продукції на 2008-2009 маркетинговий рік

В СОТ всі країни особливу увагу приділяють плодопереробній промисловості, в т. ч. плодово-ягідному виноробству. Англія, Німеччина, Франція, Китай, Японія, Фінляндія та інші виробляють плодово-ягідні вина, натуральні напої та соки, сидри, використовують практично весь спектр плодів і ягід. У ряді країн, таких як Франція, Фінляндія, США, Нова Зеландія існує законодавство, що визначає виробництво плодово-ягідних вин. Міцні вина в Німеччині виробляються загальним обсягом більше 1,0 млрд. евро. Плодово-ягідні вина в США яблучні, вишневі, ожинові, з чорниці, бузини та інші виробляються 200 виноробними підприємствами. У Австралії і Новій Зеландії плодово-ягідні вина виробляють 25 виноробних підприємств. 180 підприємств Європейського Союзу виробляють крім плодово-ягідних вин також і сидр. Різні види плодово-ягідних вин експортуються з Нідерландів, Данії, Польщі, Болгарії, Угорщини, Сербії і Ізраїлю. Австрія виробляє вина з суниці, червоної смородини, абрикосу, вишні і персика У країнах Прибалтики виробляють марочні плодово-ягідні вина чотирьохрічної та трирічної витримки. У Великобританії щорічні продажі плодово-ягідних вин і сидру складають близько 500,0-600,0 млн. фунтів стерлінгів. У Китаї плодово-ягідні вина були відомі вже за 7 тисячоліть до н.е., в великих об’ємах виробляються яблучні вина, мабуть тому, що 40% світового виробництва яблук зосереджено в Китаї.

В Україні цій галузі не приділяють уваги і вона поставлена на коліна. Замість 52,0 млн. дал в 80 роки минулого століття, тобто третини загального виробництва плодово-ягідних вин в колишньому СРСР (150,0 млн. дал), тільки бюджет держави поповнювався щорічно майже на 1,0 млрд. доларів США, зараз виробляється всього 2,0-3,0 млн. дал плодово-ягідних вин. Для порівняня, в сусідній Бєлорусі зараз виробляється 25,0 млн. дал. Завдяки значним прибуткам інтенсивно розвивається галузь садівництва. Садівництвом, як і плодово-ягідним виноробством займались всі 25 областей України. (На відміну від можливостей промислового виноградарства і виноробства в 5-6 областях України). Перероблялось близько 1,2 млн. т. плодів та ягід. В основних міністерствах та відомствах працювало 461 підприємство, потужністю 1062 тис. т.

Відомство Вид сировини Кількість
підприємств
Потужність заводів,
тис. т.
Головплодвинпром плодово-ягідна 53 105
Мінхарчопром плодово-ягідна 220 351
Укоопспілка плодово-ягідна 43 87
Мінсільгосп плодово-ягідна 97 119
Всього   413 662
Головплодвинпром плоди і виноград 42 389
Укоопспілка плоди і виноград 3 11
Всього   45 400
Всього по галузі   461 1062

А зараз працює десяток підприємсв, а при нових акцизах виробництво плодово-ягідних вин зовсім може зупинитися.

В практичному плані ми відстали і від Білорусі і від Росії та інших держав. А в науковому поки ще випереджаємо їх, і маємо можливості, щоб відновити плодово-ягідне виноробство на сучасному, конкурентно-спроможньому рівні згідно вимог СОТ.

Інститутом садівництва УААН розроблена «Концепція розвитку плодопереробної галузі, в т. ч. плодово-ягідного виноробства» і виробництва на тих же потужностях, і тими ж спеціалістами, на тих же заводах крім плодово-ягідних вин також і натуральної безалкогольної продукції (фруктові напої, фітобальзами, пюре для дитячого харчування). Таке поєднання підтверджено практичним закордонним і вітчизняним досвідом на Дніпропетровському експериментальному виноробному заводі, радгоспі заводі «Таврія» (Херсонська обл.), Масандра (Крим), колгосп «Рассвет» (Московського р-ну Дніпропетровської обл.), Київському шампанському заводі (м. Київ) та інших.

В період світової кризи та вступу України в СОТ, коли постає питання дотримуватись і в Україні географічних назв ми залишаємося без вітчизняних брендів. Всі 10 назв типових продуктів: портвейн, мадера, херес, кагор, кальвадос, малага, марсала, шампанське, коньяк та інші повинні бути замінені, залишається (безлика) товарна маса виноробної продукції. Особливо важливо відновлювати національні типові українські назви (бренди) виноробної продукції, які в основному виробляються з вітчизняної плодово-ягідної та рослинної місцевої сировини: вишнівки, слив′янки, калганівки, спотикачі, перцівки, запіканки, меди, алкогольні та безалкогольні козацькі бальзами, збитні, узвари, фруктові натуральні напої та інші. Особливим напрямком стоять українські питні безалкогольні і алькогольвмісні меди, які знали і цінували в усьому світі, необхідно поновлювати їх виробництво. Медоваріння в Київській Русі відомо з незапам'ятних часів, ще при розкопках скіфських курганів знаходили закупоренні амфори, наповнені солодким тягучим від часу медовим вином, до наших днів дійшли назви «Монастирський мед», «Гетьманський мед». Цілющі якості питного меду унікальні, він легко засвоюється, відновлює сили при фізичних навантаженнях, заспокоює, знімає болі при артритах, виводить токсини з організму. Питний мед налагоджує роботу печінки, сердцево-судиної системи, шлунково-кишкового тракту. Існують дані про використання їх в лікуванні алкоголізму. Поширюється виробництво медових вин в Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусії.

Найлегше намішати штучні наповнювачі, барвники, ароматизатори, консерванти з українською питною водою і отримувати надприбутки. Якби це була техніка, вона б зразу зупинилася, а людина ще деякий час бігає, але ми знаємо стан здоров'я населення України. І Росія і Білорусь, вже повністю відмовились від такої продукції, Україна також стає на такий шлях, хоча на жаль деякі виробники ще намагаються врятувати своє збанкрутіле виробництво випуском такої шкідливої для здоров'я населення продукції, замість розширення виробництва натуральних плодово-ягідних вин та напоїв.

Потрібно залишити податки на натуральну продукцію в межах існуючих і підняти в 5-10 разів для продукції з штучними добавками.

Повірте, що наша природа, українські ресурси дозволяють не лише забезпечити населення України натуральними якісними продуктами, але і отримувати 1 млрд. дол. США в бюджет, в т. ч. за рахунок імпорту такої продукції в Європу, Росію та інші країни СНД. Наприклад, лише дикорослих плодів і ягід в Україні щорічний врожай складає 1-1,5 млн. тон – це 35 різних видів, в т. ч. цілющих плодів і ягід (калина, терен, чорниця, журавлина, обліпиха, глід, шипшина та інші). З України в минулому році тільки в Волинській обл., було вивезено за кордон близько 20 тис. тон чорниці. А це сировина для найкращих сучасних лікарських препаратів, цілющих напоїв та вин. Так, американськими і німецькими вченими, які вивчали лікарські властивості «антиоксидантну активність» плодово-ягідних вин, була отримана послідовність з спадаючою антиоксидантною активністю: бузинове вино (40,1 мМоль\л Тролокс) > чорничне вино (23,4 мМоль\л Тролокс) > ожинове вино (12,1 мМоль\л Тролокс). Для порівняння антиоксидантна активність червоного виноградного вина складає (18 мМоль\л), тобто встановлено, що в кращих виноградних винах антиоксидантна активність у 1,5-2,5 рази менше ніж у плодових з бузини та чорниці. Що стосується органолептики, наприклад, дегустатори не могли розрізнити високої якості виноградне червоне вино і вино з чорниці виробництва в штаті Мен (Америка). І як повідомляє журнал Wine Enthusiast, інститут дослідження напоїв (м. Чикаго, штат Іллінойс) включив його в кращі сорок червоних вин світу в 2004 році. Кожна пляшка чорничного вина Bartlett Estate Winery обмежена у продажу і підписується виноробом. Вино витримується в бочці з нового французького дуба і коштує набагато дорожче елітних виноградних вин.

В свою чергу Інститутом садівництва УААН в з зв'язку з вступом в СОТ і впровадженням географічних назв розроблені і пропонуються десятки найсучасніших конкурентноспроможних вітчизняних національних технологій та рецептур, в т. ч із чорниці, терну, шовковиці, калини, горобини, журавлини, жимолості та інших зі своїми українськими брендами і географічними назвами: древлянські напої, Скіфський нектар, Ельга (Княгиня Ольга), Медова поляна, Софіївська тернівка, Уманське калинове, Уманське кизилове, Асканія, Барви кола, бальзами Київ, Ілля Муромець, Україна та інші.

Ми задіяли в технології більше 30 різних, в т. ч. малопоширених і дикорослих культур, практично весь спектр цілющих і лікарських пряно-ароматичних рослин України.

Для забезпечення випуску вітчизняної безалкогольної і алкогольної продукції лабораторією переробки Інституту садівництва УААН для плодопереробних підприємств розроблено сучасну нормативно-технічну документацію в 9 книгах.

3.3. Стратегія реалізації інноваційної продукції.

Стратегічним напрямом реалізації інноваційної продукції є пошук ринку збуту плодопереробної продукції на довгострокових контрактних умовах між виробниками з одного боку та споживачем з іншого боку.

3.4. Організація реклами.

Для широкого залучення потенційних покупців інноваційної продукції розроблено проект рекламно-інформаційної компанії, за якої передбачається участь у виставках, ярмарках, конференціях, а також публікації у спеціалізованих масових виданнях та через Інтернет. Підготовлено рекламні флайєри і буклети.

5. Сервіс і гарантії.

Гарантії закладаються взаємною згодою сторін на договірних засадах. Розробник проекту гарантує отримання партнером показників, передбачених інноваційним проектом.

IV. Організаційний план розробки проекту організації виробництва інноваційної продукції та забезпечення виробництва інноваційним продуктом

4.1. Стан виконання та план розробки проекту.

На момент бізнес-планування розробку проекту завершено на 100 %.

Згідно даного бізнес-плану проект передбачає витрати на освоєння та використання інноваційного продукту (технологій виробництва)

Джерелами фінансування є:

 • інвестийійні кошти;

 • авансування проекту замовником;

 • частка доходу від реалізації проекту.

4.2 Організація забезпечення виробництва інноваційним продуктом

Для забезпечення виробництва інноваційним продуктом в межах даного проекту необхідно провести наступні роботи по підготовці і передачі у виробництво інноваційного продукту (табл. 2):

Табл. 2

№ п/п Найменування робіт Необхідні обсяги
фінансування, тис. грн.
1 Передінвестиційні дослідження,
проектування, підготовчі роботи
345
2 Виробнича інфраструктура 2070
  Закупівля основного та допоміжного
технологічного обладнання
6325
  Будівельні роботи 1380
  Соціальна інфраструктура 1035
3 Підготовка кадрів 115
  Оборотні кошти 230
  Всього 11500

В межах даного проекту НДУ одержує сплату за використання інноваційного продукту у виробництві по трьом напрямам:

 • роялті за використання технології виробництва безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин;

 • плату за технологічний супровід (послуги), за консультування при виробництві напоїв та вин;

 • плату при реалізації наукомісткої продукції

 • Даний інноваційний продукт призначений для агропромислового комплексу.

Термін використання інноваційного продукту – 2010-2012 роки

Обсяг фінансування: 11500тис.грн

Термін окупності інноваційного продукту – 2,1 роки (2010-2012рр.).

Форма реалізації інноваційного продукту – контракт з виробником плодово-ягідної продукції на інноваційно-технологічне забезпечення ефективного виробництва з ліцензійним договором на право використання технологій і договором про науково-технічний супровід.

4.3. Організація виробництва інноваційнї продукції.

Перелік основних будівель та споруд


п/п

Найменування

Площа
забудівлі,
м2

Вартість, тис.грн.

будівельно-
монтажних
робіт

технологічного
обладнання

1

Головний корпус, в т.ч.:
 • купажний цех та
  відділення зберігання
  виноматеріалів та напоїв;
 • відділення обробки
  холодом;
 • відділення приготування
  ароматизованих вин;
 • цех розливу;
 • склад тари;
 • склад готової продукції;
 • склад допоміжних
  матеріалів;
 • виробнича лабораторія;
 • офісні приміщення;
 • побутові приміщення.

4800

500

1960

2

Цех переробки, в т.ч. бродильно-
відстойне відділення

2200

350

1600

3

Спиртосховище

360

100

965

4

Підсобний корпус

288

120

800

5

Інші споруди (інженерні)

482

310

1000


ВСЬОГО:

8130

1380

6325

Основне технологічне обладнання заводу


п/п

Найменування обладнання

Кількість,
шт.

1

Лінія переробки зерняткових культур

1

2

Лінія переробки кісточкових культур

1

3

Вертикальні ємкості для відстойно-бродильного відділення,
та для відділення обробки виноматеріалів, ємк.2000дал

20

4

Пастеризатор

1

5

Установка для обробки виноматеріалів холодом

1

6

Бентонітомішалка

1

7

Фільтри

3

9

Купажери ємк. 500 дал

3

10

Купажери ємк. 1000 дал

2

11

Реактор (варильний котел) ємк. 500 дал

1

12

Горизонтальні ємкості для цеху зберігання, ємк. 500 дал

20

13

Горизонтальні ємкості для напорного відділення, ємк. 500 дал

5

14

Лінія розливу

2

 

Спиртосховище:

 

15

Ємкості 500 дал

2

16

Мірники (20, 50, 100 дал)

3

Калькуляція собівартості 1 тис дал виноробної продукції

Найменування

Грн.

1. Сировина і матеріали

19214,25

2.Допоміжні матеріали

3200

3. Пара, вода, електроенергія

1531,25

4. Оплата праці основних виробничих працівників

55,45

5. Нарахування на оплату праці

21,25

6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

95,8

7. Витрати на утримання основних засобів

1941,5

8. Загальновиробничі витрати (цехові)

1303

Виробнича собівартість одиниці продукції

27362,8

Адміністративні, комерційні і позабюджетні витрати

273,6

Повна собівартість

27636,4

Калькуляція собівартості 1 тис дал фруктової безалкогольної продукції

Найменування

Грн.

1. Сировина і матеріали

8800

2.Допоміжні матеріали

2200

3. Пара, вода, електроенергія

1531,25

4. Оплата праці основних виробничих працівників

45,47

5. Нарахування на оплату праці

16,46

6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

230

7. Витрати на утримання основних засобів

4660

8. Загальновиробничі витрати (цехові)

874

Виробнича собівартість одиниці продукції

18357,2

Адміністративні, комерційні і позабюджетні витрати

183,57

Повна собівартість

18540,77

Розрахунок собівартості товарної продукції

Асортимент

Річний об’єм виробництва, тис.дал

Собівартість одиниці продукції, грн

Собівартість товарної про-дукції, тис.грн

Плодово-ягідні вина

600

27636,4

16581,8

Фруктові безалкогольні напої

250

18540,77

4635,2


V. Охорона прав інтелектуальної власності

5.1. Охорона прав інтелектуальної власності

Інноваційний продукт, як результат інтелектуального процесу в правовому відношенні є підвидом інтелектуальної власності, і тому правова охорона інноваційного продукту здійснюється нормами регулювання права на об’єкти інтелектуальної власності. Законодавчою базою є Закони України ("Про власність", "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс та інші акти законодавства України, що регулюють відносини права власності, в тому числі, інтелектуальної.

Технології виробництва фруктових напоїв та плодово-ягідних вин, розроблені лабораторією переробки ІС УААН, захищені патентами:

Безалкогольний напій «Фантазія» патент № 5430 від 03.06.91р
Нектар Приазовя «Сливовий» патент № 10396 від 30.10.98р
Вино яблучне столове «Золотисте» патент №26252 від 1999р
Вино яблучне столове «Серпанок» патент №10055 від 1998р
Вино плодово-ягідне десертне «Намисто квітів» патент №10138 від 1998р
Вино плодове десертне Литовченко «Християнське» патент № 62190 від 12.01.04р
Вино плодово-ягідне десертне «Софіївська тернівка» патент № 85352 від 2008р
Вино плодово-ягідне десертне « Уманське калинове» патент № 85030 від 2008р
та інші.

5.2. Сертифікація інноваційної продукції.

Технологічні інструкції на виробництво фруктових напоїв та плодово-ягідних вин розроблені лабораторією переробки ІС УААН, розроблені згідно діючим нормативним документам та стандартам України.

5.3. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Оцінка проводиться згідно «Методики оцінки вартості й бухгалтерського обліку прав на об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах УААН», розробленій Національним науковим центром «Інститутом аграрної економіки» УААН та «Інститутом обліку і фінансів FAAF».

До первісної вартості ОІВ включають усі документально підтверджені витрати, понесені на виготовлення даного ОІВ та витрати на державну реєстрацію в Укрпатенті.

VI. Фінансовий план

6.1. Фінансовий прогноз.

На основі зазначених розділів у фінансовому плані здійснюється прогнозування фінансових результатів

Прогноз фінансових результатів
(в тис. грн.)

№ з/п

Показники

Рік, тис грн

Усього

2010

2011

2012

1

Виручка від реалізації

166618

166618

1666

499854

1.1

Плодово-ягідні вина

149236

149236

149236

447708

1.2

Фруктові безалкогольні напої

17382

17382

17382

52146

2

Витрати на виробництво

102170

102170

102170

306510

3

Прибуток

(166618грн – 102170грн)

64448

64448

64448

193344

4

Рентабельність

64448х100102170

63,1%

63,1%

63,1%

63,1%

5

Плата за інноваційний продукт (річна)

275 34

275 34

275 34

82602

6

Прибуток виробника

36914

36914

36914

110742

6.2. Витрати на виробництво продукції, грн.

Калькуляція собівартості 1 тис дал виноробної продукції

Найменування

Грн.

1. Сировина і матеріали

19214,25

2.Допоміжні матеріали

3200

3. Пара, вода, електроенергія

1531,25

4. Оплата праці основних виробничих працівників

55,45

5. Нарахування на оплату праці

21,25

6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

95,8

7. Витрати на утримання основних засобів

1941,5

8. Загальновиробничі витрати (цехові)

1303

Виробнича собівартість одиниці продукції

27362,8

Адміністративні, комерційні і позабюджетні витрати

273,6

Повна собівартість

27636,4

Калькуляція собівартості 1 тис дал фруктової безалкогольної продукції

Найменування

Грн.

1. Сировина і матеріали

8800

2.Допоміжні матеріали

2200

3. Пара, вода, електроенергія

1531,25

4. Оплата праці основних виробничих працівників

45,47

5. Нарахування на оплату праці

16,46

6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

230

7. Витрати на утримання основних засобів

4660

8. Загальновиробничі витрати (цехові)

874

Виробнича собівартість одиниці продукції

18357,2

Адміністративні, комерційні і позабюджетні витрати

183,57

Повна собівартість

18540,77


7.1. Економічна ефективність проекту полягає в:

− зменшенні собівартості продукції;

− підвищенні конкурентоспроможності продукції.

Ефективність виробництва буде отримана за рахунок використання інноваційних технологій по випуску безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин.

Результативність дослідницької стадії проекту забезпечується високим кваліфікаційним рівнем розробників НТР.

Термін окупності проекту – 2,1 роки.

7.2. Соціальна ефективність проекту.

 • Соціальна ефективність проекту – в результаті використання інноваційних технологій по випуску безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин;

 • створюються нові робочі місця для 250 осіб;
 • створюються десятки тисяч робочих місць по вирощуванню, заготівлі ,переробці , розфасовці та реалізації продукції в агропромисловому комплексі .
 • реалізація інноваційного проекту передбачає випуск продукції оздоровчо-профілактичного призначення, що буде сприяти покращенню здоров’я різних верств населення України

VIII. Аналіз потенційних ризиків проекту

В розвитку плодопереробної галузі основними видами ризиків є:

- продаж фальсифікованих партій безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин;

- надмірне ввезення значних партій продукції іноземного походження;

В певній мірі до ризиків слід віднести нестабільність у розвитку плодопереробної галузі України, зниження прибутковості виробництва безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин.

Для швидкого переведення плодопереробної галузі на інтенсивний шлях розвитку необхідно

- зменшити вартість ліцензії на виробництво і оптову торгівлю плодово-ягідними винами з 500,0 тис. грн. до 10,0 тис. грн.

- акцизні збори на виробництво плодово-ягідних виключно на основі місцевої натуральної рослинної сировини вин встановити на рівні виноградних. Міцні плодово-ягідні вина 0,50 грн./л, а столові 0,25 грн./л.

- для плодово-ягідних вин і напоїв з використанням штучних наповнювачів, ароматизаторів, барвників, консервантів акцизи залишити на рівні пропонованих в змінах до Закону України №178 від 25.12.2008 (зараз 5,63 грн./л, а з 1.07.2009 – 7,06 грн./л).

IX. Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту

Безалкогольні фруктові напої та плодово-ягідні вина , які будуть виготовлятись по запропонованих технологіях не впливають на екологічну безпеку та не мають негативних екологічних наслідків.

Крім того, даний бізнес-план повністю відповідає вимогам законодавчих актів та нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на оточуюче середовище.

Х. Загальні висновки

Інноваційний бізнес-проект з виробництва безалкогольних фруктових напоїв та плодово-ягідних вин на основі технологій, розроблених в ІС УААН є перспективним і прибутковим, із строком окупності науково-інноваційних витрат 2,1 роки. Використання наукових досягнень ІС УААН стане основою успіху проекту.

Достовірність наведених відомостей підтверджую.

Керівник проекту П.В.Кондратенко

<< Назад