Книга: Розвиток ринку плодів в Україні

       
І.А.Сало. Розвиток ринку плодів в Україні: монографія. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 394 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти функціонування та розвитку вітчизняного ринку плодів. Всебічно розкрито питання формування попиту, пропозиції на плоди, виробництва, реалізації усіма категоріями господарств, конкурентоспроможності продукції, економічної ефективності вирощування плодів різними типами садівницьких підприємств, ведення зовнішньої торгівлі. Достатньо уваги приділено дослідженням особливостей ціноутворення, основним чинникам формування виробничих витрат та їх нормативній структурі, а також страхуванню врожаю багаторічних насаджень.
Важливе значення має авторський підхід до прогнозування кон'юнктури ринку плодів з врахуванням сезонної компоненти. З огляду на необхідність розвитку промислового садівництва, а відтак, значних потреб в інвестиціях на створення та догляд за садами, досліджувалися питання фінансового забезпечення галузі.

Для науковців та фахівців галузі садівництва, спеціалістів АПК, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вузів, садівників-аматорів.

Зміст книги:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку ринку плодів
1.1. Розвиток економічної науки садівництва
1.2. Еволюція вітчизняного ринку плодів від кінця XIX до початку XXI ст.
1.3. Місце та значення ринку плодів у системі продовольчого забезпечення населення України
1.4. Роль різних типів виробників у розвитку вітчизняного ринку плодів
Розділ 2. Методологічні основи дослідження вітчизняного ринку плодів
2.1. Методологія маркетингового дослідження функціонування вітчизняного ринку плодів
2.2. Методичні підходи до моніторингу кон'юнктури ринку плодів
2.3. Адаптація методики ціноутворення та визначення нормативних витрат для галузі садівництва
Розділ 3. Оцінка стану та проблеми розвитку ринку плодів в Україні
3.1. Формування пропозиції агрегативного ринку плодів та оцінка забезпечення населення
3.2. Ринок зерняткових плодів
3.3. Ринок кісточкових плодів
3.4. Ринок горіхів
3.5. Ринок переробленої плодової продукції
3.6. Ретроспективний аналіз та ефективність виробництва плодів різними типами садівницьких підприємств
3.7. Аналіз та оцінка тенденцій розвитку світового ринку плодів
3.8. Конкурентоспроможність вітчизняної плодової продукції в умовах СОТ
Розділ 4. Розвиток інфраструктури ринку плодів в Україні
4.1. Особливості збуту та ціноутворення на вітчизняному ринку плодів
4.2. Страхування агроризиків при вирощуванні плодів в Україні та за кордоном
4.3. Державне регулювання вітчизняного ринку плодів
Розділ 5. Економічна стратегія розвитку ринку плодів в Україні
5.1. Методичне забезпечення прогнозування кон'юнктури вітчизняного ринку плодів
5.2. Прогноз та обґрунтування перспектив розвитку ринку плодів
5.3. Фінансове забезпечення розвитку галузі садівництва на перспективу
Додатки
Список використаної літератури