Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 р.

                    
Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року. - К.: СПД "Жителєв С.І.", 2008. - 76 с.

Програму розроблено на замовлення Міністерства аграрної політики України.ЗМІСТ
1. Загальні положення
1.1. Сучасний стан та основні тенденції розвитку садівництва в Україні.
1.2. Формування та функціонування ринку плодів та ягід
2. Мета програми
3. Шляхи і способи розв'язання проблеми
4. Завдання і заходи

4.1. Активізація інвестиційної політики
4.2. Удосконалення цінової політики та сфери страхування
4.3. Формування ефективних організаційних форм господарювання в промисловому садівництві
5. Технологічні основи розвитку галузі садівництва
5.1. Раціональне розміщення промислових насаджень основних плодових порід
5.2. Сортова політика
5.3. Розвиток розсадницької бази для виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових та ягідних культур
5.4. Прогресивні технології виробництва плодів і ягід
6. Удосконалення системи зберігання та переробки плодів і ягід
6.1. Товарна обробка продукції садівництва
6.2. Технології зберігання плодів і ягід
6.3. Основні напрямки і обсяги промислової переробки плодів і ягід
6.4. Сорти плодових та ягідних культур рекомендовані для переробки
6.5. Використання відходів плодопереробного виробництва
7. Наукове забезпечення галузі садівництва
7.1. Нова концепція методології та організації наукових досліджень
7.2. Головні напрямки наукових досліджень на перспективу
8. Очікувані результати, ефективність програми
9. Обсяги та джерела фінансування
10. Додатки