Новости

Українська академія аграрних наук

Оргкомітет ярмарки інноваційних

бізнес-проектів

ЗАЯВА

про розгляд інноваційного проекту

« Виробництво комплексу машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур»

Заявник проекту: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, ЄДРПОУ 00413297, тел. 8(044) 526-55-18, Факс: 526-65-49, р/р 35222005000188 в ГУДКУ у Київській обл. МФО 821018, ІПН 004132910136, № свідоцтва 13823699, адреса: 03027, м. Київ-27, Новосілки, вул. Садова, 23

Кваліфікаційні розділи, за якими заявляється проект:

 • Механізація рослинництва

Рівень готовності до реалізації проекту (%): 100%

Найменування інноваційної продукції: машини для вирощування садивного матеріалу плодових культур

Найменування інноваційного продукту: механізоване вирощування високоякісного садивного матеріалу плодових культур

Прошу провести експертизу і реєстрацію проекту як такого, що може бути кваліфікований для участі в ярмарку інноваційних бізнес-проектів АПК

Керівник організації-виконавця проекту

 ____________________ / Кондратенко П.В./

 «______»____________________


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА

Інноваційний проект

Виробництво комплексу машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур

2009

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Інституту садівництва УААН

академік УААН

_________________ П.В. Кондратенко

„_______” __________________ 2009 р.

Інноваційний проект

по виробництву комплексу машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур

 1. Характеристика – комплекс машин (машина для нарізання посадкових борозен, машина для весняного відкриття вегетативних підщеп, машина для підгортання вегетативних підщеп в маточнику, машина для відкриття кореневої системи вегетативних підщеп, фреза і культиватор для обробітку ґрунту в міжряддях розсадника, плуг для викопування саджанців), нові машини на рівні зарубіжних, конструкції машин патентоздатні.

 2. Загальнодержавне значення – збільшення виробництва високоякісного садивного матеріалу.

 3. Приоритетні напрями – механізоване виконання технологічних операцій з мінімальними витратами ручної праці.

 4. Загальна вартість проекту – 598 тис. грн.

 5. Економічний ефект – 110 тис. грн.

 6. Термін реалізації – 2010 – 2012 р.р.

 7. Термін окупності – 4 – 5 років.

 8. Ринок збуту – садівничі господарства України.

Зав. лабораторії наукових

розробок машин для садівництва,

кандидат технічних наук І.С. Привалов

Результати роботи розглянуті Вченою радою ІС УААН

Протокол № _______ від _______________ 2009 р.

ІНОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

1. Назва інноваційного проекту Виробництво комплексу машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур

2. Виконавець проекту Інститут садівництва УААН 03027, Київ – 27, Новосілки, вул.. Садова 23, 00413297

3. Характеристика інноваційної продукції Комплекс машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур, технічний рівень С (на рівні зарубіжних), конструкції машин патентноздатні, група новизни Д (нові розробки). Максимальна механізація трудомістких технологічних операцій в розсадництві.

4. Характеристика інноваційного продукту Протоколи приймальних випробувань: № 584 /(148-10/3), 2007 р., № 718-289-03-08, 2008 р., № 256/(212-10/3), 2006 р., № 197/(207-20/3), 2006 р., № 43/(211-10/3), 2006 р., № 3-65-94, 1994 р.
Патенти: № 930035782, 1996 р., № 81010, 2007 р., № 84225, 2008 р.

5. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності Своєчасне виконання трудомістких технологічних операцій з мінімальними витратами і одержання високоякісного садивного матеріалу.

6. Термін реалізації проекту:

початок 2010 р.

завершення 2012 р.

7. Термін окупності проекту (в роках) _______________________ 4 – 5 років

8. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту:

 • загальний обсяг виробництва (у вартісних і натуральних показниках), 280-300 га

 • експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках)

 • постачання за імпортом (вартість) 

9. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу Щорічне збільшення насаджень садивного матеріалу плодових культур і інтенсивних садів. Надання державної фінансової підтримки галузі садівництва з 1% збору на розвиток виноградарства і садівництва. Реалізація якісного садивного матеріалу в межах держави для закладання інтенсивних садів.

10. Фінансово-економічні показники:

10.1. Загальна вартість проекту 598 тис. грн.

у тому числі: (роки, витрати)

 • проведення наукових досліджень 2010 р. – 120 тис. грн.

 • дослідно-конструкторські роботи 2010 – 2011 р.р. – 164 тис. грн.

 • підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної та дослідно-промислової партії інноваційного проекту 314 тис. грн.

 • створення промислового виробництва

 • промислове виробництво 

 • інші

10.2. Джерела та умови фінансування проекту:

 • власні кошти

 • кредити банків та умови їх залучення

 • інші залучені кошти Державне фінансування виділене на розвиток галузі садівництва

10.3. Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту:

надійдуть до бюджету та не бюджетних фондів (тис. грн.)

11. Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної діяльності

Для проведення повного циклу розроблення і виготовлення дослідних зразків машин (проведення наукових досліджень, доопрацювання конструкторської документації, розроблення і виготовлення спецустаткування, виготовлення дослідних зразків машин і їх випробування у виробничих умовах) необхідно 2 наукових співробітники, 3 провідних інженери-конструктори, 3 провідних інженери і 1 технік.

12. Оцінка ефективності проекту:

 • Економічний ефект прогнозований річний економічний ефект 110 тис. грн.

 • Термін окупності проекту 4 – 5 років

 • Індекс прибутковості 15 – 20 %

 • Соціальний ефект:

 • кількість задіяних робочих місць 13 робочих

 • у т. ч. буде створено додатково 4 роб. місця

 • підвищення кваліфікації працівників

 • інше підвищення продуктивності праці в 3 – 5 разів

13. Інші види ефектів своєчасне і якісне виконання технологічних операцій, зниження прямих експлуатаційних витрат на 30 – 40 %

Директор Інституту

садівництва УААН П.В. Кондратенко

академік УААН

„   „ червня 2009 р.


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА

Бізнес – план

Виробництво комплексу машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур

2009

Додаток 1

до інноваційного проекту

Бізнес – план інноваційного проекту

І. Загальні відомості

1.1. Повна і коротка назва інноваційного проекту.

Розроблення і освоєння комплексу машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур.

1.2. Приоритетний напрямок

Подальший розвиток галузі садівництва в Україні.

1.3. Виконавець (ці) проекту

Інститут садівництва Української академії аграрних наук (ІС УААН).

Форма власності – державна. Код (ЄДРПОУ) 00413297.

Юридична адреса: 03027, м. Київ – 27, Новосілки, вул. Садова 23. Телефон (044)526-65-48, факс (044)526-65-49. Електронна адреса Е-mail: ih@relc.com.

Банківські реквізити: р/р 35222005000118, ГУДКУ у Київській обл., МФО 821018, ІПН 004132910136, № свідоцтва платника податку 13823699.

ІІ. Інноваційні характеристики проекту

2.1. Ключові слова

Комплекс машин, садивний матеріал, садівництво, розсадництво, механізація, технологічні операції, продуктивність, виробництво.

2.2. Реферат інноваційного проекту

Інноваційний проект та його складові на етапах виконання в (табл. 1)

Таблиця 1

Назва інноваційного проекту і його складові

Тип (модель)

1

2

Комплекс машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур (включає сім машин)

Складові проекту:

технічні завдання

робочі креслення та схеми

виготовлення дослідних зразків машин

технічні описи та інструкція по експлуатації машин

МНБ-2; ВВП-1; РВМ-1; ПВМ-1; ФР-1; КР-1; ВПН-1

 

ТЗ

КД

 

ТО

1

2

протоколи випробувань

акти впровадження машин у виробництво

ПВ

Акт

Розвиток сучасного промислового садівництва в Україні вимагає прискореного нарощування виробництва високоякісного садивного матеріалу. Однак через відсутність спеціальних машин для вирощування садивного матеріалу більшість технологічних операцій виконується вручну з порушенням агротехнічних строків, що негативно впливає на якість садивного матеріалу і збільшення витрат на його вирощування.

Загальна трудомісткість вирощування плодових саджанців складає близько 4 тис. люд.год/га при існуючому рівні механізації 8 – 10 %.

Використання чи переобладнання для догляду за рослинами у плодових маточниках і розсадниках машин, які застосовуються в інших галузях, не дає позитивних результатів.

Враховуючі завдання, що визначенні в Галузевій програмі розвитку садівництва України на період до 2025 року, затвердженої Міністерством аграрної політики України, та Українською академією аграрних наук, перспектива розроблення, виготовлення та впровадження у виробництво машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур є актуальною і приоритетною справою загальнодержавного характеру.

З метою покращення стану з виробництва садивного матеріалу, в Інституті садівництва УААН ведуться дослідження, спрямовані на розроблення сучасних технологій і засобів механізації найбільш трудомістких технологічних операцій.

За останні роки в інституті розроблено, виготовлено і проведено спеціалістами Південноукраїнської філії Українського науково-дослідного інституту прогнозування і випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва (УкрНДІПВТ) ім. Л. Погорілого випробування семи машин для вирощування садивного матеріалу. За результатами випробувань всі машини рекомендовані до виробництва.Основні технічні параметри машин в (табл. 2)

Таблиця 2

Показники

Значення показників

Продуктивність за годину основного часу, га

Ширина захвату, ряд, міжряддя

Швидкість робочого руху, км/год

Обслуговуючий персонал, чоловік

Агрегатування з тракторами, клас

0,25 – 1

1

3 – 5

1

0,6; 0,9; 1,4; 3,0

Всі розробленні в лабораторії машини проходять лабораторно-польові, виробничі і приймальні випробування. За результатами випробувань проводять доопрацювання машин і впровадження у виробництво на замовлення господарств. Всі розробленні машини виготовляють з вітчизняних матеріалів та комплектуючих вартість яких в 2 – 5 разів нижча ніж імпортних, тому виготовляти вітчизняні машини вигідно як для виробників машин так і для господарств.

Фінансово-економічні показники:

 • загальна вартість проекту 598 тис. грн.

 • у тому числі:

 • проведення наукових досліджень 120 тис. грн.

 • дослідно-конструкторські роботи 160 тис. грн.

 • підготовка дослідного виробництва, випуск і випробування дослідної партії машин 314 тис. грн.

Фінансування проекту буде здійснюватись за рахунок 1 % збору виділеного державою на розвиток виноградарства і садівництва. Буде виготовлено дослідні зразки машин для проведення широкої виробничої перевірки.

Осяг виробництва комплексу машин становить 50 – 60 шт на рік

Стислий перелік робіт при створенні інноваційного проекту в (табл. 3)

Таблиця 3


п/п

Найменування робіт

Необхідний обсяг
фінансування,
тис. грн.

1

2

3

1.

Дослідження та обґрунтування науково-технічних, технічних і організаційних аспектів проекту

120,0

2.

Дослідно-конструкторські роботи

160,0

3.

Розмноження і передача конструкторської документації на підприємство

5,7

4.

Розроблення технічного опису і інструкції по експлуатації

8,3

5.

Підготовка виробництва, розроблення та виготовлення спецустаткування

75,0

6.

Придбання матеріалів та комплектуючих

65,0

7.

Виготовлення вузлів та деталей машин

49,0

8.

Зборочні та пусконалагоджувальні роботи

43,0

9.

Проведення випробувань машин у виробничих умовах

32,0

10.

Проведення аналізу роботи машин і корегування конструкторської документації

25,0

11.

Розроблення рекомендацій по використанню машині проведення авторського нагляду за впровадженням у виробництво

15,0

Комплекси машин будуть застосовувати в садівничих господарствах України.

Термін виконання проекту 2010 – 2012 р.р.

Вартість виконання робіт становитиме 598 тис. грн.

Термін окупності проекту 4 – 5 років

У проекті буде задіяно 13 робочих місць

2.3. Масштаб проекту

Галузь до якої відноситься проект – садівництво. Розроблення і впровадження проекту забезпечить збільшення в 1,5-2 рази вирощування високоякісного садивного матеріалу, що дасть змогу збільшити закладання інтенсивних садів в садівничих господарствах різних форм власності.

2.4. Спрямованість проекту

Проект спрямовано на розроблення і впровадження комплексу спеціальних машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур. Впровадження комплексів машин у виробництво забезпечить підвищення продуктивності праці в 4 – 5 разів, знизити прямі витрати на 25 – 30 % і підвищити рівень механізації в розсадництві до 15 – 22 %. Розроблений і впроваджений у виробництво проект значно зменшить або і призупинить закупівлю дорогих імпортних машин для вирощування садивного матеріалу і буде сприяти підтримці національного виробника техніки, що дозволить створити нові робочі місця.

2.5. Ступінь новизни

Комплекс машин який включає сім машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур не має аналогів в Україні. Науково-технічні і технологічні параметри машин на рівні зарубіжних. Ступінь новизни машин по групі Д (нова машина). На чотири машини отримано авторські свідоцтва і патенти на винахід.

2.6. Опис інноваційного проекту

Комплекс машин призначений для вирощування садивного матеріалу плодових культур в маточниках і розсадниках і може використовуватися в усіх зонах України.

Технічні параметри машин

Машина для нарізання посадкових борозен МНБ-2.

Призначена для нарізання борозен при садінні підщеп

Продуктивність за годину основного часу, га 0,5 – 0,6

Кількість одночасно нарізаних борозен, шт 1 – 2

Ширина міжрядь, м 0,45 – 2,2

Ширина і глибина борозни, м 0,11/0,3

Кількість обслуговуючого персоналу 1 тракторист і 10 - 15 робочих-садильників

Маса, кг 430

Агрегатується з тракторами класу 1,4 в начіпному варіанті

Робочі органи фрезерного типу виконанні у вигляді двох обертаючих дисків з Г подібними ножами. Перевага робочого органу в порівнянні з робочим органом у вигляді пасивного сошника, що використовується у вітчизняних і закордонних машинах, у тому що фрезерний робочий орган забезпечує кришіння ґрунту на фракції, що сприяє кращому приживленню і росту підщеп.

Машина для весняного відкриття вегетативних підщеп ВВП-1

Призначена для розкриття кореневих головок маточних рослин клонових підщеп.

Продуктивність за годину основного часу, га 0,4 – 0,5

Ширина захвату, ряд 1

Кількість обслуговуючого персоналу 1 тракторист

Маса, кг 160

Агрегатується з тракторами класу 0,6 – 1,4 у начіпному варіанті

Робочі органи виконанні у вигляді трьохгранного розокучувача, який встановлено в передній частині машини. За його допомогою знімається верхній шар ґрунту покривного валка. За розокучувачем під гострим кутом до напрямку руху встановлено барабан з горизонтальною віссю обертання, на твірній якого по гвинтовій лінії встановлені еластичні щітки, які остаточно розкривають кореневі головки маточних рослин.

Перевага робочого органу в порівнянні з робочими органами пасивного типу або еластичних щіток з вертикальним валом обертання полягає в тому, що робочий орган у вигляді барабана з еластичними щітками якісно і без пошкоджень рослин знімає ґрунт над головками рослин і формує його при цьому у валок з боку рядка, створюючи сприятливі умови для виконання наступної операції по підгортанню маточних рослин ґрунтом.

Машина для підгортання вегетативних підщеп ПВМ-1

Машина призначена для підгортання вегетативних підщеп ґрунтом.

Продуктивність за годину основного часу, га 0,8 – 1,0

Ширина міжрядь, м 1,3 – 1,7

Робоча швидкість, км/год 5 - 6

Ширина захвату, ряд 1

Максимальна висота покривного валка, см 30

Кількість обслуговуючого персоналу 1 тракторист

Маса, кг 240

Агрегатується з тракторами класу 0,6 – 1,4 у начіпному варіанті

Робочі органи виконанні у вигляді двох сферичних дисків, які встановлені на стійках під гострими кутами в горизонтальній і вертикальній площинах.

Переваги такого робочого органу над робочим органом у вигляді пасивних пластин встановлених під кутом до напрямку руху в тому, що робочий орган у вигляді дисків якісно нагортає валок ґрунту на основу рослин, а також за рахунок перекочування диску має незначний тяговий опір, що дозволяє застосовувати трактор малої потужності.

Машина для відкриття кореневої системи вегетативних підщеп РВМ-1

Призначена для розкриття кореневої системи вегетативних підщеп перед відокремленням відсадків.

Продуктивність за годину основного часу, га 0,25 – 0,3

Кількість рядків, що обробляється за один прохід, шт 1

Робоча швидкість, км/год 2,5 – 3

Кількість обслуговуючого персоналу 1 тракторист

Маса, кг 510

Агрегатується з тракторами класу 1,4 у начіпному варіанті

Робочими органами є два сферичних диски, що встановлені в передній частині машини, які відгортають ґрунт від рядка рослин. Позаду на вертикальних осях обертання встановлені еластичні щітки, які остаточно розкривають кореневу систему вегетативних підщеп. Переваги таких робочих органів заключаються в тому, що вони якісно і без пошкодження розкривають кореневу систему рослин.

Фреза для обробітку ґрунту в розсадниках ФР-1

Призначена для обробітку ґрунту і знищення бур’янів в міжряддях розсадника.

Продуктивність за годину основного часу, га 0,25 – 0,3

Робоча швидкість, км/год 3 – 4

Ширина захвату, м 0,9

Глибина обробітку ґрунту, см до 10

Кількість обслуговуючого персоналу 1 тракторист

Маса, кг 95

Агрегатується з тракторами класу 0,2 – 0,4 у начіпному варіанті

Робочі органи виконанні у вигляді ножів Г – подібної форми і встановлені по гвинтовій лінії на барабані з горизонтальною віссю обертання.

Культиватор розсадників КР-1

Призначений для розпушування ґрунту і знищення бур’янів в міжряддях плодового розсадника.

Продуктивність за годину основного часу, га 0,5 – 0,6

Ширина захвату, м 0,9

Робоча швидкість, км/год до 5

Глибина обробітку ґрунту, см до 10

Кількість обслуговуючого персоналу 1 тракторист

Маса, кг 50

Агрегатується з тракторами класу 0,2 – 0,4 у начіпному варіанті

Робочими органами є стрілчасті лапи встановлені в два ряди.

Плуг для викопування саджанців ВПН-1

Призначений для викопування одно – і дворічних саджанців плодових культур з руйнуванням підкопувального шару ґрунту.

Продуктивність за годину основного часу, га 0,3 – 0,4

Робоча швидкість, км/год до 5

Ширина захвату, ряд 1

Глибина викопування, см до 40

Кількість обслуговуючого персоналу, чоловік:

тракторист 1
вибиральники саджанців 10 – 15

Маса, кг 590

Агрегатується з тракторами класу 3 у начіпному варіанті

Робочими органами є викопувальна скоба напівколового поперечного перерізу, позаду якої встановлена двоплеча опукла коливальна решітка. Перевага такого плуга в тому, що підрізаний шар ґрунту разом із саджанцями надходить на опуклу поверхню коливальної решітки, де під дією інерційних сил руйнується і відділяється від кореневої системи саджанців, що запобігає відриву тонких коренів.

2.7. Можлива область застосування інноваційного проекту, наявність запитів споживачів

Комплекс машин буде застосовуватись в галузі садівництва для вирощування садивного матеріалу плодових культур, а також може застосовуватись в лісовому господарстві. Конкретними споживачами є господарства різних форм власності, що вирощують садивний матеріал. Машини замінять імпортну техніку і є можливість їх експорту.

2.8. Перспективи удосконалення продукту

В процесі експлуатування машин будуть проводитись спостереження за якістю виконання технологічних операцій, роботою основних робочих органів, експлуатаційними показниками. За результатами спостережень будуть проводитись удосконалення технологічних і конструкційних параметрів машин і робочих органів. Для доопрацювання конструкторської документації та виготовлення удосконалених машин будуть залучені підприємства з відповідно виробничими потужностями та наявністю конструкторських підрозділів.

Виготовлювач організовує випуск машин з вітчизняних матеріалів і комплектуючих та забезпечує гарантійне обслуговування.

ІІІ. Оцінка ринків збуту . Конкуренція ринку. Стратегія маркетингу.

3.1. Форма реалізації інноваційного проекту

Розроблення, виготовлення і реалізація інноваційного проекту буде виконуватися згідно договору про створення (передачу) науково-технічної продукції (НТП)

Наукові, технічні, економічні й інноваційні вимоги до НТП, що є предметом договору будуть визначенні замовленням-завданням.

Приймання і оцінка виконання НТП будуть здійснюватися згідно з вимогами замовлення-завдання та календарного плану на проведення робіт.

Оплата за виконанні роботи здійснюється поетапно згідно з актом здачі-приймання та протоколом про договірну ціну.

Всі права на використання створених об’єктів інтелектуальної власності належать їх авторам або замовнику відповідно до укладених між ними договорів.

3.2. Аналіз ринку інноваційного продукту

За тематикою проекту проводились патентний пошук, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Патентний пошук проводився співробітниками інституту та лабораторії. Глибина пошуку 15 – 20 років по державах з розвинутим садівництвом. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи виконувались співробітниками лабораторії наукової розробок машин для садівництва. Результати роботи розглянуті і затвердженні Вченою радою ІС УААН.

На сьогодні в Україні садивний матеріал плодових культур вирощують 63 спеціалізовані господарства на площі 320 га. Ними вирощується 6624 тис. шт. саджанців плодових культур. Проте, цього недостатньо для розширення та планомірного відтворення садів. Тому, для закладання нових насаджень у сільськогосподарських підприємствах на площі близько 10 тис. га щорічно до 2025 року необхідно збільшувати виробництво саджанців в 1,4 рази.

Для виробництва садивного матеріалу в Україні відсутня технічна база. Через відсутність спеціальних машин майже всі технологічні операції виконуються вручну або неефективними пристосованими знаряддями. Тому розроблення і виготовлення машин є одним з найважливіших факторів у збільшені садивного матеріалу і подальшому розвитку садівництва.

Потенційними покупцями машин є спеціалізовані господарства по вирощуванню садивного матеріалу плодових культур.

Прогнозована потреба в машинах становить:

В 2010 р. – 60 машин, 2011 р. – 70 машин, 2012 р. – 80 машин, в 2025 р. – 120 машин.

В Україні розробленням і виготовленням машин займається в основному Інститут садівництва, тому потенційні конкуренти відсутні. Що стосується імпортних машин то з-за їх великої вартості, господарства з низькою платоспроможністю, майже не купують.

Тому, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 11.03.2009 р. № 264 „Про розширення внутрішнього ринку продукції вітчизняних підприємств машинобудування для агропромислового комплексу” постановляє:

Установити, що кошти, які виділяються сільськогосподарським товаровиробником з Державного бюджету України на 2009 рік за всіма бюджетними програмами для закупівлі сільськогосподарської техніки, використовуються ними на придбання зазначеної техніки лише вітчизняного виробництва.

3.3. Стратегія реалізації інноваційного продукту.

Ціна комплексу машин розрахована калькуляцією кошторисної вартості і буде узгоджена протоколом договірної ціни (табл.. 4).

Таблиця 4

Найменування
підприємства

Назва продукту

Ціна з ПДВ

тис. грн.

тис. дол.

Інститут садівництва УААН.

Підприємство-виконавець

Комплекс машин для вирощування
садивного матеріалу плодових культур

120

-

В процесі виконання робіт можуть бути зміни в ціні із-за слідуючих обставин:

 • підвищення заробітної плати;

 • підвищення цін на матеріали та комплектуючі;

 • інфляція.

При необхідності зміни калькуляції будуть проведенні розрахунки, оформлені протоколи і додані до договору.

Реалізація продукції буде проводитися без посередників.

3.4. Організація реклами

Рекламні заходи для просування на ринок запропонованого продукту (табл. 6).

Таблиця 5

Види реклами

Частка %

Друкована реклама (буклети, каталоги, проспекти)

Реклама в „Internet”

Виступи по радіо

Виступи по телебаченню

Демонстрування на виставках

Виступи і показ на семінарах

Інформаційні листи

Виступ на конференціях

Статті в журналах і тематичних збірниках

22

15

3

3

10

10

5

12

20

3.5. Сервіс і гарантії

Сервісне обслуговування і забезпечення запасними частинами буде проводитись заводом-виготовлювачем машин.

Гарантійний строк – 12 місяців після введення машин в експлуатацію

ІV Організаційний план розробки проекту та організації виробництва інноваційного продукту

4.1. Стан виконання робіт за проектом до моменту його затвердження

 • досліджені та обґрунтовані наукові аспекти 70 %

 • досліджені та обґрунтовані технічні аспекти 65 %

 • проведено теоретичні та експериментальні дослідження 75 %

 • розроблено технологію, ескізний і технічний проект 60 %

 • розроблено робочу документацію 60 %

 • проведено підготовку та освоєння виробництва 30 %

 • наявні необхідні права на інтелектуальну власність, know – how 20 %

 • наявні дозволи економічного контролю 100 %

 • проведені соціальні дослідження 25 %

 • досліджено та обґрунтовано екологічні аспекти проекту 100 %

 • проведено маркетингові дослідження 65 %

 • наявність матеріально-технічної бази 65 %

 • наявність промислових потужностей 60 %

 • наявність необхідного персоналу 65 %

 • визначене та узгоджене фінансування проекту -

 • визначене та узгоджене місце виконання проекту 50 %

4.2. Календарний план виконання робіт за проектом (табл. 6)

Таблиця 6


п/п

Найменування робіт, технологій та
придбання технологічного обладнання

Виконавець

Термін

Витрати,
тис. грн.

1

2

3

4

5

1

Дослідження та обґрунтування науково-технологічних, технічних і організаційних аспектів проекту

ІС УААН

І – ІV кв.
2010 р.

120

2

Проведення дослідно-конструкторських робіт по доопрацюванню технологічних, конструкційних схем машин та робочих органів і розробленню конструкторської документації

ІС УААН,
підприємство

І – ІV кв.
2010 р.

160

3

Розмноження і передача конструкторської документації на підприємство

ІС УААН

ІV кв.
2010 р.

5,7

4

Розроблення технічного опису і інструкції по експлуатації

ІС УААН

І кв.

2011 р.

8,3

1

2

3

4

5

5

Підготовка виробництва, розроблення технологічних карт на виготовлення машин, придбання, розроблення та виготовлення спецустаткування

Підприємство

І – ІІ кв.
2011 р.

75,0

6

Придбання матеріалів та комплектуючих

ІС УААН,
підприємство

ІІІ кв.
2011 р.

65,0

7

Виготовлення деталей та вузлів машин

Підприємство

ІV кв.
2011 р.,

І – ІІ кв.
2012 р.

92,0

8

Проведення монтажно-збиральних та пусконалагоджувальних робіт

ІС УААН,
підприємство

9

Проведення випробувань машини у виробничих умовах

ІС УААН,
підприємство

І – ІV кв.
2012 р.

32,0

10

Проведення аналізу результатів випробувань і корегування конструкторської документації

ІС УААН

ІІ – ІV кв.
2012 р.

25,0

11

Розроблення рекомендацій по використанню машин і проведення авторського нагляду за впровадженням у виробництво

ІС УААН

ІV кв.
2012 р.

15,0

4.3. Організація виробництва інноваційного проекту

Перелік основних технологічних процесів виготовлення інноваційного проекту включає:

 • теоретичні дослідження по обгрунтуванню науково-технологічних, технічних, організаційних та економічних аспектів проекту;

 • проведення дослідно-конструкторських робіт по доопрацюванню конструкторської документації;

 • підготовку виробництва до виготовлення машин, розроблення, виготовлення і придбання спец устаткування;

 • виготовлення машин;

 • проведення випробування машин;

 • розроблення рекомендацій по використанню машин і впровадженню їх у виробництво.

Будуть проведенні теоретичні дослідження і обґрунтовані технологічні, технічні, організаційні, соціальні та маркетингові аспекти проекту, визначене та узгоджене фінансування.

Будуть проведенні дослідно-конструкторські роботи по доопрацюванню конструкторської і нормативної документації, узгодженню з заводами постачання матеріалів і комплектуючих виробів.

Буде розроблено технологічні карти на виготовлення деталей, вузлів і машин, визначено номенклатуру виготовлення і придбання спецустаткування, розроблено креслення на нестандартне обладнання і його виготовлення.

Згідно конструкторської документації буде виготовлено комплекс машин, до якого включено сім машин.

По мірі виготовлення машин буде проведено лабораторно-заводські та в оптимальні агротехнічні строки лабораторно-польові і виробничі випробування. За результатами випробувань буде доопрацьовано конструкторська документація.

Перспективний план капіталовкладень (табл. 7)

Таблиця 7

Показники Всього,
тис. грн.
Роки
2010 2011 2012

Обсяги капіталовкладень на придбання матеріалів, устаткування

100,0

-

100,0

-

Обсяги капіталовкладень на розроблення, виготовлення

498,0

285,7

80,3

132,0

Разом капіталовкладень

598,0

285,7

180,3

132,0

Розрахунки проведенні на виконання комплексу машин. Планова дослідна партія машин складатиме кількість одиниць в залежності від фінансування.

Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі (табл. 8)

Таблиця 8


п/п
Найме-
нуван-
ня ка-
тегорій
Рік
2010 2011 2012 Всього
По-
тре-
ба чо-
ло-
вік
Сере-
дня
заро-
бітна
плата,
грн.
Витрати
на
заро-
бітну
плату,
грн.
Нара-
хування
на
заро-
бітну
плату,
грн.
По-
тре-
ба
Сере-
дня заро-
бітна
плата,
грн.
Витрати
на
заро-
бітну
плату,
грн.
Нара-хування на
заро-
бітну
плату,
грн.
По-
тре-
ба
Сере-
дня заро-
бітна
плата,
грн.
Витрати
на заро-
бітну
плату,
грн.
Нара-
хування
на
заро-
бітну
плату,
грн.
Витрати
на
заро-
бітну
плату,
грн.
Нара-
хування
на
заро-
бітну
плату,
грн.

1

Робіт-
ники
основ-
ного
вироб-
ництва

 

2200

   

3

2500

37500

13650

3

2600

54600

19874

92100

33524

2

Робіт-
ники
допо-
міжного
вироб-
ництва

 

1300

           

1

1400

7000

2548

7000

2548

3

Спеці-
алісти
і служ-
бовці

6

2520

181440

66044

2

2250

31500

11466

2

2000

10000

3640

222940

81150

4

Разом

6

 

181440

66044

5

 

69000

25116

6

 

71600

26062

322040

117222

При виробництві інноваційного продукту постачання сировини, матеріалів та комплектуючих проводиться зі спеціалізованих баз та підприємств (табл. 9).

Таблиця 9

Назва організації

Назва матеріалів, комплектуючих, сировини

Фінансові умови кооперації

Спеціалізовані бази,
підприємства,
організації

Металопрокат, підшипники, ланцюги, редуктори,
кардани, сферичні диски, синтетичний ворс, метизи,
електроди, кисень, паливно-мастильні матеріали,
фарба, розчинник та інше

По перерахуванню коштів
згідно договорів і рахунків

Обладнання та устаткування на виріб буде використовуватись тільки вітчизняного виробництва (табл. 10).

Таблиця 10

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Вартість, тис. грн.

1

Настільно-свердлильний станок

шт

1

4,6

2

Відрізний станок

шт

1

2,4

3

Кутошліфувальна машина

шт

1

0,9

4

Ручна дрель

шт

1

0,6

5

Муфельна піч для загартування

шт

1

7,5

Всього: 16,0

V Охорона прав інтелектуальної власності

5.1. Охорона прав інтелектуальної власності

Результати науково-технічних досліджень по виробництву комплексу машин для вирощування садивного матеріалу опубліковані в фахових журналах, збірниках, бюлетенях, буклетах. Машини демонструються на всеукраїнських семінарах і нарадах.

Всі машини пройшли приймальні випробування за участю спеціалістів Південноукраїнської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і рекомендовані до виробництва. Одиничні зразки машин на замовлення господарств впровадженні у виробництво.

На машини отримані патенти:

Патент № 10844 України „Робочий орган для викопування саджанців” від 25.12.1996 р.

Патент № 81010 України „Машина для розкриття кореневої системи маточних рослин клонових підщеп” від 26.11.2007 р.

Патент № 84225 України „машина для весняного відкриття маточних рослин клонових підщеп” від 25.09.2008 р.

Патентовласником патентів є Інститут садівництва УААН.

Після налагодження виробництва машин необхідно сертифікувати їх на відповідність.

VI Фінансовий план

6.1. Фінансовий план проекту

На основі аналізу ринків збуту, маркетингової діяльності та виробничої діяльності підприємства, дослідна партія складатиме кількість комплексів в залежності від фінансування.

Прогнозування фінансових результатів розраховано на один комплекс машин (табл. 11).

Таблиця 11

№ з/п

Показники

Рік

2010 – 2012
тис. грн.

1

Виручка від реалізації

657,8

1.1

Обсяг реалізації у натуральному виразі

1 комплекс

1.2

Ціна одного продукту (комплекс)

657,0

2

Витрати на виробництво реалізованого продукту

598,0

3

Результат від реалізації

59,8

4

Результат від іншої реалізації

-

5

Доходи та витрати від позареалізаційних операцій

-

6

Валовий прибуток

59,8

7

Платежі в банк від прибутку

14,9

8

Чистий прибуток (рядок 6 – рядок 7)

44,9

Потреба в інвестиціях і формування джерел фінансування (табл. 12)

Таблиця 12


з/п

Потреба в
інвестиціях,
тис. грн.

Рік

Усього


з/п

Джерела
фінансування

Рік

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1

Основний катітал

-

-

-

-

1

Акціонерний
капітал

-

-

-

1.1

Будинки, споруди
виробничого
призначення

-

-

-

-

2

Залучений
капітал

-

-

-

1.2

Робочі машини
та обладнання

-

16,0

-

16,0

2.1

Довгострокові
кредити

-

-

-

1.3

Транспортні засоби

-

-

-

-

2.2

Довгострокові
позики

-

-

-

1.4

інші

-

-

-

-

2.3

Короткострокові
кредити

-

-

-

2

Оборотний капітал

285,7

162,3

134,0

582,0

2.4

Короткострокові
позики

-

-

-

2.1

Запаси і витрати

-

82,0

-

82,0

3

Інші джерела
фінансування

-

-

-

2.2

Кошти

285,7

80,3

134,0

500,0

4

Державне
фінансування

285,7

178,3

134

3

Разом потреба
в інвестиціях

285,7

178,3

134,0

598,0

5

Разом джерела
фінансування

285,7

178,3

134

Необхідні фінансові кошти і їхнє призначення у вигляді кошторису витрат (табл. 13).

Таблиця 13

Найменування статей

Усього за планом,
тис. грн.

Роки

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

Прямі витрати,

У тому числі:

Сировина, матеріали, комплектуючі

84,0

-

84,0

-

Спецобладнання

16,0

-

16,0

-

Заробітна плата

322,0

181,4

69,0

71,6

Відрахування на соціальні заходи

117,2

66,0

25,2

26,0

Оплата робіт сторонніх організацій

-

-

-

-

Загально-виробничі витрати, витрати на службове відрядження

3,6

1,3

0,9

1,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

12.0

3,4

4,9

3,7

1

2

3

4

5

Витрати на зв’язок

1,3

0,4

0,6

0,3

Накладні витрати, у тому числі:

41,9

11,7

19,5

10,7

Заробітна плата

30,7

8,6

14,3

7,8

Відрахування на соціальні заходи

11,2

3,1

5,2

2,9

Всього кошторисна вартість

598,0

264,2

220,1

113,7

Кошторис витрат і калькуляція собівартості (табл. 14).

Таблиця 14

№ з/п

Найменування показників

2010 – 2012 р.р., тис.грн.

1

Обсяг реалізації, усього

657,8

2

Собівартість, усього, у тому числі:

598

2.1

Сировина

-

2.2

Матеріали

19

2.3

Покупні та комплектуючі вироби

81

2.4

Паливо

0,6

2.5

Електрична та теплова енергія

12

2.6

Фонд заробітної плати робітників

99,1

2.7

Фонд заробітної плати спеціалістів і службовців

222,9

2.8

Нарахування на фонд заробітної плати

117,2

2.9

Амортизація основних виробничих фондів

-

2.10

Витрати на навчання

-

2.11

Податок з власних транспортних засобів

-

2.12

Інші витрати

46,2

3.

Позареалізаційні операції (сальдо)

-

3.1

Доходи від цінних паперів

-

3.2

Доходи від оренди

-

3.3

Податок на землю

-

3.4

Податок на рекламу

-

3.5

Інші доходи або витрати

-

4.

Валовий прибуток

59,8

5.

Податки і платежі з прибутку

14,9

5.1

Податок на прибуток

14,9

5.2

Інші податки

-

6.

Чистий прибуток

44,9

7.

Сума зборів, які будуть отримані бюджетом та
позабюджетними фондами під час реалізації

-

VII Ефективність проекту

7.1 Економічна ефективність проекту

Розрахунки економічної ефективності проведені у відповідності з вимогами ГОСТ 23728-88.

Техніка сільськогосподарська. „Методи економічної оцінки”.

База для порівняння – виконання технологічних операцій за допомогою пристосованих механізмів та вручну.

Річний економічний ефект підраховується за формулою:

Ер = В (Пδ – ПH), грн.

де: Пδ, ПH – приведені витрати на одиницю виробітку;

В – річний виробіток.

Приведені витрати на одиницю виробітку:

Пн = Н + КЕ,

де: Н – прямі експлуатаційні затрати на одиницю виробітку;

К – капіталовкладення на одиницю виробітку;

Е – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень.

Прямі експлуатаційні затрати на одиницю виробітку:

Н = З + Г + Р + А + Ф,

де: З – затрати на оплату праці обслуговуючого персоналу;

Г – затрати на паливно-мастильні матеріали;

Р – затрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти;

А – затрати на реновацію;

Ф – інші прямі затрати.

Степінь зниження витрат, %

С = Зδ – Зн/Зδ 100,

де: Зδ, Зн річні витрати.

Попередні розрахунки, які проведені за цією методикою показали, що річний економічний ефект складає 110 тис. грн.

Термін окупності проекту 4 – 5 років.

7.2 Соціальна ефективність проекту

Для виконання проекту буде задіяно 13 робочих місць, у тому числі 4 знову створених.

Впровадження проекту у виробництво забезпечить підвищення продуктивності праці в 3-5 разів, зменшення тяжкої ручної праці, підвищення якості виконання технологічних операцій.

Результати проекту можуть експортуватися у країни СНД.

Імпорт техніки для вирощування садивного матеріалу плодових культур може бути значно скорочено або повністю призупинено.

VIII Аналіз потенційних ризиків проекту

Потенційними ризиками проекту в першу чергу можуть бути соціально-економічні ситуації: нестабільність економічного розвитку в цілому; фінансова нестабільність; зміни в оподаткуванні; інфляція.

Виробничі ризики – різке підвищення поточних витрат.

Ринкові ризики – розбалансований порітет цін на сільськогосподарську і машинобудівну продукцію, низька платоспроможність садівничих господарств.

Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту. Впровадження проекту у виробництво екологічній безпеці не загрожує.

ІХ Загальні висновки

Комплекс машин для вирощування садивного матеріалу плодових культур в Україні не виробляється і аналоги відсутні.

Науково-технічні і технологічні параметри машин на рівні зарубіжних. За ступенем новизни – нові машини.

На чотири машини отримані авторські свідоцтва і патенти на винахід.

Всі машини пройшли лабораторно-польові, виробничі та приймальні випробування за участю спеціалістів Південно-Української філії Укр. НДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Одиночні зразки машин впроваджено у виробництво на замовлення господарств.

За роботою машин постійно ведуться спостереження і вдосконалення технологічних і конструктивних схем та робочих органів.

Розроблення і впровадження проекту у виробництво дозволить:

 1. Збільшення до планових показників виробництва високоякісного садивного матеріалу.
 2. Зменшення собівартості садивного матеріалу.
 3. Підвищення продуктивності праці в 3-5 разів.
 4. Скорочення імпортної залежності.

Річний економічний ефект складає 110 тис. грн.

Термін окупності 4-5 років.

Керівник проекту – завідуючий лабораторії наукових розробок машин для садівництва, к.т.н. Привалов І.С.,

Тел. 526-04-35, факс 526-65-49

Відповідальні виконавці:

Соколов В.О. – зав. сектором, т. 526-04-35

Майбенко М.І. – провідний конструктор, т. 526-04-35

Ведмідь Д.М. – зав. сектором, т. 526-04-35

 

Достовірність наведених відомостей підтверджую

Зав. лабораторії наукових

розробок машин для садівництва                                   І.С. Привалов

<< Назад