Книга: Проблеми моніторингу у садівництві

Проблеми моніторингу у садівництві.- за ред. проф. А.М.Силаєвої. .-К.:Аграрна наука, 2003.- 350 с.Книга розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів
сільськогосподарських вузів біологічних факультетів університетів, а також на
садівників-практиків.

Розглянуто проблеми розвитку моніторингових досліджень у галузі садівництва.
Перший розділ присвячено питанням, пов'язаним зі створенням мережі спостережень, структурою отримуваної інформації та її прив'язуванням до даних гідрометеорологічних спостережень і екологічного моніторингу. Другий - висвітлює фізіологічні аспекти проблеми, зокрема функціональні розлади рослинного організму під дією несприятливих чинників зовнішнього середовища. До третього - увійшли дані стосовно основних бактеріальних, грибних та вірусних хвороб плодових і ягідних культур, найбільш поширених шкідників, а також відповідних захисних засобів, включаючи карантинні. Четвертий розділ подає основні методи, які вже застосовуються або пропонуються для використання в моніторингових дослідженнях. У п'ятому - наведено узагальнені результати моніторингу стану садових насаджень в Україні за період 1997-2000 рр.

<< Назад