Книга: агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб (рекомендації)Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб : рекомендації. Вид. 2-е, доп. і пер. / за ред. І.В. Шевчука.  К.: ПП Санспарель, 2021, 188 с.Рекомендації підготовлено на основі результатів досліджень, проведених в Інституті садівництва НААН України (2006-2020 рр.)

Наводиться характеристика шкідників і хвороб плодових та ягідних культур, що мають поширення в Україні, та системи інтегрованого і біологічного захисту насаджень від них.
Для фахівців із захисту рослин - агропромислового комплексу, науково- дослідних установ, викладачів, аспірантів і студентів біологічних та аграрних вузів              ЗМІСТ КНИГИ:

ВСТУП   
Розділ 1. Біологічні особливості основних шкідників і хвороб   
  1.1. Зерняткові культури   
     1.1.1. Шкідники   
     1.1.2. Хвороби   
   1.2. Кісточкові культури   
     1.2.1. Шкідники   
     1.2.2. Хвороби   
   1.3. Ягідні культури   
     1.3.1. Шкідники   
     1.3.2. Хвороби   
Розділ 2. Обстеження плодових і ягідних насаджень для виявлення шкідників і хвороб та моніторинг їх розвитку   
Розділ 3. Прогнозування та моделювання розвитку шкідників і хвороб і сигналізація щодо оптимальних строків проведення захисних заходів   
Розділ 4. Методи контролю чисельності та шкідливості фітофагів і хвороб   
   4.1. Агротехнічний метод   
   4.2. Фізико-механічний   
   4.3. Хімічний   
   4.4. Імунологічний   
   4.5. Біологічний   
      4.5.1. Загальна характеристика мікробних препаратів   
         4.5.1.1. Бактеріальні препарати   
         4.5.1.2. Грибні препарати   
         4.5.1.3. Вірусні препарати   
         4.5.1.4. Грибні препарати   
      4.5.2. Основні ентомофаги шкідників плодових    культур   
         4.5.2.1. Ентомофаги попелиць і медяниць   
         4.5.2.2. Ентомофаги щитівок і несправжньощитівок   
         4.5.2.3. Ентомофаги американського білого метелика   
         4.5.2.4. Ентомофаги п’ядунів   
         4.5.2.5. Ентомофаги листокруток-ксилофагів і карпофагів   
         4.5.2.6. Ентомофаги яблуневого плодового    пильщика   
         4.5.2.7. Ентомофаги мінуючих молей   
         4.5.2.8. Акарифаги павутинних кліщів   
      4.5.3. Регулювання чисельності та шкідливості фітофагів і збудників хвороб плодових і ягідних культур   
         4.5.3.1. Слива   
         4.5.3.2. Яблуня   
         4.5.3.3. Агрус   
         4.5.3.4. Малина   
Розділ 5. Системи інтегрованого захисту рослин   
   5.1. Загальні організаційно - господарські агротехнічні механічні та інші заходи   
   5.2. Хімічна та біологічна схеми захисту   
          Молоді насадження
           а) яблуні і груші   
           б) кісточкові культури   
   5.3. Плодоносні насадження   
       Яблуня і груша   
       Черешня та вишня   
       Слива й алича   
       Абрикос   
       Персик   
       Чорна смородина   
       Аґрус   
       Малина   
       Суниця   
Розділ 6. Засоби захисту плодових і ягідних культур   
   6.1. Інсектициди і фунгіциди   
       Яблуня   
       Груша   
       Вишня   
       Черешня   
       Слива   
       Персик   
       Абрикос   
       Чорна смородина   
       Аґрус   
       Малина   
       Суниця   
   6.2. Біопрепарати   
   6.3. Регулятори росту   
   6.4. Гербіциди   
Розділ 7. Заходи безпеки при роботі з пестицидами   
Перелік джерел посилання   
ДОДАТОК