Книга: Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодових насаджень, сортів, інвестицій в основний капітал, інновацій

  Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодових насаджень, сортів, інвестицій в основний капітал, інновацій.- Вид 2-ге, з доповн. та змінами. - за ред. О.М.Шестопаля - К., 2006.- 140 с.Рекомендується як методичний посібник для наукових співробітників, аспірантів, керівників і спеціалістів садівницьких підприємств, державних адміністрацій, викладачів і студентів плодоовочевих факультетів вузів і коледжів.
Зміст книги:
Вступ
Загальні положення
1. Методичні аспекти економічної оцінки типів плодових і ягідних насаджень, помологічних сортів, інвестицій в основний капітал і результатів технологічних досліджень у садівництві
1.1. Суть і складові економічної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень
1.2. Визначення валової, товарної продукції та прибутку в дослідах
2. Облік витрат коштів і праці в дослідах з плодовими та ягідними насадженнями
2.1. За даними первинного обліку
2.2. Нормативний метод
3. Розрахунок показників економічної оцінки плодоягідних насаджень
3.1. Послідовність обчислення показників економічної оцінки типів насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних
досліджень
3.2. Розрахунок показників продуктивності насаджень та економічної ефективності їх використання
3.3. Собівартість і трудомісткість виробництва плодів і ягід за помологічними сортами
3.4. Норма прибутку
3.5. Показники економічної ефективності капітальних вкладень (інвестицій) у створення плодоягідних насаджень
4. Економічна оцінка типів плодоягідних насаджень і помологічних сортів
4.1. Тип насаджень як прикметний чинник інтенсифікації промислового садівництва
4.2. Обсяг і структура капітальних вкладень (інвестицій) у створення плодових і ягідних насаджень і строки переведення молодих насаджень у категорію плодоносних
4.3. Економічна оцінка типів плодових і ягідних насаджень
5. Приклади порівняльної економічної ефективності інноваційних технологій виробництва яблук і окупності інвестицій в основний капітал садівництва
6. Приклади економічної оцінки сортів плодових і ягідних культур у технологічних дослідах і сортовивченні
7. Економічна оцінка результатів технологічних досліджень у садівництві та ягідництві
8. Економічна оцінка результатів технологічних досліджень у плодоягідному розсадництві
9. Економічна ефективність промислової переробкита зберігання плодів і ягід

9.1. Економічна ефективність виробництва плодоягідних вин
9.2. Економічна ефективність зберігання плодів
10. Енергетична оцінка типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві
10.1. Методика енергетичної оцінки типів садів і ягідників й результатів технологічних досліджень у садівництві
10.2. Енергетичні еквіваленти матеріально-технічних ресурсів, витрат поточної праці, плодів, ягід та іншої продукції садівництва
10.3. Енергетична оцінка типів насаджень і сортів яблуні
11. Техніко-економічний паспорт типу (конструкції) плодоягідних насаджень і помологічних сортів
12. Грошова оцінка землі під садами, ягідниками та плодовими розсадниками
13. Виділення та удосконалення основних показників економічної ефективності промислового садівництва в нових умовах господарювання

Словник економічних термінів і понять
Додатки
Список літератури

<< Назад