Книга: Методичні рекомендації щодо виготовлення продуктів
здорового харчування з плодів калини, ожини, кизилу, теренуМетодичні рекомендації щодо виготовлення продуктів
здорового харчування з плодів калини, ожини, кизилу, терену
/
О.М. Литовченко, І.В. Гриник, В.В. Москалець, Т. 3. Москалець,
А.Г. Вовкогон, В.С. Францішко, О.Б. Лісовий, Т.І. Тихий, В.І. Скалига,
А.В. Кузнецов. За ред. В.В. Москальця. Київ: ТОВ «Центр учбової
літератури», 2021. 160 с.

У науковій праці на основі практичних результатів наводиться інформація
про технології виробництва продуктів з екологічно чистої рослинної сировини
малопоширених плодово-ягідних культур і розробки нового асортименту продуктів здорового харчування. Представлено характеристику нових видів купажованих соків і сиропів з плодів ожини, кизилу, терену і калини та натурального меду.

Методичні рекомендації розраховані на фахівців з біології і селекції плодових
рослин, технології переробки плодів, ягід і харчових виробництв
ЗМІСТ КНИГИ

Вступ  ...  5
РОЗДІЛ 1. Малопоширені плодово-ягідні культури та їх значення на сучасному етапі вітчизняної селекції рослин і переробки плодової і ягідної сировини ...   9
РОЗДІЛ 2.Кизил, ожина, терен і калина: генетичний ресурс з цінними господарськими ознаками для селекції на урожайність і якість  ...  14
2.1. Біологічні та господарські особливості генотипів кизилу чоловічого як цінного вихідного матеріалу в селекції на якість ...   14
2.1.1. Рецепти продуктів з плодів кизилу для здорового харчування  ...  20
2.2. Біологічні та господарські особливості генотипів ожини як цінного вихідного матеріалу в селекції на якість  ...  25
2.2.1. Рецепти продуктів з ягід ожини для здорового харчування   ... 30
2.3. Біологічні та господарські особливості генотипів терену як цінного вихідного матеріалу в селекції на якість ...   32
2.3.1. Рецепти продуктів з рослинної сировини терену для здорового харчування  ...  40
2.4. Біологічні та господарські особливості генотипів калини як цінного вихідного матеріалу в селекції на якість  ...  50
2.4.1. Рецепти продуктів з плодів калини для здорового харчування  ...  69
РОЗДІЛ 3. Наукові аспекти розробки рецептур і технологій виробництва з плодів і ягід продуктів здорового харчування  ...  75
3.1. Процес підготовки сировини та її інспекція ...   76
3.2. Отримання первинних компонентів із плодів і ягід ...   77
3.3. Виробництво пастеризованого соку  ...  82
3.4. Виробництво соків з м'якоттю ...   90
3.5. Техніка безпеки при виробництві соків  ...  96
РОЗДІЛ 4. Технологічні аспекти виробництва цілющих купажованих соків і сиропів із плодів нових генотипів калини, ожини, кизилу і терену  ...  98
4.1. Технологічні аспекти виробництва купажованого неосвітленого тереново-яблучного соку «Козацька міць» ...   98
4.2. Технологічні аспекти виробництва калиново-яблучного соку «Калинонька»  ...  104
4.3. Технологічні аспекти виробництва ожиново-яблучного соку «Медова ожинка»   ... 110
4.4. Технологічні аспекти виробництва кизилово-теренового сиропу «Медова бадьорість» ...   116
4.5. Технологічні аспекти виробництва ожиново-кизилового сиропу «Медовий рубін»  ...  122
ВИСНОВКИ   ... 129
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ПОСИЛАНЬ ...   132
ДОДАТКИ  ...  142