про проведення Відкритого науково-практичного семінару
«Методи вивчення зимостійкості садових культур. Сучасна теорія основ зимостійкості сільськогосподарських культур»

17 квітня 2024 року на базі Інституту садівництва НААН України  було проведено відкритий науково-практичний семінар на тему «Методи вивчення зимостійкості садових культур. Сучасна теорія основ зимостійкості сільськогосподарських культур»

Семінар провели у межах лекційного курсу з навчальної дисципліни «Традиційні та інноваційні методи фізіологічної діагностики на різних етапах селекційного вивчення садових культур». 

Завідуюча відділом аспірантури ІС НААН України, к. с.-г. наук Трохимчук Анна виступила з привітальним словом та інформаційним повідомленням стосовно останніх змін до правил вступу та кваліфікаційних вимог до здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктор філософії (PhD) за спеціальністю 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство». 

Заявлену до обговорення основну тему семінару доповідала к. с.-г. наук ст. н. сп. відділу зберігання, переробки та аналітичних досліджень у садівництві ІС НААН України Макарова Дар’я. Були розглянуті традиційні та сучасні методи визначення зимо-, морозостійкості плодово-ягідних культур України: безпосередньо у дослідних насадженнях, відрощуванням, штучним проморожуванням, диференційним термічним аналізом (ДТА).

 

 Аспіранти ІС НААН на науково-практичному семінарі «Методи вивчення зимостійкості садових культур.
Сучасна теорія основ зимостійкості сільськогосподарських культур». Доповідач Макарова Д.Г. (17 квітня 2024 р.)


Доповідач виклала розширену схему дослідження та аналізу зимостійкості плодових з урахуванням погодно-кліматичних умов, генетичних особливостей культур і сортів та спираючись на сучасні погляди щодо особливостей формування та розкриття потенціалу зимостійкості плодових під час активної вегетації та безпосередньо зимівлі. Лектор приділила увагу основним питанням, які виникають при науковому дослідженні зимостійкості перспективних сортів і гібридних форм садових культур, враховуючи напрямки дисертаційних досліджень аспірантів ІС НААН України першого року навчання, які були присутні на семінарі.

              
             

Визначення зимостійкості плодових культур
методом відрощування
 Метод штучного проморожування -
особливості анатомо-морфологічної будови
та зимостійкість вишні

Аспірант першого року навчання ІС НААН України Роман Юсипенко доповів про окремі елементи технології вирощування плодових в країнах ЄС, спрямовані на підвищення зимостійкості насаджень. Запропонував до обговорення теоретичне обґрунтування модельного досліду з оцінювання аклімаційної здатності сортів вишні в залежності від наявності/відсутності укривних матеріалів на рослинах ювенільного віку та на початку плодоношення.

Аспірант першого року навчання Жук Владислав аналізував взаємозв’язки між фазами онтогенезу та рівнем зимостійкості яблуні з врахуванням погодно-кліматичних умов Західного Лісостепу України та за різних типів насаджень.

Завідуюча лабораторією селекції і технологій вирощування плодових культур к. с.-г. наук Василенко Вікторія винесла на обговорення питання функціональних пошкоджень репродуктивних органів плодових культур, зокрема вишні, персика і абрикоса, під час зимівлі й пізньовесняних заморозків.

У ході дискусії було зазначено необхідність більш детального вивчення зимостійкості кісточкових культур на тканинному рівні у пізньозимовий період, як дуже критичний щодо збереження потенціалу їх продуктивності. Макарова Д.Г. зауважила, що врахування збережуваності різних плодових утворень після зимівлі, а не лише однорічних приростів (згідно поширених вітчизняних методик), є більш інформативним при оцінюванні потенційної продуктивності кісточкових культур після зимівлі.

Завідувач відділом зберігання, переробки та аналітичних досліджень у садівництві ІС НААН України к. біол. н. Груша Віктор припустив необхідність удосконалення існуючих лабораторних вітчизняних методик визначення зимостійкості плодових з врахуванням біологічних особливостей певної культури, особливо щодо збереження потенціалу продуктивності.