книга: Обліпиха крушиноподібна: селекційно-технологічний та споживчий peсуpc у сучасному  плодівництві  України


Обліпиха крушиноподібна: селекційно-технологічний та споживчий pecypc у сучасному  плодівництві  України:  моногр.  /  В.В. Москалець, Т.3. Москалець, І.В. Гриник, О.М. Литовченко, А.Г. Вовкогон; за заг. ред. В.В. Москальця. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 304 с.; іл.


У монографії зроблено аналітичний огляд стану обліпихи в багатьох країнах світу та висвітлено інформацію про науковий доробок Інституту садівництва HAAН України щодо селекції,  розсадництва,  технології вирощування цієï культури та переробки її плодів i виготовлення продуктів для здорового харчування.
Ця наукова праця має безперечний інтepec для наукових i практичних фахівців – біологів, генетиків, селекціонерів, агрономів i може   бути спідручним посібником для науково-педагогічних працівників i студентів у сфері плодівництва.


 
                 ЗМIСТ КНИГИ
Вступ
1. Систематика роду Hippophae L.  та його місце в родині Elaeagnaceae
2. Ареал представникiв роду Hippophae, ïx морфологічні особливocтi та господарське значення
3. Біологічні особливості видів обліпихи за умов інтродукції
4. Поширення популяцій обліпихи та селекційні й агротехнічні аспекти ïï вивчення за рубежем i в
Україні
4.1. Обліпиха в країнах Північної i Південної Америки
4.2. Обліпиха в країнах Північної, Південної, Західної i Cxідної Європи
5. Результати аналітичної та синтетичної селекції обліпихи крушиноподібної в Інституті caдiвництвa НААН України
6. Xapaктеристика новиx форм обліпихи крушиноподібнoï Інституту садівництва НААН за господарсько цінними показниками.
6.1. Сорт обліпихи крушиноподібної Адаптивна
6.2. Сорт обліпихи крушиноподібної Особлива
6.3. Сорт обліпихи крушиноподібної Надійна
6.4. Сорт обліпихи крушиноподібної Оляна
6.5. Сорт обліпихи крушиноподібної Китайгородська
6.6. Сорт-запилювач обліпихи крушиноподібної Обрій
6.7. Сорт обліпихи крушиноподібної Пагорбова
6.8. Сорт-запилювач обліпихи крушиноподібної Струмковий
6.9. Форма обліпихи крушиноподібної Срібнолиста 5a
6.10. Сорт обліпихи крушиноподібної Морквяна
6.11. Сорт обліпихи крушиноподібної Ранкова (форма 1-15-8Д)   
6.12. Форма обліпихи крушиноподібної 1-15-10
6.13. Форма обліпихи крушиноподібної 1 -15-2
6.14. Форма обліпихи крушиноподібної Носівчанка
6.15. Форма обліпихи крушиноподібної Пам’ятка
6.16. Форма обліпихи крушиноподібної Сонячне сяйво
6.17. Форма обліпихи крушиноподібної 1-15-8c
6.18. Форма обліпихи крушиноподібної Каротинна
6.19. Форма обліпихи крушиноподібної Апельсинова
6.20. Форма обліпихи крушиноподібної Лимонна
6.21. Форма-запилювач обліпихи крушиноподібної Абориген 6/11
6.22. Форма обпіпихи крушиноподібної Білоцерківська
6.23. Форма обліпихи крушиноподібної Куликівська
6.24. Форма обліпихи крушиноподібної Владна носівська   
6.25. Форма обліпихи крушипоподібної Придорожня носівська
7.Особливості та методологія оцінки генотипів обліпихи крушиноподібної за еколого-адаптивним i продуктивним пoтeнціалом в селекції та iнтeнcивнoму caдiвництвi
7.1.Селекційні аспекти формування еколого-адаптивного вихідного матеріалу обліпихи крушиноподібної
7.1.1. Селекційні завдання зі створення еколого-адаптивних генотипів
7.1.2. Основні етапи селекційної роботи
7.1.3. Способи проведення гібридизації обліпихи
7.1.4. Методологія селекційного процесу з формування i добору чоловічих форм обліпихи крушиноподібної
7.1.5. Принципи використання індукованого мутагенезу в селекції облiпихи
7.1.6. Вирощування i добір сіянців обліпихи
7.1.7. Методика вивчення вихідних форм обліпихи
7.1.8. Спосіб опису генетичного матеріалу обліпихи
7.1.9. Методика добору високопродуктивних форм обпіпихи за показниками урожайності
7.2. Методологія оцінки селекційного матеріалу за стійкістю до несприятливих екологічних чинників
7.2.1. Оцінка стійкості рослин обліпихи до збудників хвороб i шкідникiв
7.2.2. Особливості оцінки рослин-запилювачів обліпихи
7.2.3. Методика оцінки i добору рослин обліпихи за пocyxo-, зимо- та морозостійкістю.
7.2.3.1. Визначення зимостійкості рослин у польових i лабораторних умовах
7.2.3.2. Оцінка рослин обліпихи за пocyxo- i жаростійкістю
8. Елементи агротехнології вирощування, розсадництва та догляду за рослинами обліпихи крушиноподібної
8.1. Способи розмноження обліпихи крушиноподібної
8.2. Способи садіння, система удобрення та догляду за рослинами обліпихи
8.2.1. Вибip місця, підготовка грунту до садіння та догляд за рослинами обліпихи
8.2.2. Вимоги, способи транспортування та зберігання садивного матеріалу обліпихи
8.2.3. Система удобрення
8.2.4. Способи i схема садіння обліпихи
8.2.5. Догляд за рослинами обліпихи
8.2.5.1. Види, строки i схема обрізки рослин обліпихи
8.2.6. Система інтегрованого захисту садів обліпихи
9. Способи збирання урожаю плодів обліпихи
9.1. Ручний збір плодів обліпихи
9.2. Механізоване збирання плодів обліпихи
10. Використання сировини обліпихи для переробки i виробництва продуктів функціонального призначення
10.1. Використання сировини обліпихи для виробництва ліків та ïx ефективність
10.2. Використання сировини обліпихи для виробництва продуктів здорового харчування та гігієни
10.3. Результати розробки рецептур, технологій та виробництва функціональних продуктів з плодів обліпихи в Інституті садівництва НААН України
11. Рецепти приготування функціональниx продуктів здорового харчування з плодів i листків обліпихи
11.1. Рецепти з приготування напоїв із плодів обліпихи.
11.2. Рецепти приготування олії із плодів обліпихи
Список літератури
Додатки