Помологія. Яблуня

Книга для садівника Помологія. ЯблуняПомологія. Яблуня /під загальною редакцією П.В.Кондратенка, Т.Є.Кондратенко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – 626 с., іл.

Визначено місце яблуні серед інших плодових і ягідних культур з урахуванням площ її садів та обсягів вирощуваної продукції (в динаміці) за останні 10 років, проаналізовано популярний сортимент в Україні та у провідних країнах. Висвітлено особливості сортовивчення яблуні в минулому і в теперішній час, а також методику характеристики сортів за морфологічними та основними господарсько цінними ознаками. Наведено повний помологічний опис більш ніж 300 сортів і 30 форм клонових підщеп, добре вивчених і поширених у промислових та аматорських садах певних грунтово-кліматичних зон, а також перспективних для використання в селекції.

Видання призначене для науковців, спеціалістів АПК, аспірантів, студентів аграрних учбових закладів, фермерів, садоводів-любителів.