Методика групування підщеп плодових культур за силою росту

Методика групування підщеп плодових культур за силою росту та її обґрунтування на прикладі черешні / О.А. Кіщак. – Київ: Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України,  2014. - 26 с.

Представлено методику групування підщеп плодових культур за силою росту та обгрунтовано доцільність його проведення за показником об'єму крон дерев у період плодоношення.

На підставі результатів досліджень, які виконано у 1997 – 2012 рр. в Інституті садівництва НААН України, встановлено, що висота дерева і площа поперечного перерізу штамба не можуть бути базовими параметрами для визначення впливу підщеп на силу росту дерев у період плодоношення і лише об’єм крони є більш об’єктивним інтегрованим біометричним показником. Він реально відображає у тривимірному просторі об’єм, який займає сорто-підщепне комбінування і дозволяє з високою точністю моделювати конструкції насаджень.  За цією методикою вперше проведено групування 11 насіннєвих і вегетативно розмножуваних підщеп для черешні.

Рекомендується як методичний посібник для наукових співробітників, аспірантів, керівників та спеціалістів садівницьких господарств, викладачів та студентів плодоовочевих факультетів вузів і коледжів.

Довідки щодо придбання за тел. (044) 526-23-08 – бібліотека інституту, (044) 526-11-86 - Кіщак О.А.