ПУБЛІЧНИЙ ПЕРЕДЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


1 березня 2021 р. на розширеному засіданні селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН відбувся публічний передзахист дисертаційної роботи
на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 
за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво

Спірочкіної Марії Миколаївни
на тему "Ефективність вегетативного розмноження і продуктивності суниці (Fragaria ananassa Duch. ) у Східному Поліссі України за дії екзогенних регуляторів росту".

Головуючий: Кіщак О.А., д.с.-г.н.

Секретар засідання: Василенко В.І., к.с.-г.н.

Рецензенти: Москалець Т.З., д.біол.н., Павлюк В.В., к.с.-г.н.

Робота рекомендована до прилюдного захисту на спеціалізованій вченій раді ІС НААН.