книга: рослинництво декоративних культур


Єжов В. М., Гриник І. В. Рослинництво декоративних культур. -
К.: ПП «Комерційне підприємство «Укрсіч». - 2017. - 304 с., ілл.

В монографії представлено стислу історичну інформацію про розвиток рослинництва декоративних культур від прадавніх часів до нашого століття, значення для людства декоративних рослин як елементу соціуму, естетичної та економічної його складової. Надалі надається класифікація декоративних рослин, ботанічна та загальна біологічна характеристики окремих представників цих рослин по групах класифікації. Запропоновано розгорнуту характеристику технологій розмноження декоративних рослин, а також особливостей реалізації цих технологій для окремих видів рослин. Наводиться детальний аналіз існуючої законодавчої бази декоративного рослинництва України та напрямки її покращання. Окремо висвітлюється ринок декоративних рослин України, його динаміка за останні 15 років та основні чинники її змін. Обговорюються фактори регуляторного та наукового супроводження рослинництва декоративних культур.
Розрахована на спеціалістів науки й виробництва аграрного комплексу.


Зміст книги:

Передмова
Глава 1. Основні уявлення про декоративні рослини та їх значення для сучасного соціуму
1.1. Декоративні рослини в історичному аспекті
1.2. Ботанічні сади і дендропарки як резервати декоративних рослин
1.3. Сучасні принципи класифікації декоративних рослин
1.4. Основні представники хвойних декоративних рослин
1.5. Основні представники листяних деревних декоративних рослин
1.6. Основні представники витких або прикріплених до опори деревних листяних декоративних рослин
1.7. Основні представники декоративних трав'янистих одно- та дворічних рослин
1.8. Основні представники трав'янистих багаторічних декоративних рослин
1.9. Основні представники декоративних рослин для внутрішнього озеленення
Глава 2.  Технології вирощування декоративних рослин
2.1. Структура та склад колекцій декоративних рослин
2.2. Структура та організація розсадників декоративних рослин
2.3. Насіннєве розмноження декоративних рослин
2.4. Вегетативне розмноження декоративних рослин
2.5. Мікроклональне розмноження декоративних рослин
2.6. Особливості розмноження декоративних дерев і кущів
2.7. Особливості розмноження однорічних та дворічних трав'янистих декоративних рослин
2.8. Особливості розмноження багаторічних трав'янистих декоративних рослин
2.9. Особливості розмноження декоративних рослин для подальшого вирощування у приміщеннях
2.10. Способи забезпечення належної якості декоративних рослин та матеріалу для їх вирощування на етапі підготовки до реалізації
Глава З. Нормативно-правові, економічні та наукові аспекти  розвитку рослинництва декоративних культур в Україні
3.1. Нормативно-правова база сучасного рослинництва декоративних культур в Україні
3.2. Економічні чинники виробництва декоративних рослин в Україні
3.3. Ринок декоративних рослин в Україні, стан та перспективи подальшого розвитку
3.4. Організаційні та регуляторні фактори розвитку вітчизняного рослинництва декоративних культур на перспективу
3.5. Наукове забезпечення сегменту рослинництва декоративних культур в Україні
Література

<< Назад