Книга: Біоекологічні особливості шкідників-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та  науково-обгрунтовані  способи  ïx  контролюБіоекологічні особливості шкідників-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та  науково-обгрунтовані  способи  ïx  контролю (монографія) / В. В. Москалець, І. В. Гриник,  Т. 3. Москалець,  І. В. Шевчук,  В. М. Пелехатий, А. Б. Марченко, В. В. Любич, 3. В.  Москалець.  Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2021. 192 с.


Представлено біоекологічні особливості основних комах-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та запропоновано способи їx контролю в умовах Північного Лісостепу України. Отримані нові відомості щодо морфологічних i екологічних ознак i прояву шкідників у насадженнях названої культури будуть важливою інформацією у стратегії діагностики, контролю та розробці заходів захисту обліпихового саду.
Наукова праця рекомендована аграрним підприємцям, науковцям, селекціонерам, викладачам i магістрам аграрних та біологічних навчальних закладів, студентам під час вивчення курсів з біології, екології, плодівництва, ентомології та інтегрованого захисту рослин.

ЗМІСТ КНИГИ

ВСТУП (Гриник І.В., Москалець В.В., Москалець Т.3., Пелехатий В.М.)
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛIКУ НАЯВНИХ ПОШКОДЖЕНЬ РОСЛИН ОБЛІПИХИ КРУШИНОПОДІБНОЇ КОМАХАМИ-ФІТОФАГАМИ ТА ОЦІНКА РЕЗИСТЕНТНОСТІ ГЕНОТИПІВ ЦІЄЇ КУЛЬТУРИ ДО НИХ (Москалець В.В., Гриник І.В., Москалець Т.3., Шевчук І.В., Пелехатий В.М., Любич В.В., Москалець 3.В.)   
1.1. Основні види проведення обліків за пошкодженнями комахами рослин обліпихи
1.2. Кількісні i якісні методи проведення фітоентомологічних досліджень грунту i рослин
1.3. Оцінка сортів обліпихи крушиноподібної до пошкоджень плодів шкідниками (Москалець Т.3., Mocкaлeць 3.В.)
РОЗДІЛ 2. БІОЕКОЛОГІЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІДНИКІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ОБЛІПИХИ KPУШИНОПОДІБНОЇ (Mocкaлeць В. В., Шевчук І. В., Марченко А.Б., Москалець Т.3., Пелехатий В.М.)
2.1. Обліпихова муха (Москалець Т.3., Москалець 3.В.)
2.2. Червиця в’їдлива
2.3. Обліпихова мідяниця
2.4. Обліпихова листокрутка
2.5. Жовтогузка
2.6. Бражник обліпиховий
2.7. Обліпиховий галовий кліщ
2.8. Міль обліпихова
2.9. Попелиця багатокутна
2.10. Попелиця обліпихова
2.11. Маслинкова попелиця
2.12. Попеляста обліпихова попелиця
2.13. Південний сірий довгоносик
2.14. П’ядун шовкопряд буро-смугастий
2.15. Хрущі травневі
2.16. Совка озима
2.17. Яблунева комоподібна щитівка
2.18. Кільчастий шовкопряд
2.19. Листковий східний хрущик
2.20. Хрущик садовий
2.21. Рудий хрущик
2.22. Хрущ червневий та нехрущ червневий
2.23. Клоп щавлевий
2.24. Галова нематода яванська
2.25. Равлик чагарниковий
2.26. Цепея австрійська
2.27. Іспанський слимак (Москалець Т.З., Москалець З.В.)
Розділ 3. НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНІ СПОСОБИ КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ОБЛІПИХИ КРУШИНОПОДІБНОЇ (Москалець В.В., Шевчук І.В., Москалець Т.3., Пелехатий В.М., Марченко А.Б.)
3.1. Способи контролю червиці в’їдливої
3.2. Способи контролю обліпихової мідяниці
3.3. Способи контролю обліпихової листокрутки
3.4. Способи контролю жовтогузки
3.5. Способи контролю бражника обліпихового
3.6. Способи контролю обліпихового галового кліща
3.7. Способи контролю обліпихової мухи
3.8. Способи контролю обліпихової молі
3.9. Способи контролю п’ядуна шовкопряда буро-смугастого
3.10. Способи контролю попелиці багатокутної, або попелиці зеленої обліпихової
3.11. Способи контролю довгоносика південного сірого
3.12. Способи контролю хруща травневого
3.13. Способи контролю совок
3.14. Способи контролю яблуневої комоподібної щитівки
3.15. Способи контролю кільчастого шовкопряда
3.16. Способи контролю хрущика садового
3.17. Способи контролю хруща червневого
3.18. Способи контролю галових нематод, або мелойдогін
3.19. Способи контролю молюсків
РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ І ПРОГНОЗУВАННЯ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ У НАСАДЖЕННЯХ ОБЛІПИХИ. ЕКОНОМІЧНІ ПОРОГИ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ (Гриник І.В., Москалець В.В., Москалець Т.3., Шевчук І.В.)
4.1. Біосферні аспекти та умови розвитку і розмноження шкідників в агроценозах сільськогосподарських культур
4.2. Прогнозування, моніторинг шкідливих організмів в агроценозах садів
4.3. Економічні пороги шкідливості
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ (Москалець В.В., Москалець Т.3.)