Книга: Основи промислової культури черешні в Лісостепу України

  

Кіщак О.А.  Основи промислової культури черешні в Лісостепу України: монографія. - К.: Аграр.наука, 2017. - 240 с., 8 с. вкл.

У монографії за результатами досліджень 1997-2012 рр. обґрунтовано наукові основи створення і продуктивного використання вітчизняних конкурентоспроможних типів інтенсивних насаджень черешні в Лісостепу України.

Для науковців, керівників і спеціалістів господарств, викладачів, аспірантів та студентів сільськогосподарських навчальних закладів.

           ЗМІСТ КНИГИ:

Передмова 
Розділ 1. Сучасний стан і перспективи розвитку світового та вітчизняного ринку плодів черешні
Розділ 2. Основні критерії екологічного оптимуму та ризиків ведення промислової культури черешні в Лісостепу України
Розділ 3. Добір сорто-підщепних комбінувань та розроблення ефективних способів  їх вирощування

3.1. Добір високопродуктивних підщеп та розроблення ефективних способів їх вирощування 
3.2. Обґрунтування доцільності внесення змін до чинних нормативних документів у частині коригування  технічних показників якості підщеп для черешні
3.3. Оцінка різних способів вирощування перспективних сорто-підщепних комбінувань у розсаднику
Розділ  4. Оцінка ростових процесів  сорто-підщепних комбінувань черешні в  інтенсивних насадженнях
4.1. Сумісність дерев у саду
4.2. Ріст дерев черешні на насіннєвих і вегетативно розмножуваних підщепах
4.3. Архітектоніка кореневої системи
4.4. Структура фітомаси  різних сорто-підщепних комбінувань       
4.5. Обґрунтування методики групування підщеп плодових культур за силою росту на прикладі черешні
4.6. Теоретичне обґрунтування оптимальних параметрів і  схем розміщення дерев  в інтенсивних насадженнях черешні  
Розділ  5. Продуктивність нових типів інтенсивних насаджень черешні 
5.1.  Особливості закладання квіткових бруньок, цвітіння та зав’язування плодів у перспективних сорто-підщепних комбінувань черешні
5.2.  Продуктивність дерев і урожайність інтенсивних насаджень 
5.3.  Товарна якість та біохімічний склад плодів черешні залежно від типу насаджень
Розділ  6. Розроблення  ефективних способів прискорення  вступу дерев у  плодоношення та забезпечення  високої товарної якості плодів у нових типах  насаджень
6.1. Обґрунтування способів формувального обрізування
6.2. Розроблення прийомів догляду за кронами дерев у період плодоношення
Розділ  7. Економічна оцінка різних типів інтенсивних  насаджень черешні
7.1. Капітальні вкладення та виробничі витрати на створення різних типів садів
7.2. Економічна оцінка різних типів насаджень
Розділ  8. Конкурентоспроможність і експортний потенціал плодів черешні, вирощених в умовах Лісостепу України
Розділ  9. Основні тенденції сучасних технологій промислового вирощування черешні та місце в них нових вітчизняних розробок

Додаток.  Опис високопродуктивних підщеп для черешні вітчизняної селекції: Студениківська, Альфа
Список літератури

<< Назад