Книга: Екологічна геохімія агроландшафтів україни

ISBN 978-617-7015-73-3 Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія/ [за наук. ред. академіка НААН О.І. Фурдичка]. - К.: ТОВ “ДІА”, 2018. - 264 с.

Екологічна геохімія понад півстоліття відстежує хімічну еволюцію навколишнього природного середовища. Монографію присвячено еколого-геохімічним процесам, що відбуваються в агросфері України останніми десятиліттями. Досліджено геохімічну складову забруднення агроландшафтів важкими металами, а також біогеохімічного дисбалансу есенціальних мікроелементів, ендемічних порушень агроценозів і захворюваності населення України. Запропоновано систему оцінювання комплексної геохімічної небезпеки агроландшафтів та відповідні агроекологічні заходи із збалансованого природокористування земель сільськогосподарського призначення.

    Монографію розраховано на фахівців з агроекології, ландшафтознавства, біології, агрохімії і геохімії, а також на викладачів екологічних навчальних дисциплін.