ПУБЛІЧНИЙ ПЕРЕДЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1 березня 2021 р. на розширеному засіданні селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН відбувся публічний передзахист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук  за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво

Бушилова Віктора Дмитровича  на тему "Удосконалення технології вирощування клонової підщепи Пуміселект (Pumiselect) та саджанців персика
".

Головуючий: Кіщак О.А., д.с.-г.н.

Секретар засідання: Василенко В.І., к.с.-г.н.

Рецензенти: Кіщак О.А., д.с.-г.н., Соболь В.А., к.с.-г.н.

Робота рекомендована до прилюдного захисту на спеціалізованій вченій раді ІС НААН.