Книга: Методичні положення прогнозування кон'юнктури ринку плодів та ягід в Україні

І. А. Сало
Методичні положення прогнозування кон'юнктури ринку плодів та ягід в Україні. - К.: Видавничий центр НУБіП, 2009. - 60 с.

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу отримано регресійні рівняння, які є математичними моделями попиту та пропозиції на внутрішньому ринку плодів та ягід. Встановлено якісні фактори, виявлено взаємозалежності між ними та кількісні характеристики останніх. Запропоновані моделі можна застосовувати для аналізу змін результативних показників (зокрема, рівня споживання та загальної пропозиції), а саме найголовніше - для їх прогнозування, що може бути корисним у цілях розвитку як продовольчих ринків, так і в цілому АПК.
Науково-практичне видання призначене для широкого кола читачів, у тому числі, науковців та фахівців галузі садівництва, викладачів і студентів сільськогосподарських вузів чи факультетів.

ЗМІСТ КНИГИ:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методичні аспекти прогнозування розвитку внутрішнього  ринку плодів та япд
Розділ 2. Стан сучасного ринку плодів та ягід
2.1.   Попит на плодоягідну продукцію
2.2.   Пропозиція на плодоягідну продукцію
2.3.   Ціноутворення на внутрішньому ринку плодів та ягід
Розділ 3.   Прогнозування ринку плодів та ягід
3.1.   Прогнозування обсягів попиту на плоди та ягоди
3.2.   Прогнозування обсягів пропозиції на плоди та ягоди
3.3.   Прогнозування цін на плоди та ягоди
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

<< Назад