публічний передзахист дисертаційної роботи10 жовтня 2019 р. на розширеному засіданні лабораторії фізіології рослин і мікробіології Інституту садівництва НААН відбувся публічний передзахист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Телепенько Юлії Юріївни на тему "Адаптивний потенціал та продуктивність ожини (Rubus subg. Eubatus Focke) за умов правобережної частини Західного Лісостепу України".

Головуючий: Москалець В.В., д.с.-г.н.

Секретар засідання: Кривошапка В.А., к.с.-г.н.

Рецензенти: Кіщак О.А., д.с.-г.н., Єжов В.М., д.т.н.

Робота рекомендована до прилюдного захисту на спеціалізованцій вченій раді ІС НААН.